Tervezési CsoportFeladatok


- A csoport feladata az egyes gazdasági területek programköltségvetésének kidolgozása és folyamatos bemutatása.

- A hivatal, az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok elemi költségvetésének kidolgozása.

- A kötelezettségvállalás felelősségének csökkentése érdekében gondoskodik a vezetői számvitel és kontrolling rendszer (vezetői információs rendszer) kialakításáról, bevezetéséről, működéséről. Ennek keretében vezeti az előirányzatok, a kötelezettségvállalás valamint a számlák nyilvántartását.. Gondoskodik az előirányzatok, a kötelezettségvállalás, valamint a be-és kimenő pénzforgalom, továbbá a vegyes bizonylatok kontírozásáról (számlakijelölés), a CGR rendszerbe való feladásáról.

- Az önkormányzat által létrehozott közalapítványok pénzügyi tevékenységének figyelemmel kísérése.

- Egyéb állami támogatási lehetőségek (pályázatok) számbavétele, Intézményi, önkormányzati, hivatali feladati, nemzetiségi önkormányzati költségvetések felülvizsgálata, összesítése.

- Előkészíti és gondoskodik a program-, a feladat finanszírozás kidolgozásáról.

- Európai uniós, és hazai pályázati forrásból megvalósuló pályázatok nyilvántartása, elszámolása, ellenőrzésben való részvétel

- Gondoskodik a közétkeztetésben alkalmazható élelmezési nyersanyagnormák megállapításáról.

- Intézményi, önkormányzati, hivatali feladati, nemzetiségi önkormányzati éves beszámolók felülvizsgálata, összesítése.

- Javaslatok kidolgozása a hivatalban vállalkozási tevékenységként végezhető feladatokra.

- Javaslatok kidolgozása társulások létrehozására, megszüntetésére, működésük figyelemmel kísérése.

- Javaslatok kidolgozását a hivatal, az önkormányzat, és az intézmények gazdaságosabb működési rendjének kialakítására.

- Javaslatok kimunkálását az új tervezési koncepciók, gazdálkodási rendszerek bevezetésére.

- Javaslatot tesz a költségvetési intézmények létrehozására, fejlesztésére, megszüntetésére átszervezésére, az intézmények közötti feladatellátás átcsoportosítására. Feladata a gazdálkodás hatékonyságát, a takarékos gazdálkodást elősegítő intézmény-átalakítási javaslatok kidolgozása.

- Javaslatot tesz az önkormányzat bankszámlavezető pénzintézetének kiválasztására, bankszámlák megnyitására, megszüntetésére, előkészíti az erre vonatkozó szerződéseket.

- Javaslatot tesz az önkormányzati vagyon kezelőjének kiválasztására. Gondoskodik a vagyonkezelői szerződések megkötésének előkészítéséről, folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződésben foglaltak betartását, végzi annak ellenőrzését.

- Végzi az intézmények törzskönyvi nyilvántartásba vételének, törlésének, a nyilvántartás módosításának előkészítését, az önkormányzati intézmények bankszámlanyitásának, megszüntetésének szervezését, költségvetési alapokmányok elkészítését és folyamatos vezetését.

Az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozása

Az osztály a Gazdasági Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság munkájának koordinátora.

Gazdálkodást érintő önkormányzati rendelettervezetek, előterjesztések összeállításával kapcsolatos feladatok és azok végrehajtása.

Hároméves gördülő költségvetési tervek összeállításaDolgozók


Keresztes Éva

Telefon:75/830-513 (513 mellék)

Rujder Zoltánné

tervezési csoportvezető

Telefon:75/830-563 (563 mellék)

Kissné Kiss Zsuzsanna

közművelődési ágazatfelelős

Telefon:75/830-579 (579 mellék)

Szüszné Gutermuth Erika

óvodai ágazatfelelős

Telefon:75/830-544 (544 mellék)