Szociális osztály
Vezető


Badics Istvánné

osztályvezető

Telefon:75/830-528 (528 R mellék)
Mobiltelefon:20/533-0860

Feladatok


Gyermekétkeztetés

Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet

Kiegészítő támogatás pénzben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Szünidei gyermekétkeztetés

Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása

Ikergyermekek születése esetén nyújtható támogatás

Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása;

Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás

Előtakarékossághoz kötött bérlakáshoz juttatás

Szociális helyzet alapján történő bérbeadás

Paksi fiatalok életkezdési támogatásáról

A rendkívüli események okozta károk enyhítéséről

Aktív korúak megélhetési támogatása

Felzárkóztatási ösztöndíj

Kábeltévé díjfizetési támogatás

Rendkívüli települési támogatás

Rendszeres nevelési segély

Szemétszállítási költségtérítés

Tanulók helyi közlekedésének támogatása

Települési ápolási díj

Települési gyógyszertámogatás

Települési lakásfenntartási támogatás

Települési támogatások

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

A fiatal szakképzett pályakezdőkDolgozók


Gyulai Ilona

szociális ügyintéző

Telefon:75/830-558 (558 mellék)

Házi Edit

szociális ügyintéző

Telefon:75/830-578 (578 mellék)

Vasadi Andrásné

szociális ügyintéző

Telefon:75/830-503 (503 mellék)

Hámori Ildikó

szociális ügyintéző

Telefon:75/830-525 (525 mellék)

Kiss Lászlóné

szociális ügyintéző

Telefon:75/830-549 (549 mellék)