Települési Értéktár

Települési Értéktár

A nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és védelme többszörösen összetett, alulról felfelé építkező rendszerben, az ún. Nemzeti Értékek Piramisában történik. Az értékek felkutatása, azonosítása és gyűjtése a településeken kezdődik, hiszen a helyi értékeket a helyiek ismerik a legjobban. A lokális települési értéktárak mintájára hozták létre a megyei értéktárakat a megyei önkormányzatok, a Magyar Értéktárat pedig a helyi, ágazati és külhoni értéktárak összesítése során a Hungarikum Bizottság állítja össze, mely jogosult arra is, hogy a megkülönböztetésre, kiemelésre méltó, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékeket hungarikummá minősítse.

Paks Város Önkormányzata 2015. április 22-én döntött a települési értéktár és a Paksi Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról.  A bizottság jelenlegi tisztségviselői:

  • Bodor Éva – elnök

  • dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna – bizottsági tag

  • Tell Edit – bizottsági tag

  • Hajdú Linda – titkár

A Települési Értéktár bizottság első alkalommal 44 helyi érték felterjesztéséről határozott, melyeket a Tolna Megyei Értéktár Bizottság a megyei értékek között tart számon. Megtekinthetők az alábbi linkek segítségével, valamint a KINCSES TOLNA MEGYE c. kiadvány 5. kötetében:

A bizottság egy értéket helyi értékként tart számon:

A bizottság tagjai várják a további helyi értékekre vonatkozó írásos felterjesztési javaslatokat az alább letölthető nyomtatvány segítségével az ertektar@paks.hu címen.

Javaslat a Paksi Értéktárba történő felvételhez

 

Helyi érték pályázat 2018.

A Paksi Települési Értéktár Bizottság pályázatot hirdet olyan szellemi vagy tárgyi, személyhez, eseményhez, alkotótevékenységhez, tudáshoz, hagyományhoz, tájhoz, élővilághoz, a város történetéhez stb. kapcsolódó, jelentősnek vagy érdekesnek ítélt témák kutatására és dokumentálására, amelyek új tartalmakkal tölthetik meg értékeink tárát. A pályamunkákat 2019. március 1-jéig lehet eljuttatni postai úton a bizottság tagjaihoz, valamint e-mail-ben az ertektar@paks.hu e-mail címre. A beérkező pályaműveket a bizottság szakemberek bevonásával értékeli és díjazza. A részletes pályázati felhívás ide kattintva elérhető.