Közélet
2011. június 6. hétfő

Pedagógusokat köszöntöttek

Pedagógusokat köszöntöttek
Pedagógusokat köszöntöttek

Köszöntötték az oktatási intézmények dolgozóit

Ünnepi rendezvényt tartottak a pedagógusok napja alkalmából Pakson. A műsort a Tűzvirág táncegyüttes tagjai adták.
Hajdú János polgármester köszöntötte az oktatás területén dolgozókat, majd az ünnepség keretében óvónők, tanítók, tanárok vehették át az elismeréseket.

Díjazottak:

Szolgálati Emlékérem

Hosszú időn át tartó kiemelkedő pedagógiai munkájuk elismeréseként nyugállományba vonulásuk alkalmából vehették át többen a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 • Kovácsné Váraljai Klára
 • Valentiny Zoltánné
 • Szabóné Leveles Katalin
 • Obendorfer Mária
 • Miszler Jánosné
 • Hidegné Csomor Gabriella
 • Varga Ferencé

Gyémánt diploma

60 éve vehették kézbe tanítói diplomájukat

 • Farkasfalvi Józsefné
 • Gyén Gyuláné,
 • Horváth Józsefné
 • Örvös István
 • Farkas István

Életműdíj

A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete és a Magyar Olimpiai Bizottság Matolay életműdíjat adományozott Szentesi Alajos részére, az iskolai testnevelés és a diáksport fejlesztése, valamint az olimpiai eszme terjesztése érdekében kifejtett kimagasló tevékenységéért. A tanár úr ezt nemrégiben vette át Budapesten.

Jedlik – díj

A Jedlik Ányos díjat nemrégiben Nyíregyházán, a Jedlik Ányos fizikaverseny országos döntőjén adták át. A fizika tehetségeinek gondozásáért Jedlik-díjat vehetett át Kimle Mária, a Bezerédj iskola tanára is.

Origamis- ABC könyv

Az év elején bejárta a sajtót egy hír, miszerint új pedagógiai módszert fejlesztettek ki Pakson: elkészült az origamis ABC könyv. Borosné Ring Mária és Lisztmajerné Fritz Mariann, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanítói szerint az origami sokban segíti a kisgyermekeknél a betűvetés elsajátítását. Várhatóan szeptemberre jelenik meg a könyv és a munkafüzet.

Napsugár díj

A Napsugár díjat a Napsugár Óvoda vezetőtestületre hozta létre, s a kollégák, vezetők javaslata alapján ketten vehetik át minden évben, kiemelkedő munkájukért.

 • Pach Jánosné
 • Lacza Sándorné

Gyermekeinkért

Paks Város Képviselő-testülete évről-évre elismerését fejezi ki a pedagógusoknak ezen a napon, s az itt élők javaslatai alapján díjazza azokat, akik kiemelkedően sokat tettek a gyermekek harmonikus személyiségformálásáért.

2011-ben Gyermekeinkért díjban részesül Hanol Ferencné és Czethoffer Gyuláné

Hanol Ferencné, Ági néni manapság is fogad tanítványokat, óvodás kortól középiskolás korig. Több mint ötven éve dolgozik a pedagógus pályán. Dunaszentgyörgyön, majd Pakson a Bezerédj Általános Iskolában tanított magyar nyelv és irodalmat, valamint éneket. 1967-ben a Pécsi Tanárképző Főiskola ének-zene szakán szerzett diplomát. Ugyanebben az évben kapott felkérést a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatójától egy Pakson létesítendő tagintézmény szervezésére, növendékek toborzására és tanítására. 1969-től a tagiskola vezető tanáraként dolgozott szolfézs és zongora szakon. 1988-tól a tanítás mellett az igazgató-helyettesi feladatokat is ellátta egészen nyugdíjazásáig.

Módszertani kultúráját több, kiváló eredménnyel végzett továbbképzéssel fejlesztette, a tanulást nyugdíjas éveiben sem hagyta abba. Aszalós Tünde országos hírű szakembertől az óvodás korú gyermekek zongoratanításának speciális módszerét sajátította el. "A zongorázó gyermek" című oktatófilmet az ő és óvodás korú tanítványainak közreműködésével készítették el 2000-ben – a zeneiskolai tankönyv azóta is ezzel a melléklettel kerül forgalomba. Az Aszalós módszer szerint a gyermek nem több évnyi szolfézs tanítást követően, hanem rögtön zongorához ülhet, és átélheti a zenélés örömét. Eleinte Ági néni lakásán, családias hangulatban gyűltek össze a szülők, hogy meghallgassák: milyen úton járnak a növendékek. A házi koncertterem aztán szűkösnek bizonyult, városi fellépések következtek, sőt még a Zeneakadémiára is szervezett koncertet – felejthetetlen perceket szerezve a szülőknek és gyerekeknek egyaránt.

A nyugdíjba vonulás nem jelentette számára a tétlenséget: 2001-ig a Balog Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium ének tanára, az iskola kórusának vezetője volt. A Karácsonyi Kórustalálkozó egyik szervezője, ahol a város és környéke iskoláinak zeneszerető gyermekei adnak műsort a Jézus Szíve Templomban.

Mindemellett még helytörténeti kutatásokra is marad ideje: összeállított Paks város zeneoktatásának történetéről egy tanulmányt, könyvet készített a paksi kötődésű dr. Rézbányai Dezső zenei munkásságáról.

Mindig az új feladatokat, kihívásokat keresi, mindig új célokat tűz ki maga elé. Tanítványait is erre ösztönözte, ösztönzi ma is, rendszeresen és eredményesen versenyezteti őket. Diákjai közül többen választottak zenei pályát, gyermekek százait nevelte a zene szeretetére. Eddig kétszer részesült miniszteri dicséretben, s tanítványával együtt díjazottja volt a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítványnak.

Paks Város Önkormányzata Gyermekeinkért díjjal ismeri el Czethoffer Gyulánét az I. István Szakképző Iskola igazgatójának munkáját. Pályáját napközis nevelőként kezdte, a II.-es számú Általános Iskolában. A diploma megszerzése után matematika-fizika szakos tanárként és osztályfőnökként állt helyt. Munkáját miniszteri dicsérettel is elismerték. Pályafutását 1991-ben a frissiben alakult 661. sz. Szakmunkásképző Iskola tanáraként folytatta, ahol néhány év múlva igazgatóhelyettesé, majd – a nevelőtestület teljes támogatásával – igazgatóvá nevezték ki. Azóta töretlenül, nagy lelkesedéssel, kitartó munkával vezeti a közben I. István Szakképző Iskola nevét felvett intézményt. Egyéni vezetési stílusa következetes, folyamatos, jó hangulatú munkavégzésre buzdítja a tantestületet, nyitott és empatikus vezető, aki társként kezeli kollégáit.

Ott volt, mikor a létszám emelkedésével a Kossuth Lajos utcai létesítményből az iskola a biritói épületbe került. Hatalmas átalakítás előzte meg a kiköltözést. A régi kúriát, ahol a Paksi Állami Gazdaság működött, át kellett építeni: a kis irodákból 30 fős osztálytermek létesültek. Ahogy meséli: az oktatómunka első sikereire mindnyájan szívesen emlékeznek vissza.

Egykori tanítványai közül sokan ma kollégái. A tantestület igazi közösségé kovácsolódott az évek folyamán, alig várják az év végi csapatépítő-tréningeket, amikor közösen indulnak néhány napra útnak.

A gazdasági, társadalmi, politikai változások nem hagyták érintetlenül az iskolát sem, vezetőként újabb és újabb kihívások elé állították. Gondolkodása, előrelátása mindig iskolája érdekeit szolgálta. Az intézmény az önkormányzat támogatásával és számos sikeres pályázat elnyerésével olyan módszertani és technikai háttérre tett szert, ami országos szinten is dicséretes.

Mintegy 15 éves igazgatói pályafutása során a kis szakmunkásképzőből, megyei szinten is jelentős méretű és meghatározó, szerteágazó feladatokat ellátó középfokú oktatási intézmény vált. Ünnepélyek, diáknapok, versenyek – élettel, és szép lassan hagyományokkal teltek meg az iskola falai, ahol ma már sok-sok tabló jelzi a nagybetűs életbe innét kilépők sorát.

Ezekben napokban szakmunkásvizsgák zajlanak az iskolában. Ilyenkor bizony a máskor harsány kamasznak is megremeg a lába – a felnőttkor küszöbén. Mint mondja, megható látni, hogy honnan - sokszor nehéz kezdetből – hova jutottak el, köztük olyanok, akik már maguk is lemondtak arról, hogy sikerrel teljesítik a feladatot. Ilyenkor öröm tölti el, hogy helyt állt a tantestület – s a közös munka meghozta az eredményt.

Fotó: Molnár Gyula