Műszaki hatósági csoportFeladatok


Ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási feladatok közül az építésügyi, vízügyi és környezetvédelmi hatósági és a műszaki tartalmú feladatokat.

Építésügyi hatósági jogköre Paks mellett Bikács Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Madocsa, Nagydorog, Németkér, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc és Tengelic településekre terjed ki.

Feladata önkormányzati hatósági jogkörben a közterület használat, valamint közút területének tárolás és árusítás céljára való felhasználásának engedélyezése és ezek ellenőrzése.

Paks területén megállapítja az ingatlanok házszámát.

Paks Város belterületén ellátja a parlagfű elleni védekezéssel, valamint a gyomnövények irtásával, az ingatlanok gondozási, rendben tartási kötelezettségének betartatásával, a növénytelepítési szabályok megszegésével, valamint közterületen fakivágás engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat.Dolgozók


Dávidné Sumicz Krisztina

építésügyi hatósági és környezetvédelmi ügyintéző

Telefon:75/500-504 (504 mellék)

Feladatok: Bölcske, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Madocsa, Németkér közigazgatási területén látja el a jegyző építésügyi hatósági feladatait, ezen belül építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedélyezéssel, építés bejelentéssel kapcsolatos feladatokat végzi, tudomásul veszi építmények használatbavételét, hatósági bizonyítványokat állít ki. Szabálytalan építések szabályossá tétele érdekében kötelezési eljárást folytat le. Helyi természetvédelemmel kapcsolatos szakhatósági eljárásokat folytat le. Ellátja Paks Város közigazgatási területén a jegyző környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatait, ezen belül zajterhelési határértéket állapít meg szolgáltatási tevékenységek folytatása esetén, eljár ezek megsértése esetén. Ellátja Paks Város közigazgatási területén a jegyző levegővédelemmel, belterületen parlagfű elleni védekezéssel és gyomos ingatlanok gyom mentesítésének elrendelésével kapcsolatos feladatait. Engedélyezi Paks város belterületén a közterületi fák kivágását.

Karaszekné Járfás Anikó

közterület használati ügyintéző

Telefon:75/500-519 (519 mellék)

Feladatok: Paks Város közigazgatási területén a közterület használat, valamint közút területének tárolás és árusítás céljára való felhasználásának engedélyezése és ezek ellenőrzése. Ellátja a csoport adminisztrációs feladatait, iktat, iratokat érkeztet, gépel, sokszorosít, postáz. Ellátja az ÉTDR rendszerben az ügyfélszolgálatos feladatait, átveszi a papíralapon benyújtott kérelmeket, elektronikussá teszi és az ÉTDR rendszerbe feltölti.

Szabó Ágota

építésügyi hatósági ügyintéző

Telefon:75/500-521 (521 mellék)

Feladatok: Paks Város közigazgatási területén ellátja a jegyző építésügyi hatósági feladatait, ezen belül építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedélyezéssel, építés bejelentéssel kapcsolatos feladatokat végzi, tudomásul veszi építmények használatbavételét, hatósági bizonyítványokat állít ki. Ellátja a jegyző más hatósági eljárásokban való műszaki jellegű szakhatósági közreműködéssel kapcsolatos feladatait. Paks Város területén megállapítja az ingatlanok házszámát. Szabálytalan építések szabályossá tétele érdekében kötelezési eljárást folytat le. Ellátja Paks Város közigazgatási területén a jegyző vízügyi hatósági feladatait, engedélyezi az első vízadó réteg felhasználásával működő házi vízellátást szolgáló kutak, valamint házi szennyvíztisztító berendezések létesítését és üzembe helyezését.

Gyulai Mihály

építésügyi hatósági ügyintéző

Telefon:75/500-532 (532 mellék)

Feladatok: Bikács, Györköny, Kajdacs, Nagydorog, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc, Tengelic községek területén látja el a jegyző építésügyi hatósági feladatait, ezen belül építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedélyezéssel, építés bejelentéssel kapcsolatos feladatokat végzi, tudomásul veszi építmények használatbavételét, hatósági bizonyítványokat állít ki. Szabálytalan építések szabályossá tétele érdekében kötelezési eljárást folytat le.

Kristofics László

építésügyi hatósági ügyintéző

Telefon:75/500-524 (524 mellék)

Feladatok: Dunaföldvár város területén látja el a jegyző építésügyi hatósági feladatait, ezen belül építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedélyezéssel, építés bejelentéssel kapcsolatos feladatokat végzi, tudomásul veszi építmények használatbavételét, hatósági bizonyítványokat állít ki. Szabálytalan építések szabályossá tétele érdekében kötelezési eljárást folytat le.

Vassné Skerlanitz Katalin

csoportvezető

Telefon:75/500-515 (515 mellék)

Feladatok: A műszaki hatósági csoport tevékenységének összefogása, irányítása, felettes szervekkel való kapcsolattartás, tájékoztatók, jelentések beszámolók elkészítése. Paks Város közigazgatási területén ellátja a jegyző építésügyi hatósági feladatait, ezen belül építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedélyezéssel, építés bejelentéssel kapcsolatos feladatokat végzi, tudomásul veszi építmények használatbavételét, hatósági bizonyítványokat állít ki. Ellátja a jegyző más hatósági eljárásokban való műszaki jellegű szakhatósági közreműködéssel kapcsolatos feladatait. Paks Város területén megállapítja az ingatlanok házszámát. Szabálytalan építések szabályossá tétele érdekében kötelezési eljárást folytat le. Ellátja Paks Város közigazgatási területén a jegyző vízügyi hatósági feladatait, engedélyezi az első vízadó réteg felhasználásával működő házi vízellátást szolgáló kutak, valamint házi szennyvíztisztító berendezések létesítését és üzembe helyezését.