Beruházási csoportFeladatok


A Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata előírásai alapján, előkészíti és lebonyolítja a csoport feladataihoz kapcsolódó, közbeszerzési eljárás lefolytatást nem igénylő önkormányzati beszerzéseket.

A szakszerű kivitelezés megvalósulása érdekében jogszabályi keretek között gondoskodik a műszaki ellenőr rendelkezésre állásáról.

A tervezés során együttműködik a szakhatósági, a környezetihatás- és működőképességi vizsgálatokban.

Elkészíti a csoport feladataihoz kapcsolódó, közbeszerzési eljárás lefolytatását igénylő önkormányzati beszerzések megindításához szükséges műszaki adatlapot.

Előterjesztéseket készít a képviselő-testületnek, illetve az önkormányzati bizottságoknak.

Felméri a város közigazgatási területén található csúszás- és mozgásveszélyes területeket.

Folyamatosan gondoskodik a pince-, partfal-veszélyelhárításról.

Közreműködik az egyes tervidőszakok városépítési vonatkozású éves és középtávú fejlesztési terveinek elkészítésében.

Közreműködik az Önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos hálózat fejlesztési munkálatok előkészítésében, lebonyolításában.

Közvilágítási feladatok koordinálása, ezzel kapcsolatos bejelentések közmű üzemeltetőhöz történő továbbítása.

Önkormányzati tulajdont érintő engedélyezési eljárásokhoz szükséges kérelmek előkészítése, összeállítása, benyújtása és az eljárás során szükséges ügyek intézése.

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos biztosítási feladatok ellátása.

Részt vesz a tervezési megbízások adatszolgáltatásában, a műszaki osztályhoz benyújtott tervek értékelésében.

Részt vesz új beruházások munkáinak előkészítésében, lebonyolításában.

Véleményez és információt ad a felsőbb szintű műszaki, gazdasági tervezéshez.Dolgozók


Fillér Gergő

beruházási csoportvezető

Telefon:75/500-542 (542 mellék)

Feladatok: A beruházási csoport tevékenységének összefogása, irányítása, felettes szervekkel való kapcsolattartás, tájékoztatók, jelentések beszámolók elkészítése.

Horváth Patrícia Lilla

beruházási ügyintéző

Telefon:75/830-604 (604 mellék)

Feladatok: Magasépítési beruházási és felújítási feladatok ellátása; Egyéni képviselői keret felhasználásának figyelemmel kísérése; Pince-, partfal-veszélyelhárítással kapcsolatos feladatok ellátása; Közvilágítási feladatok koordinálása, hibajelentésekkel kapcsolatos intézkedés megtétele; Közvilágítási és város intézményeinek villamos energia számlák figyelemmel kísérése és dokumentálása, együttműködés az energetikussal; Városi berendezésekkel (utcabútorok) kapcsolatos feladatok koordinálása, hibabejelentésekkel kapcsolatos intézkedés megtétele. A Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata előírásai alapján, előkészíti és lebonyolítja feladataihoz kapcsolódó, közbeszerzési eljárás lefolytatását nem igénylő önkormányzati beszerzéseket.

Hetesi Adrienn

beruházási ügyintéző

Telefon:75/830-604 (604 mellék)

Feladatok: Magasépítési beruházási és felújítási feladatok ellátása; Pince-, partfal-veszélyelhárítással kapcsolatos feladatok ellátása; Hiba és egyéb bejelentésekkel kapcsolatos intézkedés megtétele. A Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata előírásai alapján, előkészíti és lebonyolítja feladataihoz kapcsolódó, közbeszerzési eljárás lefolytatását nem igénylő önkormányzati beszerzéseket

Kállai Tamás Mihály

beruházási ügyintéző

Telefon:75/500-542 (542 mellék)

Feladatok: Magasépítési beruházási és felújítási feladatok ellátása; Pince-, partfal-veszélyelhárítással kapcsolatos feladatok ellátása; Hiba és egyéb bejelentésekkel kapcsolatos intézkedés megtétele. A Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata előírásai alapján, előkészíti és lebonyolítja feladataihoz kapcsolódó, közbeszerzési eljárás lefolytatását nem igénylő önkormányzati beszerzéseket.