Adó csoportFeladatok


- A közadók módjára behajtandó tartozásokat nyilvántartja és intézkedik a behajtásukról,

- Adóügyi információt és adatot szolgáltat,

- Beszedi és nyilvántartja a talajterhelési díjat

- Biztosítja a központi és helyi adójogszabályokban foglaltak érvényesítését,

- Elbírálja a fizetés könnyítés iránt benyújtott kérelmeket,

- Elbírálja a mentességet, kedvezményeket,

- Elévült, behajthatatlan tartozásokat törli,

- Előkészíti a csoport ügykörébe tartozó helyi rendeleteket.

- Előkészíti döntésre a méltányossági kérelmeket,

- Gondoskodik a kintlévőségek, hátralékok behajtásáról,

- Gondoskodik az adók kivetéséről, nyilvántartásáról, beszedéséről,

- Intézi az első fokú adóhatósági ügyeket,

- Kezeli a helyi adókat, ezen belül az iparűzési adót,építményadót, magánszemélyek kommunális adóját, idegenforgalmi adót valamint a telekadót.

- Kiállítja az adó- és értékbizonyítványokat hagyatéki ügyben és más szerv megkeresésére,

- Kiállítja az adóigazolásokat,

- Kiveti a gépjárműadót, mint átengedett központi adót, elvégzi a beszedett gépjárműadó megosztását, intézkedik a központi költségvetést megillető rész továbbutalásáról,

- Könyveli a befizetéseket, nyilvántartja az adósszámlákat, utalja a bevételeket,

- Nyilvántartja valamennyi adónemben az adóalanyokat, adótárgyakat,Dolgozók


Dr. Török Erzsébet

csoportvezető

Telefon:75/830-531 (531 mellék)
Mobiltelefon:20/314-4615

Hesz Fanni

Telefon:75/830-573 (573 mellék)

Tóth Eszter

Telefon:75/830-566 (566 mellék)

Haas Andrea

Telefon:75/830-573 (573 mellék)

Szabó Eszter

Telefon:75/830-577 (577 mellék)

Venczel Lászlóné

adóérték bizonyítvány, könyvelés

Telefon:75/830-567 (567 mellék)