Gazdasági Bizottság

 Gazdasági Bizottság feladatai

  • Véleményezi az önkormányzat elé kerülő gazdasági jellegű előterjesztéseket; helyi költségvetés, vagyon, adó, foglalkoztatás, gazdaságfejlesztés-politikai szempontból és vizsgálja azok kölcsönhatásait,
  • Közreműködik a több évre szóló elképzelések, valamint az éves költségvetés tervezésében,
  • Gyakorolja a vagyongazdálkodásról szóló rendeletben megállapított hatásköröket,
  • Dönt a költségvetés felhalmozási tartalékának felhasználásáról,
  • Véleményezi a település-fejlesztési koncepciókat,
  • Javaslatot tesz a város környezetvédelmi programjára, valamint annak felülvizsgálatára,
  • Felkérés esetén felméri és véleményezi a városban lévő ipari és mezőgazdasági üzemek hulladékgazdálkodását,
  • Megállapítja az élelmezési nyersanyagnormát.

 

A Gazdasági Bizottság külső tagjai:

  • Molnár József
  • Féhr György.

Bordács József

elnök

Email: bobopaksgmail.com

Mobil: +36 (20) 372-6146

Bagdy László

Email: lszl.bagdygmail.com

Mobil: +36 (20) 941-8415

Girst Ádám

Email: girstafreemail.hu

Mobil: +36 (20) 481-1699