Társulási CsoportFeladatok


A Társulási Csoport feladata a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás, a Paks-és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Paks Kistérségi Szociális Központ gazdálkodási feladatainak ellátása külön megállapodások alapján.

­A csoport a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa munkájának koordinátora.

­A Csoport iktatási, ügyirat rendezési és gépelési feladatainak ellátása

­A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás, a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Paks Kistérségi Szociális Központ tulajdonában lévő immateriális javak, kis és nagy értékű tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök analitikus nyilvántartása,

­A Paksi Többcélú Kistérségi Társulásnál alkalmazásban állók számára az alkalmazási iratok elkészítése, átsorolások, pótlékváltozások átvezetése, minőségi kereset-kiegészítés átvezetése, jubileumi jutalmak számfejtése

­Adminisztrációs feladatok

­Elkészíti és a törvényes határidőben felterjeszti a társulási tanács jegyzőkönyvét a Kormányhivatalhoz

­Gondoskodik a tanácsülési anyagok, előterjesztések előkészítéséről, postázásáról, a tanácsülések napirendjének, meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről

­Kimenő számlázás, adós és vevőanalitika vezetése

­Költségvetési beszámoló elkészítéséhez kapcsolódó feladatok

­Kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések nyilvántartása

­Leltározási, selejtezési tevékenység végzése, koordinálása

­Monitoring, kontrolling, ellenőrzési feladatok

­Munkaügy, bérgazdálkodás

­Negyedévenként értékcsökkenés elszámolása

­Nyilvántartja a tanácsülési döntéseket, megszervezi a hozott határozatok végrehajtását,

­Pénzgazdálkodási feladatok

­Pénztár vezetése

­Számviteli, adózási feladatok

­Tárgyi eszköz analitikus nyilvántartási feladatai

­Társulási Tanács bizottsága munkájának elősegítésével kapcsolatos feladatok

­Tervezés feladatokDolgozók


Rohn Mihály Gáborné

kistérségi referens

Telefon:75/830-517 (517 mellék)

Vargáné Lengyel Csilla

csoportvezető

Telefon:75/830-592 (592 mellék)
Mobiltelefon:20/204-3947