Oktatás
2015. március 24. kedd

Óvodai beíratás

Óvodai beíratás
Óvodai beíratás

A Paks közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező leendő óvodások beíratása április 27-én és 28-án lesz a 2015/2016-os nevelési évre. A szülőket mindkét napon 7.30 és 17.00 óra között várják a választott óvoda székhelyén: Paksi Napsugár Óvoda ,Paks Vörösmarty utca 9-11., Paksi Benedek Elek Óvoda, Paks Ifjúság útja 1/b. A következő nevelési évben óvodaköteles az a gyermek, aki 2015. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. Az óvodai beíratáshoz szükség lesz a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, lakcímkártyájára és TAJ kártyájára, valamint a szülő személyi igazolványára és lakcímkártyájára. Német nemzetiségi nevelés a Paksi Napsugár Óvoda székhelyén és a Munkácsy utcai tagóvodában folyik. Speciális nevelési igényű gyermekek integrált nevelésére a város bármelyik óvodájában van lehetőség. Az óvodai beíratásról a szülők legkésőbb 2015. május 28-ig kapnak értesítést az intézménytől. Az a szülő, aki nem íratja be óvodaköteles gyermekét, szabálysértést követ el. Az eljárást a megyei kormányhivatal járási hivatala folytatja le és bizonyítottság esetén pénzbírságot szab ki. A szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet a felvételről kapott döntés ellen, a közléstől számított tizenöt napon belül, a fenntartó Paks Város Önkormányzatánál. A TelePaks csatolt híradós anyaga információt ad arról is, hogy mi a teendő, ha a gyermek családi napköziben vagy külföldön teljesíti óvodakötelezettségét. A Paksi Napsugár Óvoda három intézményében már megtartották az óvodaválasztás megkönnyítésére szolgáló nyílt napot, az Eötvös utcai tagóvodába lehet még ellátogatni április 24.-én 10.00-12.00 és 15.30-16.30 óráig. A Paksi Benedek Elek Óvoda székhelyintézményébe, a Mesevárba április 21.-én, másnap a Kishegyi úti tagintézménybe hívták a szülőket, gyerekeket, a Hétszínvirág tagóvodában pedig április 23-án 16.00-18.00 óráig lesz nyílt nap.