Jegyzői Titkársági CsoportFeladatok


- A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáltatói kölcsön igénylése iktatása, előkészítése bírálatra, igénylők kiértesítése a döntésről,

- Ellátja a jegyzői titkárnői feladatokat, elkészíti a jegyző levelezéseit, továbbítja a telefonhívásokat, fogadja a jegyző vendégeit, ügyfeleit,

- Ellátja a titkos ügykezelésből származó feladatokat,

- Fogadja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dolgozóinak üdülési kérelmét és nyilvántartást vezet róla.

- Gondoskodik a testületi anyagok, előterjesztések előkészítéséről, postázásáról, a testületi ülések napirendjének, meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről,

- Közreműködik a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések, határozati javaslatok törvényességi szempontból történő vizsgálatában,

- Gondoskodik a testületi anyagok, előterjesztések előkészítéséről, postázásáról, a testületi ülések napirendjének, meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről,

- Gondoskodik a képviselő-testület éves közmeghallgatása plakátjának elkészítéséről, közzétételéről,

- Vizsgálja az előírt követelmények betartása szempontjából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentéseket. Közreműködik a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselői interpellációk írásban történő megválaszolásáról szóló jelentés összeállításában,

- Összeállítja a bizottsági összefoglalót és a képviselő-testületi ülést megelőző 5. napon postázza a képviselő-testület tagjainak, állandó bizottságok külső tagjainak,

- Elkészíti, és törvényes határidőben megküldi a képviselő-testület jegyzőkönyvét és mellékleteit a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás felületén keresztül a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz,

- Gondoskodik a képviselő-testület által hozott rendeletek, normatív határozatok kihirdetéséről, az érintettek részére történő postázásáról.

- A kihirdetett önkormányzati rendeleteket, valamint azok egységes szerkezetbe foglalt szövegét közzéteszi az NJT rendszeren.

- Iktatja a bizottsági ülések jegyzőkönyveit az NJT rendszeren a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz.

- Vezeti a képviselő-testület működésével kapcsolatos nyilvántartásokat a következők szerint:önkormányzati rendeletek, önkormányzati határozatok

- Összeállítja és megküldi a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz a féléves OSAP adatszolgáltatást a Miniszterelnökség által vezetett önkormányzati törzsadattárhoz és az önkormányzati törvényességi felügyeleti információs rendszerhez,

- Ellátja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint az adás-vételi és a haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárással kapcsolatos feladatokat,Dolgozók


Balogh Tímea

vagyongazdálkodási ügyintéző

Telefon:75/830-619 (619 mellék)

Takács-Kern Ágnes

személyi asszisztens

Telefon:75/830-533 (533 mellék)

Feladatok: ellátja a termőföldre vonatkozó adásvételi szerződések és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárással kapcsolatos feladatokat, képviselő-testületi anyagok előkészítése és koordinálása

Sziklainé Rohn Margit

humánpolitikai ügyintéző

Telefon:75/830-551 (551 mellék)

Feladatok: munkaügyi feladatok

Tomolik Gabriella

csoportvezető

Telefon:75/830-506 (506 mellék)

Feladatok: képviselő-testületi anyagok előkészítése, koordinálása