Közélet
2007. június 5. kedd

Városi Pedagógusnap

Városi Pedagógusnap
Városi Pedagógusnap

1952 óta június első vasárnapján országszerte a pedagógusokat köszöntjük. Városunk hivatalos ünnepségen emlékezett meg az oktató, nevelő munka mindennapi harcosairól, akik nem mindennapi teljesítményt nyújtva fáradoznak azon, hogy a kicsi és a nagy gyermekek minden szempontból fejlődjenek, okosodjanak, igazi emberré váljanak.

A Városi Művelődési Központ színháztermébe hívták a város pedagógusait, ahol Barnabás István alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Ezután díjátadással folytatódott a program.

Paks Város Képviselő-testülete az oktató-nevelő munkát végző pedagógusoknak a gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan végzett munkájuk elismerésére "Gyermekeinkért" kitüntető címet alapított. Ebben az évben két
pedagógust köszönthetünk ebből az alkalomból, Köntös Gyulánét és Poórné Heizler Györgyit.

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskola Kara által adományozott Rubin-, Gyémánt-, és Aranydiplomát Farkasfalvi Terézia, Kakstetter Ferencné, Lackner Lujza valamint Kern Györgyné, Volf Magdolna vehették át.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet pedig Fodor Árpádné, Gangel Margit, Iker Istvánné, Zamics Józsefné, Aradi Imréné és L. Németh Erzsébet kapott.

Napsugár óvoda vezetőtestülete, az intézményvezető és a tagintézmény
vezetők Napsugár díjat alapítottak 2007. május 2-án. A díjat első alkalommal Zamics Józsefnének ítélték oda.

(A kitüntetettekről rövid ismertetőt a cikk végén olvashatnak.)

A díjak átadása után Piaf két arca - Sanzonok és pillanatok Edith Piaf életéből
címmel zenés játékot láthattak a pedagógusok. A sanzonok eredeti hangnemben és francia nyelven szólaltak meg, zongora és gitár kísérettel. Az előadók: játszotta: Bacskó Tünde; ének, próza: Bonyár Judit; zongora: Borisz Jaksov; gitár,mandolin: Hűvösvölgyi Péter; ütősök : Tóth "Csüli"Zoltán; színpadra alkalmazta: Rosner Krisztina.

A műsor után állófogadás várta a vendégeket, ahol Dr. Potoczky Iván az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke mondott pohárköszöntőt.

(Az ünnepségen Molnár Gyula készített felvételeket.)


A díjazottakról

Gyermekeinkért:

Köntös Gyuláné 1969-ben szerzett tanítói diplomát. Ezt követően Németkéren tanított. 1976-79 között a szekszárdi Szakmunkásképző Intézetben dolgozott, közben pedagógia-történelem szakos tanári diplomát szerzett. Paks várossá válásától, 1979-tól a Városi Tanács Művelődési Osztályán tevékenykedett. 1985-ben munkája elismeréseként miniszteri kitüntetésben részesült. 1990-től az I. István Szakképző Iskola dolgozója, ahol igazgatóhelyettesként és osztályfőnökként is kiváló munkát végzett. Fiatal kollégáinak jó mentora volt. Pedagógiai tapasztalatait, szaktudását átadta, melyet szívesen fogadott a nevelőtestület minden tagja.

Nyugdíjazása előtt az iskolai könyvtár kialakításában, a könyvtári órák, a múzeumlátogatások szervezésében vett részt lelkesen.

Poórné Heizler Györgyi 1980-ban szerzett diplomát Szombathelyen, történelem-népművelés szakon, majd kiegészítőként a könyvtár illetve közoktatás vezetői képesítést is megszerezte. Nagydorogon a művelődési ház igazgatójaként kezdet pályáját, majd a paksi művelődési házban volt népművelő. 1988. óta dolgozik a Deák Ferenc Általános iskolában. Eleinte napközis, majd osztályfőnök tanárként. 1996-tól tíz évig vezette az intézményt. Mindennapi munkájában szívesen alkalmazza a módszertani újításokat. Küzd az elszürkülés, az üres, rutinból végzett munka ellen. Fontos személyiségvonása, a meggyőzés és a pozitív hatni tudás. Igazgatóként kollégáival jó munkatársi kapcsolatban volt. Vezetése alatt indult meg a felső tagozatban a számítástechnika oktatás. Az egészséges életmód, a diáksportélet nagy támogatója. A város oktatási életének meghatározó alakja.

Rubindiploma:

Farkasfalvi Terézia, a Kalocsai Érseki Kisded-Óvónőképző Intézetben 1937-ben szerezett óvónői oklevelet. Teri néni 1942-ben kezdte óvónői pályáját. 8 évvel később került a paksi óvodához. Mindig nagy lelkesedéssel fejlesztette a rábízott gyermekeket. Kiemelkedő teljesítményét bizonyítja, hogy 14 évig óvodai felügyelőként dolgozott.

Gyémántdiploma:

Kakstetter Ferencné, Lackner Lujza, a Kalocsai Érseki Kisded-Óvónőképző Intézetben 1947-ben szerezett óvónői oklevelet. 1968-tól nyugdíjba vonulásáig az Eötvös utcai Óvodában fordított figyelmet a gyermekek személyiségfejlesztésére. Munkájának köszönhetően sok kisgyermek szerette meg az óvodát és a ma már felnőtt óvódásai is szeretettel és tisztelettel gondolnak rá.

Aranydiploma:

Kern Györgyné, Volf Magdolna, a Pécsi Állami Óvónőképzőben 1957-ben diplomázott. A Kereszt utcai óvodából ment nyugdíjba 12 évvel ezelőtt. Munkássága során kivívta a gyermekek és szüleik tiszteletét.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem:

Fodor Árpádné 1972 óta a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola matematika-kémia szakos tanára. Tevékenységében kiemelkedő szerephez jutott a tanulók természettudományos gondolkodásának formálása, az esélyegyenlőség biztosítása, a tehetségek gondozása.

Gangel Margit 1969 óta a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola biológia-mezőgazdasági ismeretek szakos tanára. Munkáját nagyfokú hivatástudattal végzi, pontossága, igényessége példaértékű. Kiemelkedő munkát végzett az iskolai és a városi egészségnevelésben, környezetvédelemben.

Iker Istvánné, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola magyar-történelem szakos tanára 1967 óta nagyfokú hivatástudattal dolgozott a pedagógusi pályán. Tanárként és vezetőként is igényes és fegyelmezett munkavégzés jellemezte.

Zamics Józsefné, pályáját Dunakömlődőn kezdte 1967-ben. Jelenleg is a kömlődi tagóvoda vezetőjeként tevékenykedik. Munkáját a szakmai megújulás jellemezte, állandó önképzésre törekedett, szervezett továbbképzéseken vette részt.

Aradi Imréné 1972 óta dolgozik Pakson a Tolnai úton, a Hétszínvirág tagóvodában. Példaértékű pedagógus életpályáján a gyermekek fejlődését, a család és az intézmény kapcsolatának fontosságát tartotta szem előtt.

L. Németh Erzsébet 1978 óta dolgozik Pakson a korábban Ifjúság úti, ma Mesevár tagóvodában. A gyermekek nevelésén túl sokszínű kulturális tevékenység szervezésével gazdagította az óvoda életét.

Napsugár díj

Zamics Józsefné 1967-ben a nehézségek ellenére töretlen lendülettel látott hozzá a dunakömlődi gyerekek neveléséhez. Külön figyelmet fordított a részképesség zavarral küzdő kisgyermekek fejlesztésére. Az egymástól tanulás lehetőségét alkalmazva egy-egy bemutató foglalkozáson adja át gyermekneveléssel kapcsolatos tapasztalatait. A foglalkozások utáni megbeszélések a módszerek helyes használatának alkalmazásával járul hozzá a kollégák fejlesztéséhez.