Közterület-felügyeleti Csoport



Feladatok


Közterületek rendjére, tisztaságára, felújítására, fenntartására vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, különös tekintettel az önkormányzat köztisztaságáról és közterület rendjéről szóló önkormányzati rendeletek rendelkezéseire,

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez (hozzájáruláshoz) kötött tevékenységek (közterület-használat, árusítás, építés, stb.) szabályszerűségének ellenőrzése,

Közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében.

Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében, parlagfű, illetéktelen szemétlerakás felderítése.

Közreműködés Paks Város Önkormányzat vagyonának védelmében.

Közreműködés az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

a város beterületeinek védelme, ellenőrzése, a vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésének megelőzése, jogellenes állapot esetén annak megszüntetése és a szükséges eljárási intézkedések megtétele.

A Képviselő-testület által rendeletben meghatározott, kiemelten védett, védett, továbbá az időtartamban korlátozott várakozási övezetben közlekedő, illetve várakozó járművek behajtási, illetve várakozási engedélyeinek ellenőrzése,

A Képviselő-testület, a Polgármester és a Jegyző által rendeletben meghatározott lakossági és intézményi engedélyek ellenőrzése,

A közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben és felhatalmazás alapján – a rendőrhatóság értesítése mellett – a közút kezelője által a járművek közterületről való eltávolítása iránti intézkedés megtétele,

A közút kezelőjének megbízása alapján a közterületen tárolt üzemképtelen és hatósági jelzés nélküli járművek eltávolítása iránti intézkedés megtétele.

A gazdátlan, kóbor állatok és ebek befogásában közreműködés.

Intézkedés kezdeményezése a közterületeken található állat tetemek begyűjtésére és ártalmatlanná tételére.

Intézkedést kezdeményez a közterületen észlelt szennyezés, illetve az egészségre egyébként ártalmas tevékenység, illetve állapot megszüntetése érdekében.



Dolgozók


Erdélyi Péter

közterület felügyelő

Telefon:75/830-629 (629 mellék)

Takács Gyula

csoportvezető

Telefon:75/830-629 (629 mellék)

Nagy Eszter

közterület felügyelő

Telefon:75/830-629 (629 mellék)