Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság feladatai

 • Kidolgozza az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát,
 • Közreműködik a helyi rendeletek megalkotásának előkészítésében,
 • Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket, valamint átveszi az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatokat.
 • Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatait, lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást,
 • Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit,
 • Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,
 • Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,
 • Beszámoltatja a jegyzőt a felügyeleti ellenőrzésről.
 • Kivizsgálja a képviselők, bizottságok nem képviselő tagjai elleni méltatlansági kezdeményezéseket.

 

A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagjai:

 • Kiss Mária
 • dr. Kiss Péter

Horváth Zoltán

elnök

Email: horvath.zoltanjobbik.hu

Mobil: +36 (70) 613-6198

Dr. Rujder Mária

Email: mrujdercitromail.hu

Mobil: +36 (20) 248-3977

Spiesz József

Email: spiesz56freemail.hu

Mobil: +36 (20) 204-8761