Hírek - Mozaik

Mit rejt magában a paksi Flórián-album?

2017.10.10, 10:22 | Paksi Hírnök

Érdekes történettel kereste meg szerkesztőségünket a minap dr. Hanol János képeslapgyűjtő, helytörténet-kutató. Elmondta, hogy egy helytörténeti szempontból igen értékes, érdekes fotóalbum-töredék birtokába jutott, aminek eredete, tartalma további kutatást igényel és amelyet Flórián-albumnak nevezett el. Eljuttatta a Paksi Hírnökhöz beszámolóját, amit örömmel teszünk közzé.                                                                       A Flórián-album története                                                  avagy portrés időutazás a 19. századi Paks életébe Nyáron történt, hogy egy napon, a munkából hazaérve, megcsörrent a telefonom. Egy helyi fuvarozó vállalkozó értesített róla, hogy a Haladás utca elején egy régi paksi házat pakolnak ki az új tulajdonosok és az elszállítandó papírhulladék között megmentésre érdemes régi fotódokumentumra bukkantak. Perceken belül a helyszínen voltam, ahol már félretették a fellelt fotóalbum töredéket, én azonban tételesen átválogattam az udvaron felhalmozott több évtizedes papírhulladék-kupacot is. Előkerült több azonosításra váró 19. századi családi fotográfia, két századfordulós kép a bölcskei Szent András kastélyról, az 1900-as évek elején a Hegyhát utca – Fő utca sarkán működött Szentháromság Gyógyszertárból a Gründl Tivadar gyógyszerész vezette gyógyszertári könyv töredéke és még sok érdekes papírdokumentum. Helytörténeti szempontból a szenzációt a portrés családi fotóalbum jelenti. Hogy kié volt, milyen családi összefüggések és válogatási alapon szerepelnek a portréképek benne, az sok ponton még megfejtendő talány. Flórián-albumnak neveztem el, tekintve, hogy abból a Haladás utcai ingatlanból került elő, ahol korábban az első paksi tűzoltóparancsnok, Flórián István unokája, Vándor Béláné (született Flórián Irén) lakott. A keményfedeles, kapcsos fotóalbum megmaradt közel 30 oldalán több mint 60 fénykép van kb. az 1870-80-as évekből, paksi közbirtokosokról, kereskedőkről, tűzoltó egyleti tagokról, és tucatnyi portré korabeli köztiszteletben álló személyekről. A képek jó része eddig nem volt ismert, sok személy pontos beazonosításához mélyebb kutatómunka szükséges. Az albumtöredék roppant sérülékeny, alapos papír- és fotórestaurálást igényelne. Egyes képekről megállapítható, hogy a budapesti Perlgrund és Társa fényképészeti, illetve Mayer György fényképíró 19. századi műtermében készültek. Felbukkannak ismert paksi közbirtokos családok nevei, mint a Korniss, Kurcz, Daróczy, Flórián, Büttl, Boda, Vikus, stb., és találkozhatunk megfejtésre váró portrékkal is, mint pl. Schneller táncmester, Grünwald ügyvéd, Schnur őrmester, Zombor gyógyszerész, Boczkó főhadnagy és még sokan mások. Külön kuriózum, hogy portrét tartalmaz a szekszárdi születésű költő-íróról Garay Jánosról. A fotóalbumot és annak képes tartalmát egy alapos kutatást követően helytörténeti előadás keretében kívánom bemutatni a múlt iránt érdeklődő paksi közönségnek. A következőkben ízelítőt adok az albumban szereplő ismertebb személyek portréjáról: Mádi Kovács János (1839-1907) gyapai földbirtokos: Feltűnő volt, hogy több tűzoltó-egyenruhás portré is szerepel az albumban. Pakson is jellemző volt, hogy a tűzoltó egyesület vezetőségében, az alapító- és tiszteletbeli tagok között, az akkori helyi előkelőségek foglaltak helyet: földbirtokosok, nagykereskedők, gyártulajdonosok, tehetős vállalkozók. Egyfelől vonzotta őket az a tudat, hogy saját épített vagyonukat is védi ezen szervezet, másfelől azzal, hogy nevüket, személyüket adták az egyesület presztízsét és társadalmi megbecsülését is növelték a település lakói előtt. Mádi Kovácsot az 1869-es nagy paksi tűzvész ösztönözte arra, hogy megteremtse a tárgyi és személyi feltételeket a testület megalakításához Pakson. Elkészítették az alapszabályt és felterjesztették a Belügyminisztériumba, ahol végül 1874. február 11-én hagyták jóvá a Paksi Önkéntes Tűzoltóegylet megalakulását. Az alapszabályt kézzel írták, az a Tóth Pál szövegezte, akiről szintén tartalmaz arcképet az album. További képeken látjuk még az egylet több alapító tagját: báró Exterde Adolf ügyvéd, Kiss Lajos, Daróczy Zsigmond, és az első parancsnok Flórián István személyében, akiről egész gyermekkorától kezdve tartalmaz képeket az album. Az alapító-elnök tiszteletére 2005-ben a paksi tűzoltólaktanya felvette Mádi Kovács János, „a paksi tűzkatasztrófák megállítója” nevét. Daróczy Zsigmond (1846-1911) laptulajdonos, újságíró, közbirtokos nemes: A helyi újságírás megjelenése kapcsán, mintegy a Paksi Hírnök előszeleként, érdemes megemlékezni arról, hogy Pakson először 1882 és 1901 között jelentek meg különféle újságok, folyóiratok. A korabeli újságírás meghatározó személyisége Balás Sándor mellett Daróczy Zsiga volt. Egész életében legfontosabb feladatának tartotta Paks közéletének sajtóban való megjelenítését, paksi újságok kiadását. Vagyonának jelentős részét áldozta arra, hogy megteremtse és finanszírozza Pakson helyi lapok megjelenését. A korabeli újságok, melyeknek tulajdonosa vagy munkatársa volt: a Paks-Kalocsai Közlöny, a Magyar Szövetség, a Paksi Lapok, a Duna Vidéke, a Paksi Hírlap fontos hírforrásai voltak településünk életének. Írásaiból megismerhetjük a paksi közélet mindennapjait. Ezek a cikkek hívták fel a lakosság figyelmét a közállapotokra: a filoxéra veszélyeire, egy gőzfürdő létesítésének fontosságára, a méhészegylet alapítására, a korszerűbb gazdálkodás teendőire, a tűzvészek, biztosítási csalások áldozatainak szenvedéseire, a község településfejlesztő politikájának hiányosságaira. E tevékenysége Daróczy majdnem teljes vagyonát elvitte, nem vette észre, vagy nem akarta tudomásul venni, hogy a 19. század végi dunántúli kisvárosok lakosságának sem gazdasági lehetőségei, sem kulturális igényei alapján nem képesek fenntartani egy városi hetilapot. Elszegényedve, megkeseredett emberként hunyt el 1911-ben, sírja a Kálvária temetőben található. A paksi sportbarátok 2001-ben az 1886-os Daróczy-virtusúszást is az ő egykori híradása nyomán elevenítették fel. Flórián János kereskedő: Jómódú paksi kereskedő, 1869-ben már a Paksi Takarékpénztár igazgatója, 1876-tól fűszerekkel is kereskedik. Két Flórián-házat tart számon a paksi emlékezet. Az egyik a paksi óváros főterén közvetlenül az Erzsébet Nagy Szálloda szomszédságában álló L-alakú saroképületet, ami először a Flórián család majd később Kiss Pál kereskedő-család tulajdonában volt, és kereskedelmi valamint lakáscélokat egyaránt szolgált. 1894-ben bérbe adta üzlethelyiségeit, amelyek homlokzatán ezután a megyei hatóságnál is bejegyzett Flórián J. utóda, Kiss Pál cégnév szerepelt. A másik Flórián-ház a Deák Ferenc utca 5. szám alatti épület volt, amelynek kertje egy korabeli képeslap szerint Flórián-park, kellemes pihenő- és játszóhelye volt a környék lakóinak. Miután Flóriánék ezt a házukat eladták, ebből a Duna-parti sétányig nyúló telekből alakították ki Paks páratlan szépségű közparkját. Bun Gusztáv gazdasági-pénzügyi vállalkozó (1837-1912): Régi képeslapokról ismerhetjük a hajdani gazdag paksi kereskedő-gyáros-bankár család lakóházát, annak utcai és a Dunára néző eredeti homlokzatát a hajdani Deák Ferenc utca 9. számú házban. Napjainkban az épületben a Pro Artis művészeti iskola kapott helyet. Ismert volt továbbá a Csányi kerti szőlőjükben épített „Bun-villa”, ami mellett a családi kápolna állt, ahová Bun Gusztávot is eltemették. Napjainkban villaként Bun Lajos Deák Ferenc utca 3. számú, 1911-ben épült házát említjük, amelyik jelenleg a Poligon irodaháza. A kiegyezést követő években a család tagjai fontos szerepet játszottak a helyi bankrendszer, a pénz- és hitelszervezetek intézményeinek kialakításában és működtetésében, továbbá az építőipari vállalkozások beindításában. Zsidó származású őseik a 18. század elején vándoroltak be, és a már kikeresztelkedett Gusztáv kitűnő gazdasági-pénzügyi szakemberré vált, mert az ő nevéhez köthető a család meggazdagodása, vagyonának megalapozása. Több kereskedelmi vállalkozása – üzletek, vegyeskereskedések, még mészárszéket is működtetett – mellett 1868-ban alapította meg az első paksi pénzintézetet, a Paksi Takarékpénztárt, majd 1882-ben a Paksvidéki Takarékpénztárt, amely hitelekkel, jelzálogkölcsönökkel segítette a helyi közbirtokos családokat gazdálkodásuk korszerűsítésében, s a környék vállalkozóit üzemük elindításában. Sikerei csúcsán e cége építtette 1896-ban a Fő utcai emeletes banképületet is. Az épületben később a Magyar Nemzeti Bank járási fiókja, majd a Budapest Bank működött, ma többlakásos társasház. A Duna túlpartján átellenben lévő Bun-sziget is az ő emléküket idézi. Köszönetemet fejezem ki Rohn Mihálynak, hogy értesített a leletről, valamint az ingatlan tulajdonosainak Bérdi Anikónak és Süveges Zoltánnak, hogy értő kezekbe adták az albumot.

Lovas polgárőrség alakult Pakson

2017.10.01, 22:08 | Paksi Hírnök

Átlagon felülinek értékelte a paksi polgárőrség újonnan alakult lovas tagozata tagjainak gyakorlati teljesítményét Nádai Nagy Péter lovastréner. A csámpai Fenyves Lovastanyán tartották a felkészítést és vizsgát, előbb csapatmozgási feladatokat tanultak a lovasok, majd egy életszerű feladatokból összeállított akadálypályát kellett teljesíteniük. Nemcsak a lovasok, hanem a lovak is vizsgáztak, mégpedig nem is akármilyen körülmények között, hogy mást ne mondjunk: láncfűrészes fatolvaj támadását, búcsúi forgatagot és egy sor szokatlan hang- és egyéb hatást kellett nyugodtan elviselniük. Az OPSZ Lovas Tagozat elnökségének lovasok és lovak kiképzéséért felelős tagja mellett Pénzes Gábor lovasedző, katonai hagyományőrző huszár alezredes dolgozott a jelentkezőkkel, akik szinte kizárólag a western stílust képviselik. – Magyarországon elveszni látszik a hagyományos használati lovaglás, de, ha vissza akarjuk hozni, akkor azt legegyszerűbben a western lovaglás módszerével tehetnénk meg – fogalmazott a nap végén. A gyakorlati mellett elméleti felkészültségükről is számot kellett adniuk a jelentkezőknek. A Paksi Polgárőr Egyesület új csoportjának tíz tagja van, a többség a Fenyves Lovastanya, illetve az itt működő Csámpai Lovassport Egyesület lovasa. Ledneczki László tulajdonos, az egyesület vezetőségi tagja azt mondta, az erdőt járva rengeteg szemetet látnak, ami mellett nem szeretnének „szó nélkül elmenni”, többször szerveztek szemétgyűjtő akciót, a polgárőrséghez való csatlakozással pedig a megelőzésben tudnak szerepet vállalni. – A másik ok, hogy a várostól évről-évre kapunk az egyesület működéséhez támogatást, mi is szeretnénk tenni a helyi közösségért, úgy gondoltuk, ez kézenfekvő segítség – fogalmazott. Szénási Lajos, a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének lovas koordinátora azt mondta a most csatlakozó tíz lovas polgárőrrel negyvenkettőre nőtt a megyében e speciális feladatot ellátó civilek száma. Hozzátette, elsősorban külterületen végeznek szolgálatot, de rendezvények biztosításában is részt vesznek, sőt arra is volt példa, hogy eltűnt személy felkutatásában vállaltak már szerepet. Hozzátette, a tapasztalat az, hogy a puszta jelenlétük is visszatartó erővel hat. Nemcsak a megyében, hanem országos szinten is nő a lovas polgárőrök száma, ma már közel ezren teljesítenek szolgálatot országszerte.

Harmincéves az Atomerőmű Nyugdíjasklub

2017.09.27, 15:38 | Paksi Hírnök

Habár a Paksi Atomerőmű legidősebb blokkja is alig múlt harminc, már az Atomerőmű Nyugdíjas Klubjában is időszerű az alapítás harmincadik évfordulójának ünneplése. Az ebből az alkalomból szervezett összejövetel nyitotta a Szépkorúak Hetének gazdag paksi programját a Csengey Dénes Kulturális Központban. Szabó Péter alpolgármester szép számú közönség előtt mondott köszöntőt, majd az egybegyűltek megismerhették, sőt kézbe is vehették az elmúlt három évtized eseményeit megörökítő kötetet, amelyet a szerző, Lovászi Zoltánné Anna mutatott be. A kulturális központban két kiállítás is nyílt, az egyik 30 fotón idézi fel az elmúlt 30 évet, a másik a klub hímző körének tagságát dicséri: nagy gonddal készült, ízléses kézimunkákat láthat, aki a tárlatot megtekinti. Pataki János, a ma már egyesületként működő klub elnöke elárulta, hogy nyolcvan név szerepel a várólistán. Mivel évente tíz ember morzsolódik le, igen hosszú időt kell várnia, aki csatlakozni szeretne. Az új vezetőség 2014-ben 130 fős klubot vett át, de egy év múlva kétszázban kellett maximálni a létszámot a létesítmény befogadóképessége miatt. A programokat viszont cseppet sem limitálják, igen nagy a választék, a hét három-négy napjára is találhat magának elfoglaltságot, aki szeretne. Az említett hímző kör mellett most már énekkar is van, sőt saját könyvtárral rendelkezik a klub. Új kezdeményezésű program az Ízlelgető, ahol szakácsok, pálinka-, bor- és sörkészítők cserélnek tapasztalatot, a Lelkifröccs kéthetente ad lehetőséget a lelki nyavalyák orvoslására pszichológus segítségével, s ugyancsak kéthetente kerül sor a Kalandozásokra, ami valójában vetítéssel kísért úti beszámolója a tagoknak. Pataki János elárulta, nagyon szorgalmazza a sportot, amire van is igény, egymást érik a sportversenyek. – Három hete volt a petanque bajnokság, a legidősebb klubtagunk, a 84 éves Novák Lajos bácsi nyerte, megverte a fiatalokat, köztük engem is – mesélte az elnök. Hozzátette: más sportokban és kártyajátékokban is jeleskednek. Az atomerővel nagyon korrekt a kapcsolat, anyagi és egyéb támogatást nyújt, utóbbiak között biztosítja a klubfoglalkozások helyszínét mondta el Pataki János. Arra is kitért, hogy működésük célja, hogy az erőmű nyugdíjasai jól, hasznosan, közösségben töltsék el az idejüket.

Fergeteges Halott Pénz koncert volt Pakson

2017.09.25, 16:21 | Paksi Hírnök

Ismét sikerült eltalálni a közönségigényt, az ötödik Puttonyos Fesztiválon is teltház volt. Már előzetesen sejteni lehetett, hogy ismét megmozdul Paks, a rendezvény, ahogy nyitáskor Kovács Kristóf főszervező elmondta, elővételi jegy-vásárlási rekordot döntött. A főprodukció idejére – lehet mondani -, hogy nem történt semmi különös: ugyanúgy teltház volt, mint a KBP Produkció nagyrendezvényeinek mindegyikén. Annak ellenére, hogy nem volt éppen kegyes az időjárás, zsúfolásig megtelt a tér. A Nightfall Station koncertjét hallgathatta meg elsőként a közönség, Kertész-Farkas Brigitta és Bordy Csongor az MVM Cégcsoport zenekarának tagjai, de duóban is színpadra lépnek mégpedig újabban már saját dalokkal is. Őket Szeder-Szabó Krisztina vezette Szeder követte. Kovács Kristóf azt mondta, szívesen adnak teret a bemutatkozásra helyi együtteseknek, fiatal, még nem befutott zenekaroknak is. A hazai élvonalat képviselő Halott Pénz este kilenckor csapott a húrok közé. Koncertjük nemcsak hangzás, hanem látvány és showelemek tekintetében is igazi nagyszínpadi produkció volt, amit a közönség kortól, nemtől függetlenül imádott. A fesztivál szervezője elárulta, hogy amióta a nagy fesztiválok elmaradhatatlan résztvevője az együttes, Tolna megyében a paksi volt az első fellépésük. A koncertet két és féléves tárgyalás során sikerült tető alá hozni. A Puttonyos Fesztivál elmaradhatatlan eleme a tócsni idén kísérőt kapott: kínálták sülttel, sőt lecsóval is. Az italok tekintetében mi sem változott: a környékben készült remek pálinkák széles választéka mellett paksi borok közül válogathatott a mintegy háromezer vendég.

A Paksi Metszet születésnapját ünnepelték a múzeumban

2017.09.25, 14:43 | Paksi Hírnök

Egy esztendővel ezelőtt nyitották meg a Paksi Városi Múzeum új állandó kiállítását, a Paksi Metszetet, amely alkalomból születésnapi programot szerveztek az intézményben. A múzeum igazgatója, dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna elmondta, hogy természetesen volt születésnapi torta, de a látogatók maguk is készíthettek süteményeket, és kézműves foglalkozás is szerepelt a palettán. Kvízjátékkal is készültek, a feladatok megoldásához a látogatók maguk járták körbe a tárlatot. A XIX. században népszerű volt életképekben fotózkodni, amire ezen a rendezvényen lehetőséget biztosítottak, korhű ruhákban, kellékekkel lehetett a fényképezőgép elé állni. Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna elmondta, hogy a látogatószám közelít a nyolcezer főhöz, ami nagyon jó eredmény, külön öröm, hogy Budapestről nagyon sokan érkeznek, illetve sok az egyéni látogatójuk, ami a régi kiállítás esetében nem volt jellemző. Az intézmény vezetője arról is beszámolt, hogy látogatottak a programjaik, és jól működik múzeumpedagógiai programjuk, amihez már van foglalkoztató termük, valamint fontos, hogy az új tárlat anyagát alapul véve egészen a II. világháborúig tudnak a különböző korokra építeni foglalkozásokat a múzeumpedagógusok, akár több iskolai tantárgyhoz kapcsolódó tartalommal. Korábban a hely szűke nem tette lehetővé nagyobb létszámú szakmai programok megtartását, ám a Paksi Metszet megnyitásával már erre is van lehetőségük, egy országos római koros konferencia már zajlott Pakson, és idén lesz még kettő, egy hadtörténeti, valamint egy a reformáció évfordulójának kapcsán. Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna kiemelte, az új kiállítással megnövekedett a kollektíva létszáma is, az új kollégák nagyon hamar beilleszkedtek, rájuk is maximálisan lehet számítani, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a Paksi Metszet folyamatosan színvonalasan működjön.   A felújított Deák-házban és az újonnan elkészült épületben négy kiállítási egység ad átfogó képet Paks történetéről. Előbbiben kapott helyet a Régiségtár, ahol a római kortól a Rákóczi-szabadságharcig sorakoztatják fel azokat a leleteket, amelyek az elmúlt húsz esztendő során a paksi múzeum birtokába kerültek. A kúriaépület egy másik része az Emléktérnek ad otthont, itt Paks különböző társadalmi rétegeit jelenítik meg, és részben azoknak a közbirtokos nemeseknek az életmódjáról adnak képet, akik a helyi kúriákat felépíttették. A padlástérben a Dunatárban találja magát a látogató, ami a folyó és az ember kapcsolatát jeleníti meg; a negyedik, a Paksi löszfal elnevezésű geológiai, zoológiai anyagot szemlélve pedig a földtörténet kétmillió évét lehet megismerni, írtuk meg korábban.

Látványos volt a szüreti felvonulás Dunakömlődön

2017.09.25, 11:17 | Paksi Hírnök

Ismét összefogott a falu apraja-nagyja a Dunakömlődi Szüreti Nap sikeréért. Az eredmény nem maradt el: látványos felvonulás, tartalmas műsor szórakoztatta a közönséget és egy sor díj is gazdára talált a szüreti pályázatokon. Szerencsére az eső csak riogatta a felvonulókat és nézőket szombaton, a XX. Dunakömlődi Szüreti Napon, a felhős, de csapadékmentes idő kitartott egészen a Szaggató zenekar est koncertjéig, akkor viszont elő kellett venni az esernyőket. Idén is hosszú sorokban vonultak a feldíszített fogatok, traktorok és lovasok sem volt hiány, ahogyan érdeklődőkből sem. Szabadság úti fordulónál a Félnótás dalkör, a présházsornál pedig a Siller dalkör és a Szaggató zenekar szórakoztatta a népes közönséget, köztük az erre alkalomra hívott testvérvárosi küldöttséget. Ezúttal sem maradtak látnivaló nélkül azok, akik nem tartottak a menettel, a faluház előtti színpadon színes műsorral várták a közönséget. A Dunakömlődi Faluház által kiírt szüreti pályázatok közül a lekvárkészítő volt a legnépszerűbb, de szép számmal neveztek süteményeket is. Tóth István dunaföldvári cukrászmester mellett idén már egy paksi szakember, Sitkei Balázs is részt vett az értékelésben. Varjas István bodzalekvárjáért első, Hanuszkáné Isztl Mária sárgabarackért második díjat kapott. A harmadik helyen holtverseny alakult ki: Víghné dr. Hajdú Gizella som és Kiss Zoltánné szilvalekvárja azonos pontszámot kapott. Az édes sütemények közül egy néger krémes ízlett legjobban a zsűrinek, ezt Hanuszkáné Isztl Mária készítette. Ő nyerte a sós sütemények versenyét, sőt második díját is sajtos pogácsával, illetve kelt kiflivel. A szőlő és a bor volt a témája az idei szüreti fotópályázatnak, amelyre kilenc alkotó húsz képpel nevezett. Az első díjat Szurovecz Andrea, a másodikat Csibi Máté nyerte el, harmadik helyen Siposné Suszter Andrea végzett. Megválasztotta a közönség a szüret táncos párját is a szüreti bálban. A versenyzőknek négyféle táncot kellett bemutatniuk. Nagyon szoros versenyben Pápista Éva és Pápista Sándor végzett a tréfából induló Kocsándi Melánia és Tarr Mónika párosa előtt, harmadik legtöbb pontszámot pedig Csoknyai László és Magyar Karolina kapta.

Továbbgondolták az építészeti ötletpályázat terveit

2017.09.19, 16:36 | Paksi Hírnök

Paksi középületek terveit készítették el a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának mester szakos hallgatói. Munkáikból nyitnak meg kiállítást szeptember 28-án 17 órakor a Paksi Képtárban. Lassan egy éve megszülettek azok a tervek, amelyek a paksi városközpont fejlesztésére kiírt építészeti ötletpályázatra készültek. Az önkormányzat által meghirdetett pályázat a Táncsics park, a volt konzervgyár, valamint a 6-os főút túloldalán, a Duna-parton fekvő területek újraértékelésére és városszerkezetben betöltött szerepének újradefiniálására vonatkozott. Jó lehetőségnek tartotta a felhívást a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara is, hiszen a pályázat felvetéseinek átgondolása szép kihívásnak ígérkezett a településtervezéssel foglalkozó mesterszakos hallgatók számára. Végül három team nyújtotta be javaslatait az ötletpályázatra, mindegyik friss szemléletű megoldással állt elő. A hallgatók ezt követően konkrét épületek tervezésével foglalkoztak tanulmányaik során, kézenfekvő volt tehát, hogy a korábbi pályázatukban megfogalmazott ötleteik kidolgozásához lássanak hozzá, most már egyéni felfogásban. Ezeket a munkákat mutatja be a kiállítás mintegy 50 tablója, illetve a megnyitóként szolgáló, vetítéssel egybekötött előadás, amit Dr. Kiss Gyula építész, főiskolai tanár, egyetemi docens tart. A tárlat szeptember 29-től november 12-ig tekinthető meg a képtár nyitvatartási idejében. A kiállításhoz októberben egy építészhallgatók korszerű képzésével kapcsolatos konferencia is kapcsolódik majd.

Már csak pár napig adhatják be pályázatukat a tehetséges paksi fiatalok

2017.09.11, 10:58 | Paksi Hírnök

Még ezen a héten, egészen pontosan szeptember 15-én 12 óráig lehet beadni a pályázatokat a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány felhívására. A szervezet célja az anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanulmányi munka és a sport területén kimagasló eredményt elérő diákok és a velük foglalkozó felnőttek elismerése, ösztönzése. Támogatják a kiváló teljesítményt nyújtó, felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat is. Pályázni az általános iskola 5. osztályától az első diploma megszerzéséig tartó időszakban lehet, feltétel, hogy a pályázó állandó lakóhelye Paks vagy itt tanul. A pályázatot írásban, az erre szolgáló űrlapon kell benyújtani, ami a további fontos információkat tartalmazó részletes kiírással együtt megtalálható a Paksi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárságán, a Pákolitz István Városi Könyvtárban, a Városi Múzeumban, a Csengey Dénes Kulturális Központban, a Paksi Képtárban, a Dunakömlődi Faluházban, az oktatási intézményekben, vagy letölthető a www.paks.hu honlapról. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal titkárságára várja a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány. A sikeresen pályázókat az elbírálást követően értesítik és meghívót kapnak a díjkiosztó ünnepségre, amit az október 23-i ünnepségsorozat keretében tartanak meg. A pályázat eredményét a város honlapján közzé teszik.

Nagyon jó szezont zártak a paksi strandon

2017.09.09, 12:07 | Paksi Hírnök

Míg tavaly a vendégforgalom tekintetében szerény szezont zárhattak a Paksi Ürgemezei Strandon, idén nem sokkal maradt el a látogatottság a harmincötezres eddigi csúcstól – tudtuk meg dr. Hanol Jánostól. Júniusban kilencezren jártak a fürdőhelyen, júliusban tizenkétezren, augusztusban pedig tizenháromezren, ami összességében 25%-kal nagyobb személyforgalmat jelent a tavalyinál. Augusztus 5-e volt az idei év rekordnapja 1576 fővel, a teljes szezonban 34.001 fürdővendég járt a paksi strandon. A június 1-jei nyitást megelőzően elvégzett fejlesztések során a pancsoló medence mellett lévő játszótér és a röplabdapályák gumírozott tetejű szegélykeretet kaptak, kialakítottak egy új röplabdapályát, a strandbüfék előtt a régi járólapok helyére esztétikusabb térkő-burkolatot raktak le, a nagymedence körül és a pancsolónál pedig fali rögzítésű padrendszert alakítottak ki. Mindemellett kicserélték a nagymedence elkorrodálódott töltő-ürítő vezetékét. A gyerekek örömére idén újra üzemelt a csúszda is a strandon. Kiválóan működött a strand free wifi-je, egy-egy forró nyári napon akár 1200-an is rácsatlakoztak. A paksi strandon rendezték ezen a nyáron is a Tűzkakas országos strandfocibajnokságot, a Nagy Sportágválasztót, otthont adott a fürdőhely országos bocsa bajnokságnak, és immáron második alkalommal a Pool Festivalnak. A Mezőföldvíz már hagyományos családi és sportnapjára is változatlanul idei várták a cég főmérnökségeinek munkatársait és családtagjaikat, sportversenyeket és főzőversenyt tartottak. Az összesített játékeredmények alapján a vándorkupa idén Paksról a Dunaföldvári főmérnökségre került egy évre. Az eredményhirdetés és a közös vacsora után az M6-Expressz zenélt. A felhőtlenül eltöltött nap után ismét a feladatokra koncentrálnak a kollégák, ami a strand esetében a téliesítés. Ilyenkor raktárba viszik a sporteszközöket, játékokat, padokat, szeméttárolókat és a bójákat, víztelenítik a zuhanyzókat, mosdókat, szétszerelik a gépészeti eszközöket, és lehetőség szerint fagymentes helyre viszik, valamint a medencéket is felkészítik a hideg évszakra. A strandot változatlanul kamerákkal és riasztóval őrzik.

Már böngészhető a TelePaks Kistérségi Televízió új honlapja

2017.09.04, 14:18 | Paksi Hírnök

Új honlapja van a TelePaks Kistérségi Televíziónak, ami a www.telepaks.hu címen érhető el. A városi arculathoz igazított internetes oldalra a televízió valamennyi saját gyártású műsora felkerül az adást követő napon. A huszonnégy órás adásidőből tizenhat és fél órában a képújságot olvashatják a TelePaks csatornáján, napi hét és fél órában pedig saját gyártású műsorokkal jelentkezik a helyi televízió. A napi friss híradóban Paks és a kistérség híreiről, eseményeiről informálódhatnak a televíziónézők, a tematikus magazinműsorok a közélet, az energetika, a sport, a vallás, a kultúra és az egészségügy aktualitásairól tájékoztatnak. A műsorok eddig is elérhetők voltak az interneten a TelePaks YouTube csatornáján, valamint a Paksi Hírnök online oldalán, ahol a televízió adását élőben is nézhették. Szeptember 4-től ezt a www.telepaks.hu-ra kattintva is megtehetik. – Megváltoztak a tévézési szokások, ma már kevesebben ülnek le este hét órakor a készülékek elé, hogy megnézzék a helyi híradóban, mi történt a városban és környékén aznap. A tájékozódást megkönnyítendő döntöttünk úgy, hogy elindítjuk az új honlapot, mert így az adást követő napon minden saját gyártású híradós anyag és magazinműsor bármikor elérhető lesz könnyen, gyorsan, HD minőségben – mondta el Dallos Szilvia főszerkesztő. A honlap könnyen kezelhető, emellett elérhető róla a Paksi Hírnök online oldala, így egy kattintással a legfrissebb egyéb napi paksi információkat is elolvashatják. Az új honlap az arculatváltás egyik eleme a televízióban. – Az elmúlt két évben korszerűsödött a teljes technikai háttér, elkezdtük az arculat megújítását is. Szeptembertől új főcímmel és feliratokkal jelentkezik közéleti és sport magazinunk, valamint a testületi tudósítások is, és hamarosan szinte valamennyi magazinunk új virtuális stúdióból jelentkezik, egy húszmillió forintos fejlesztésnek köszönhetően. Az új technika tesztelése már elkezdődött – tájékoztatott Dallos Szilvia.

Úszva hozta Paksra az élővizek védelmének üzenetét a sportember

2017.08.30, 10:45 | Paksi Hírnök

Tavasszal egy velocipéd nyergében érkezett Paksra, kedden úszva Hidvégi-Üstös Pál ultratáv-sportoló. Célja változatlanul az, hogy felhívja a figyelmet a Duna védelmének fontosságára a Duna Régió Stratégia magyar elnökségének évében. Még egy látogatásra lehet számítani idén, hiszen néhány hét múlva útra kel, hogy a Duna forrásától a torkolatig 10 országon keresztül körülbelül 3200 km-t tegyen meg futva. A tervezettnél kicsit később érkezett meg a Duna-korzóhoz Hidvégi-Üstös Pál kedden délután. Az új rendezvényhajónál fiatal kajakosok, kenusok várták, s kísérték el az ASE csónakházig, ahol Barnabás István alpolgármester köszöntötte, s a város megvendégelte a nagy teljesítményeiről híres, Vácon élő sportembert. Hidvégi-Üstös Pál fáradtan mesélt élményeiről. Elárulta, hogy a ki-beszállás a vízbe, nagyon sok energiát emészt fel. Napi nyolc-tíz órát tölt a vízben, ami most 17-18 fokos. Pénteken indult el Vácról és a tervek szerint csütörtökön Bajáról indulva érkezik meg Mohácsra. A 235 kilométeres távból egy napra 30-40 kilométer jut. Egyes szakaszokon – ahogy Pakson is – evezősök csatlakoznak hozzá. Az extrém kihívások teljesítését nem önmagáért, hanem mindig egy nemes cél üzenetének közvetítése érdekében. Most a Dunára szeretné irányítani a figyelmet, s ezt teszi majd az úszás után is. A 70 maraton a Dunáért elnevezésű program keretében szeptember végén tíz országon keresztül végigfut a Duna forrásától a folyó torkolatáig. Az ultrasportoló nevéhez számos emberfeletti sportteljesítmény fűződik. Végigúszta és végig is futotta a Tiszát, végigkerékpározta és futotta Afrikát Fokvárostól Alexandriáig, járt Nyugat-Szaharában és magyar felfedezők nyomában húszezer kilométeren keresztül járta, biciklizte végig Közép-Ázsiát 2013-ban.

Nyakláncot, fülbevalót és bullát is találtak az egykori római temetőben

2017.08.28, 09:22 | Paksi Hírnök

Folytatják az ásatás Dunakömlődön, az egykori római kori temető területén. A Paksi Városi Múzeum idei feltárásának eddigi eredménye, hogy megtalálták a temető határát és újabb leletekkel bővült az intézmény gyűjteménye. Az egykori temetőre a római kori katonai erőddel szemben lévő dombon találtak rá, a területen 2009 óta végez ásatásokat a Paksi Városi Múzeum. A feltárások első évében tizenhárom, a rákövetkezőben huszonhat sírt bontottak ki, 2012-ben és 2013-ban pedig további közel hatvanat, közöttük három igazán különlegeset: két eltérő típusú sírkamrát, illetve egy kriptát. – A két hete megkezdett idei ásatáson 20 régészeti objektumot sejtető foltot találtunk a területen, ebből körülbelül 12-14 sír – mondta el Szabó Antal régész, hozzátéve, hogy az eddigiek alapján ezekről ugyanaz mondható el, mint a korábban feltártakról, azaz, hogy mintegy 95 százalékuk kirabolt, sokszor még a csontokat is elbolygatták. – Azonban a kirabolt, így csupán az eltemetettek maradványait magukba rejtő, vagy sok esetben teljesen üres sírok vizsgálata is fontos, hiszen „mesélnek” a sírrablásokról, az egykori temetkezési szokásokról, a település demográfiájáról – jegyezte meg Szabó Antal hozzátéve. Annak ellenére, hogy a nyughelyeket szinte kivétel nélkül kirabolták, adott leleteket az egykori temetkezési hely. A legutóbbi, 2013-as munkálatok során például egy bolygatatlan sírra is rábukkantak, amelyben találtak egy pár bronz fülbevalót, illetve egy kiváló állapotú ólommázas kerámiakorsót, amivel egy viszonylag ritka darabbal gyarapodott a múzeum gyűjteménye. Az idei ásatás első két hetében egy övcsatot, egy övdíszt, nyakláncot és fülbevalót is találtak, valamint egy kislány sírjában egy úgynevezett bullát, amely a fiatal lányok nyakában függött és általában személyes értékeiket tartalmazta, például az első tejfogat, hajszálat, szeméremszőrt és ehhez hasonló dolgokat. Már a legutóbbi ásatásnak is kiemelt célja volt a temető kelet-nyugati kiterjedésének meghatározása. Akkor arra számítottak, hogy nyugati irányban, a 2012-es feltárás határánál túlnyúlóan megtalálják a temetőárkot, ám kiderült, hogy nagy számban vannak még sírok, tehát a temető jóval nagyobb, mint azt feltételezték. Idén viszont a temető nyugati részén már megtalálták azt az észak-déli irányú, széles, mély árkot, ami valószínűleg az egykori temető „kerítése” lehetett, ezért is van az idei munkaterületen kevesebb sírt, mint az előző években. Így az is bizonyos, hogy az idei munka a tervezettnél rövidebb ideig fog tartani. Az ásatáson, a feltárás vezetőjével, dr. Váradyné Péterfi Zsuzsannával kötött megállapodás értelmében, a Pécsi Tudományegyetem régészeti tanszékének hallgatói dolgoznak, ami számukra fontos szakmai tapasztalatot jelent, a Városi Múzeum pedig ezáltal egyetemi kutatóhelyként is funkcionál ezekben a hetekben.

Várhatóan szeptemberben avatják fel az új rendezvényhajót

2017.08.17, 17:23 | Paksi Hírnök

Sokan kérdezik, hogy ha már megérkezett Paksra az új rendezvényhajó, akkor miért nem ott tartják meg az augusztus 20-i programot. A műszaki átadáson választ kaptunk rá. Korábban már beszámoltunk arról, hogy a hosszú éveken keresztül rendezvénytérként szolgáló uszály elöregedett és balesetveszélyessé vált, ezért gazdaságtalan felújítása helyett egy új építtetéséről határozott az önkormányzat. A munkát a szegedi MAHART Tiszayacht Kft. nyerte el, a cég a szerződéskötéstől számított 150 munkanapos határidővel vállalta az úszó színpad elkészítését és Paksra szállítását. Miután elkészült és vízre tették, a Tiszán 187 kilométert, majd a Dunán további 254 kilométert „utazott” az új úszómű, amíg megérkezett a paksi gesztenyesor elé, augusztus 3-án. Kikötése után további munkálatokat végeztek rajta, többek között elkészült a színpad padozata. A műszaki átadást szerdán tartották, ahol megtudtuk, hogy az átadás-átvételi eljárást követően a Nemzeti Közlekedési Hatóság adhatja meg a használatbavételi engedélyt. Szabó Péter alpolgármester úgy tájékoztatott, hogy várhatóan szeptember vége felé avathatják fel az új rendezvényhajót, aminek üzemeltetését önkormányzati cég végzi majd. A tervek szerint egy kisebb vendéglátóhely is működni fog az úszóművön. A rendezvényhajó 26 méter hosszú, 8 méter széles, a színpad 136 négyzetméter, vannak öltözők, vizesblokkok illetve hajókikötési lehetőség. A megrendelő kérésének megfelelően a tervezésnél az is szempont volt, hogy a Dunán egyedülálló úszómű a paksi halászbárkák küllemét idézze. A beruházásra nettó 114 millió forintot biztosított az önkormányzat.

Pakson is van már kutyabarát munkahely

2017.08.10, 17:42 | Paksi Hírnök

Kutyabarát munkahely lett, felkerült a kutyabarat.hu, kutyabarát helyeket közvetítő és népszerűsítő hazai portálra az Agricum helyi termékek boltja, és az ott működő Paksi Turisztikai Információs Pont. – Turisztikai szempontból azért fontos, hogy kutyabarát munkahely lettünk, mert az utóbbi években megváltoztak az utazási szokások, már nem csak a gyermekbarát, családbarát helyek keresettek, hanem mivel sokan szeretnék magukkal vinni kedvencüket is üdülni, vagy éppen étterembe, bevásárolni, megnövekedett a kutyabarát helyek iránti igény, illetve a kutyások ezeket preferálják – mondta el Czink Dóra, hozzátéve, hogy csatlakozásukkal példát szeretnének mutatni Pakson. A turisztikai és városmarketing-referens arról is beszámolt, hogy mivel az üzletben csomagolt árut lehet vásárolni, nem kellett plusz engedélyeket beszerezniük ahhoz, hogy kutyabarát munkahellyé válhassanak. – A felelős kutyatartók kedvencei jól neveltek, nyugodtak, szófogadóak, így nem lehet probléma, ha betérnek velük egy kutyabarát helyre. Erről már Seres Ágota idegenforgalmi ügyintéző beszélt, aki azt is elmondta, hogy a paksi helyi termékek boltjában és turisztikai információs ponton eddig is szívesen látták a kutyával érkező turistákat, vásárlókat. Kiemelte, hogy a felelős kutyatartók családtagként kezelik kutyáikat, ezért igényük van arra, hogy együtt menjenek mindenhová. Seres Ágota arról is tájékoztatott, hogy a 2012 június óta működő kutyabarát.hu jelenleg a legnagyobb ilyen profilú adatbázis, több mint 400 kutyabarát hely van feltüntetve a portálon. A Pakson elsőként kutyabaráttá vált munkahelyen a kutyusok leheveredhetnek, friss vizet lefetyelhetnek. Az eddigi fogadtatás azt mutatja, hogy érdemes volt csatlakozni a kutyabarát helyek köréhez.

Elismerést kapott a paksi polgárőrség vezetője

2017.08.05, 21:31 | Paksi Hírnök

Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozata elismerést vehetett át Bodóné Rausch Mária, a Paksi Polgárőr Egyesület elnöke a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége által tizenhetedik alkalommal megrendezett Tolna Megyei Polgárőr Találkozón, Dunaföldváron. A díjat Széles János megyei elnök és Markos György az Országos Polgárőr Szövetsége elnök-helyettese adta át. Széles János lapunknak elmondta, hogy azért terjesztette fel kitüntetésre Bodóné Rausch Máriát, mert „elég agresszívan” szervezi, képviseli a polgárőrséget. Paks, tekintettel a közelgő beruházásra kiemelten fontos, a polgárőrség munkájára szükség van. A megyei elnök szerint a paksi vezető hozzáállása példaértékű, vonzerőt jelent mások számára. – A paksi polgárőrség létszámban kezd gyarapodni, a megyei szövetség ezt technikai eszközökkel, laptoppal, kerékpárral segíti és ilyen nagy plénum előtt ezzel a kitüntetéssel is – fogalmazta meg Széles János. A paksi polgárőrséget tucatnyian képviselték a megyei találkozón, neveztek a sörivó versenyre, lövészetre, sőt a férfi láb-szépségversenyre is, illetve a szürke marha pörköltet is zsűriztették a találkozón, ahol hozzávetőleg ezren sereglettek össze a megye minden szegletéből. Bodóné Rausch Mária arról tájékoztatott, hogy minden rendben van a polgárőrség háza táján, akadtak, akik „nyugdíjba mentek”, vannak új jelentkezők. Az elnök hozzáfogott a lovas polgárőrség megszervezéséhez, tárgyalt Csámpán Lednczki Lászlóval és Cseresznyésben Scheffer Istvánnal. Mindenütt fogadókészségre talált, amit örömmel konstatált, mert a külterületeken sok a szemetelő és a fatolvaj.

Pakson járt a Virágos Magyarország verseny zsűrije

2017.07.26, 12:45 | Paksi Hírnök

Pakson járt a Virágos Magyarország zsűrije: a város idén is benevezett a környezetszépítő versenybe. A területi zsűri tagjai megtekintették többek között a sakkszobor környékét, felújított tömbbelsőket, a Tourinform irodát, jártak a Táncsics utcai körforgónál, a buszpályaudvarnál és az ürgemezei pihenőparkban. Most először Dunakömlőd is szerepelt a helyszínek között, a faluháznál és a pincesoron jártak. A Virágos Magyarország mozgalom fontos összekötő kapocs Európával, mivel a magyar megmérettetés része a 11 országot átfogó Európai Virágos Városok és Falvak versenyének. Az idei verseny eredményhirdetése ősszel lesz, a fődíj Magyarország képviselete a jövő évi európai megméretésen. Paks korábban már többször is eredményesen szerepelt a környezetszépítő megmérettetésen. 2001-ben a városok kategóriájában első helyezett lett, majd a nemzetközi megméretésen ezüstérmet kapott. 2014-ben a Green City – Zöldebb Városokért Mozgalom és a Magyar Kertépítők Országos Szövetsége közös különdíját nyerte el a település, 2015-ben a Földművelésügyi Minisztérium díját kapta meg a magyar növény- és virágkultúra megőrzéséért, 2016-ban pedig a Magyar Tájépítészek Szövetsége különdíját, az Acélvirág díjat. A Virágos Magyarország környezetszépítő versenyről itt bővebben olvashatnak.

Idén is kikötöttek Pakson a TID résztvevői

2017.07.24, 13:33 | Paksi Hírnök

Ebben az esztendőben is Paks volt a Tour International Danubien (TID) azaz a nemzetközi Duna-túra egyik megállója. A túra résztvevői az Atomerőmű Sportegyesület csónakházának udvarán sátoroztak egy rövid ideig. A táborhelyen Szabó Péter alpolgármester köszöntötte a megfáradt vízi vándorokat, majd az önkormányzat vacsorával vendégelte őket. Másnapra kelve bontották sátraikat a túrázók és tovább indultak a folyón. Akik teljesítik a teljes túrát, azok Ingolstadtól a Fekete-tengerig haladnak 2455 kilométeren át. Rövidebb-hosszabb szakaszokra mások is csatlakoznak hozzájuk, a TID ugyanis kerettúra, azaz nem kötelező végigevezni, mindenki maga választja meg, hol kapcsolódik be és meddig tart a csapattal. Idén közel negyvenöten evezik végig az egész szakaszt, közöttük két magyar túrázó. A túrát 1956-ban alapították szlovák és magyar kajakosok, akik a Pozsony és Budapest közötti távot teljesítették, majd ez tovább bővült, és elérte az Ingolstadt–Silistra, később pedig a mai Ingolstadt – Fekete-tenger távot. A program résztvevői teljesen önellátóak, a szervezők a szakaszbeosztást biztosítják, illetve igény szerint segítséget nyújtanak a vízi járművek bérléséhez és szállításához. Az elmúlt években a világ közel húsz országából több tíz ezer vízitúrázó töltött rövidebb-hosszabb időt a TID keretében a Duna valamely szakaszán.

Bővült az Önkéntes Mentőszervezet eszköztára

2017.06.29, 11:17 | Paksi Hírnök

Új motorcsónak segíti a Paksi Önkéntes Mentőszervezet munkáját a jövőben. A pályázati úton nyert 10 lóerős hajtómotor mellé önkormányzati támogatásból vásároltak mentési célra alkalmas katamarán hajót. A Paksi Önkéntes Mentőszervezetet 2015-ben alapították, azzal a céllal, hogy a tagok az árvízi védekezésben és a vízi mentésben segítséget nyújtsanak a hivatásos szerveknek. 2016-ban pályázati úton külmotoros csónakmotort nyert a szervezet, idén pedig önkormányzati pályázatból mentési célra alkalmas csónakot vásároltak. A jármű beüzemelését és a szervezet képzését a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség biztosította a napokban. Mivel a mentési folyamatban csak azok vehetnek részt, akik megfeleltek a hivatásos szervek szigorú minősítési rendszerének, ezért az önkéntesek minden évben ismétlő minősítési gyakorlaton vesznek részt. Az elméleti tudás felfrissítése és gyarapítása után önálló mentési gyakorlatot hajtottak végre, Dunán rekedt kenust mentettek ki a szervezet tagjai. – Minden egyes segítő kézre szükségünk van. Az állampolgárok biztonságát magasabb szinten tudjuk garantálni, ha a hivatásos katasztrófavédelmi szervek mellett az állampolgárok is részt tudnak venni speciális mentési feladatokban – mondta a gyakorlat értékelésén Kiss János tűzoltó ezredes. A Paksi Önkéntes Mentőszervezetet, amely megfelelt a gyakorlat során, a +36 20 989 0878 telefonszámon lehet elérni.

Paksiakat jutalmaztak az ORFK-n

2017.06.27, 14:24 | Paksi Hírnök

Elismerést kapott hétfőn, Budapesten a paksi autópálya-rendőrség három munkatársa. Biczó András törzszászlóst, Kenderik Krisztián és Torma László főtörzsőrmestereket egy május 15-i rendkívüli esemény elhárítása érdekében nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért jutalmazták. Az eset híre, ami valóban rátermettséget, sőt bátorságot is igényelt, bejárta a sajtót. Tíz ló szabadult ki és szaladt az M6-os autópályára Paks déli bejárójánál, majd vágtában Pécs irányába tartottak. A TMRFK Rendészeti Igazgatóságához tartozó paksi autópálya alosztály járőrei, akik szerencsés módon ennek szemtanúi voltak, autójukkal keresztbe állva próbálták megállítani az állatokat. Amikor ez nem sikerült, egyikük szirénázó autóval, a lovakat megelőzve, a forgalommal szemben sietett a Pécs irányából érkezőket leterelni, míg a többiek a másik pályatesten kerültek eléjük és a tengelici üzemmérnökség segítségével autókból akadályt képezve leterelték az állatokat az autópályáról a tengelici csomópontnál. A három rendőr lélekjelenlétének, helyzetfelismerő-képességének és bátorságának köszönhetően sem sérülés, sem anyagi kár nem történt, a kalandot a lovak is ép bőrrel úszták meg. Egyikük, Torma László mondta el, hogy nem számít ritkaságnak, ha vad téved az autópályára, egyszer ez egy lóval is megtörtént, de a május 15-i eset tényleg nem mindennapi. Hozzátette, valóban félelmetes volt, amikor szembe találták magukat a vágtató lovakkal. Abban, hogy sikerrel jártak szerinte szerepe volt helyismeretüknek, kiváló, gyors járműveiknek és annak is, hogy az autópálya mérnökségtől azonnali segítséget kaptak. Torma László hozzáfűzte, nagy megtiszteltetés számukra az elismerés, amelyet ünnepélyes körülmények között Töreki Sándortól, az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettesétől vettek át. Ugyanezen az Országos Rendőr-főkapitányságon tartott ünnepségen kapott elismerést Semmelweis Nap alkalmából dr. Rujder Mária paksi önkormányzati képviselő, aki a Budapesti Rendőr-főkapitányságon dolgozik, mint fogorvos. Az egészségügyi szakterületen végzett kiemelkedő szakmai tevékenységét jutalmazták.

A római kortól az atomkorig vitte a múzeumlátogatókat “Bözsi”

2017.06.26, 18:53 | Paksi Hírnök

Utazzon “Bözsivel” a római kortól az atomkorig! Ezzel a gondolattal invitálta a lakosságot a Múzeumok éjszakájára szervezett rendezvényre a Paksi Városi Múzeum és az Atomenergetikai Múzeum. Utóbbi első alkalommal csatlakozott az országos programhoz, a két intézmény partnerségben valósította meg elképzeléseit. A két helyszín közötti távolságot “Bözsivel”, azaz egy Ikarus 55 típusú autóbusszal hidalták át, ezzel utazhattak a múzeumlátogatók egyiktől a másikig. Az Atomenergetikai Múzeumban a négy atomerőművi blokk építésének időszakát idézték fel, a kínálatban szerepelt a Memphis Moon ’55 fellépése, kiállítás kártyanaptárakból, bemutató a tűzoltóktól, tárlatvezetés, kézműves foglalkozás, illetve ínycsiklandó partifalatokkal és szörpökkel kínálták a látogatókat. A kültéri fizikashow-n olyan kérdésekre kaphattak választ az érdeklődők például, hogy mekkora energia tárolható egy pillepalackban, vagy, hogy mekkora energiát lehet felszabadítani egy víz alatti robbantással. Aki még régebbi korokba is szívesen visszautazott volna egy kicsit, megtehette a városi múzeumban, ahol ez alkalommal a római mellett Deák Ferenc korát állították a fókuszba. A közönségnek lehetősége volt korhű ruhákban fotózkodni, hintón körbejárni a várost, de volt kosztümös tárlatvezetés is. Fellépő itt a Szekszárdi Muslinca bordalkórus és a Mare Temporis Történelmi Hagyományőrző Egyesület volt. Két időszaki tárlatot is a közönség figyelmébe ajánlottak, az egyiket dr. Pongrácz Sándor hagyatékából rendezték, a másik keretében pedig a Város bora címet eddig elnyert nedűket mutatják be. A Város borait Herczeg József ajánlotta fel a múzeumnak, aki a múzeumot segítő tevékenységéért elnyerte a Paksi Városi Múzeum által alapított Tiszteletbeli muzeológus címet. Mindemellett borkóstolóra, vásárra, fagyizni, lacikonyhába és fröccsteraszra is invitálták a látogatókat. Mindkét helyszínen több száz látogató fordult meg.

A hosszú élet titka a munka

2017.06.23, 12:59 | Paksi Hírnök

– Regényt lehetne írni az életemből – mondja Dömötör Józsefné Kovácsovics Mária, akit kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntött a város nevében Szabó Péter alpolgármester. Marika néni Budapesten született, ám még egészen pici gyermekként elárvult. Többfelé sodorta az élet, nevelkedett intézetben, családban, paksi nevelőanyja hadiözvegy volt. Varrni szeretett volna tanulni, Csurgón volt két évet. Mint mesélte, a háború idején a barátnőjével annak rokonánál bújtak el, aztán amikor véget ért, egy vonat tetején utazva tért vissza Paksra. Amikor megismerte a férjét, azt érezte, hogy vagy ő vagy senki. Hatvankét évet éltek le együtt, párja tíz esztendővel ezelőtt tért örök nyugovóra. Marika néni azt mondja, hogy sok szép emléket őriz, férjével huszonöt évig énekeltek az egykori munkáskórusban, ma Paksi Városi Vegyeskarban. Két gyermekük született, Rózsa és József, eddig hat unokával és három dédunokával bővült a család. Az ünnepelt huszonkét évig dolgozott óvodai dajkaként, amire szintén szívesen emlékszik vissza, mint mondja, nagyon szerette a gyerekeket és úgy érzi, hogy a gyerekek is őt. Azokban az években harisnyaszem-felszedéssel is foglalkozott. Bár több betegséggel bajlódik, ha nem mondja, bizony fel sem tűnik az embernek. A napjai nagyjából egyformán telnek, még most is szeretettel hímez, délutánonként pedig – ahogy fogalmazott – átmegy traccsolni a szomszédokhoz. A főzésre nincsen gondja, mert házhoz hozzák az ebédet, egyéb dolgokban pedig nagy segítségére van menye, Gizi és az ő gyermekei. Marika néni arra a kérdésre, hogy mi a hosszú élet titka azt mondta, hogy a munka.

Fejlesztést hozhat Lussoniumban a világörökségi nevezés

2017.06.21, 17:21 | Paksi Hírnök

Lussonium számára előrelépést hozhat az, hogy Magyarország a jövő év elején benyújtja a Dunai Limes világörökségi nevezését. Hatvanöt részhelyszínt jelöltek meg, ezek fejlesztését már a világörökségi cím elnyerése előtt meg kell kezdeni. A magyar kormány által e célra elkülönített 2,5 milliárd forint EU-s forrásból Lussonium fejlesztése is elkezdődhet. A Dunai Limes világörökségi helyszín felső szakaszát adó Magyarország, Szlovákia, Ausztria és Németország már 2018 januárjában beadja nevezését, melyről az UNESCO Világörökségi Bizottsága várhatóan 2019 nyarán hoz döntést – közölte Visy Zsolt, a világörökségi nevezés előkészítéséért felelős miniszteri biztos a Magyar Limes Szövetség (MaLimSz) által szervezett szerdai budapesti Duna-Limes konferencián. Kedvező elbírálás esetén a helyszínhez egy későbbi fázisban csatlakozhat Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária. Visy Zsolt beszámolója szerint a gyors nevezés érdekében Magyarországnak csökkentenie kellett a részhelyszínek számát: a pályázat végül 65-öt tartalmaz majd. A budapesti és Pest megyei helyszínek fejlesztésére 1 milliárd forintos keret áll rendelkezésre, további 1,5 milliárdból pedig Crumerum (Nyergesújfalu), Brigetio (Ószőny), Intercisa (Dunaújváros), Lussonium (Dunakömlőd) és Altinum (Kölked) fejlesztését lehet elvégezni – közölte Visy Zsolt.    

A cseresznyési iskolaéveket idézték

2017.06.20, 09:15 | Paksi Hírnök

Hársfát ültettek, és egy faragott táblát helyeztek el az egykori cseresznyési iskola volt tanítói és tanítványai annak emlékére, hogy első találkozójukat rendezték a hétvégén. Az iskola falára is került egy emléktábla, rajta a korábbi tanítók névsorával. A találkozó ötlete hasonló tőről fakadt: tavaly, amikor az egykori néptanító, Karszt János emléktábláját helyezték el ugyanitt, akkor született meg a gondolat, hogy jó volna együtt felidézni a múltat, az emlékeket. A Csengey Dénes Kulturális Központ karolta fel az ötletet. A kollektíva törekvéseinek eredményeként száznál is többen gyűltek össze a találkozóra, hárman – Arany Béláné, Karszt Jánosné és Feilné Kókány Mária – a tanítók közül. Ők is, volt tanítványaik is szívesen emlékeztek a nehéz, de szép időszakra. Cseresznyésben, mint a tanyavilágban sok helyütt, az 1900-as évek elején hozták létre az iskolát, hogy javítsanak a tanyasi gyerekek aluliskolázottságán. Először egy, majd az 1961/62-es tanévtől két tanteremben oktatták a csemetéket, együtt a nyolc évfolyamot. Klippel János azt mondta, nagyon szép évek voltak, a tanító nénit, tanító bácsit mindenki szerette. Kórus, színjátszó kör működött a tanyasi iskolában. A színpadot maguk ácsolták, de minden más munkában is szívesen részt vettek. Ha kellett maltert kevertek, téglát hordtak. Mint megjegyezte, a kőműves szakmát választotta, amit nagyon szeret. Balczer Zoltánné Mukli Mária azt mesélte, hogy 1962-ben kezdte az első osztályt. Arany Béla és felesége, Sárika néni volt a tanító. – Nagyon szép emlékeim vannak, nagyon szép gyerekkorom volt, azért is jöttem vissza Cseresznyésbe lakni, mert visszahúzott a szívem – árulta el. A találkozásnak nagyon örült, mert hasonlóra, sajnos, nagyon kevés alkalom adódik, s most jó volt felidézni a közös gyerekkori emlékeket. A régmúlt felemlegetésén túl adatgyűjtésre is kiváló alkalmat adott a találkozó. Tell Edit elmondta, hogy a résztvevők adatait, elérhetőségeit rögzítették, a sok régi fotót pedig digitalizálták. Van egy további terv is a Pákolitz könyvtárral és a múzeummal közösen: Téli esték sorozatot szerveznek, ahol a külső városrészek múltját, az ott élők sorsát ismerhetik meg az érdeklődők. Paks településrészei közül mostanáig csak Dunakömlőd története van feltárva, abból készült kiadvány, a többi területé még feldolgozásra vár, de – mint Bodor Éva szavaiból kiderült – szeretnék ezt a munkát elvégezni. A könyvtár igazgatóhelyettese és egyben a Paksi Értéktár Bizottság vezetője hangsúlyozta, hogy a meglévő értékek számbavétele, őrzése, továbbadása a feladatuk. Az értékekről kinek-kinek más jut eszébe, de ide sorolhatók a közösségek is. A találkozó szervezésében a részönkormányzat is szerepet vállalt. Kapás Zoltán, Cseresznyés képviselője elmondta, hogy örömmel tették, mert szeretnék feltárni a településrész múltját. A jelenről azt mondta, a KSH legutóbbi adatai szerint kilencvenen élnek Cseresznyésben – volt idő, amikor ennyi diákja volt az iskolának –, közülük legfeljebb tizenöten tősgyökeres cseresznyésiek. Az iskola – mint ismert – immár Cseresznyéskert Erdei Iskola néven működik.

Jubilált a sillerfesztivál

2017.06.05, 11:47 | Paksi Hírnök

Öt nagyarany, 19 arany, 60 ezüst és 66 bronz minősítést ítéltek oda a bírák a X. Országos Sillerfesztiválon. Hét bizottságban közel hetvenen értékelték a Kárpát-medence 66 településéről nevezett mintákat. 157 borász – köztük 26 paksi – sillerremekei kerültek az ítészek elé. A fesztivál szakmai programjáért felelős Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesületének elnöke Leber Ferenc, alelnöke, a fesztivál ötletadója, Polgár Zoltán és Kovács Mihály gratulált a díjazott borászoknak. A jubileumi fesztiválon a rendezvény ötletgazdája, Polgár Zoltán átadta a stafétát Kiss Mihálynak: a Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesületének alelnöke végezte eddig a minták begyűjtését Kárpát-medence szerte, ezt a munkát veszi át az egyesület főpohárnoka. A program első napján a bormustrán kívül egy szakmai estet is rendeztek, ahol neves szakemberek előadásain gyarapíthatták ismereteiket a boros gazdák. A szőlészet és borászat után a marketing került terítékre. Szabó Géza egyetemi docens támasztotta alá a jól ismert mondást: jó bornak is kell a cégér. Azt mondta, az élmény, a közvetlen találkozás segít eljuttatni a bort a vásárlókhoz. – Ide kell csalogatni a látogatókat, közvetlen élményt kell nekik adni. A boltban csak egy üveget lát, egy címkét, nem biztos, hogy azt vásárolja meg. De ha eljön egy fesztiválra, ahol szép helyen jól érezi magát, barátságos emberek kínálják azt a bort, akkor az már hozzáadott értéket képvisel. A szakember szerint a sillerfesztivál e tekintetben sikeresnek értékelhető. Más szempontból is eredményes: a sillerek minőségén is látszik a javulás. Szabó Géza szerint az étkezési szokások változása, a nehéz ételek mellőzése kedvez a siller térnyerésének. Ez ugyanis univerzális bor, nagyon sokféle étel mellé passzol. Kínálható a paprikás csirke után ugyanúgy, mint egy finom pizza vagy saláta mellé. Az ételek természetesen nemcsak szóba kerültek a sillerfesztiválon, hanem asztalra is. Az első napon rendezett szakmai estet egy fenséges vacsorával koronázták meg a Fabro Pincében, a második napon pedig megrendezték a nemzeti és tájjellegű ételek főzőversenyét, ahol öt étel került a zsűri elé. A Jipi Pince tejfölös fülespörköltje mogyoróval első, a Paksi Reform Főzőklub kakaspörköltje második díjat nyert, a Vadker Bt. vadpörköltjéért harmadik, a Csengey Dénes Kulturális Központ palacsintájáért különdíjat kapott. A kulturális központ munkatársai a palacsinta mellett kulturális programokat is prezentáltak. Ezek sorát pénteken a Tűzvirág Táncegyüttes nyitotta. A közönség elismerését nemcsak az országosan ismert előadók – Roy és Ádám Trió – hanem a helybéliek is kivívták. Nagy szeretettel fogadták mások mellett a fesztivál jóvoltából született Siller Nótakör hangulatos dalcsokrát.

Leber Veronika és Molnár Martin kapta a dr. Tarisznyás Györgyi-díjat

2017.05.30, 12:21 | Paksi Hírnök

Követve a hagyományt, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesületének közgyűlésén adták át a dr. Tarisznyás Györgyi-díjat, amelyet minden esztendőben két tehetséges diáknak ítélnek oda. A civilszervezet elismerését a humán tudományok kategóriájában idén Leber Veronika 11. H osztályos tanuló érdemelte ki, a természettudományok kategóriájában pedig Molnár Martin 10. H osztályos tanuló. Leber Veronika kiválóan rajzol, kreatív alkotó. Képzőművészeti munkáit a szokatlan anyaghasználat jellemzi, szívesen dolgozik textillel, varr, hímez, még a háztartásokban fellelhető hulladék anyagokat is képes újrahasznosítani. Öt éve tagja a gimnáziumban működő kreatív írás szakkörnek. Írásai a legújabb gimnáziumi évkönyvben jelentek meg. Az elmúlt esztendőben felnőtt amatőr alkotók között mérettette meg magát, versei bekerültek a Kézjegy Tolna megyei írók antológiájába. Az idei antológia versírói között is ott van, a könyvbemutató június 30-án lesz Pakson. Eredményeivel kiérdemelte a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díját. Tagja a kortárs magyar költők által működtetett országos mentorhálózatnak. A Vizuális kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen a 18. helyen végzett. Sikereinek titka szakmai kíváncsisága, alapossága, kifejezéskészletének gazdagsága, önállósága, állt a méltatásban. Molnár Martin leginkább a matematika és a kémia iránt érdeklődik. Tavaly és idén is megyei 1. helyezést szerzett az Irinyi János kémiaversenyen, ebben az évben a Bolyai Matematika Csapatversenyben megyei 1., illetve Dél-Pannónia körzet 4. helyezett lett. A művészet és a sport területén is szép eredményeket ér el. A Játsszunk ismét operát! Országos zenei műveltségi vetélkedőn csapattársaival megyei 3. helyezést ért el. Az én Paksom fotópályázaton különdíjas lett, az Országos Középiskolai Fotópályázaton két alkalommal is volt kiállított fotója amatőr kategóriában. A 2016-os UltramarAtom versenyen a Vak Bottyán Gimnázium váltócsapatának tagjaként 1. helyezett lett. Évek óta a dunaszentgyörgyi Vadrózsa Népi Együttesben táncol. Eredményei alapján tavaly a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány egyik díjazottja volt. Kitűnő tanulmányi eredménnyel büszkélkedhet, megbízható és segítőkész diák.