Turisztikai és városmarketing bizottság

Turisztikai és Városmarketing Bizottság feladatai

 • Figyelemmel kíséri a turisztika, városmarketing területét érintő költségvetési előirányzatok megvalósulását,
 • Véleményezi a két szakterületen megalkotásra kerülő rendeleteket,
 • Figyelemmel kíséri a városi intézmények szakmai tevékenységét, a két szakterületen működő egyesületek munkáját, elősegíti ezeknél a tárgyi, anyagi és személyi feltételek meglétét,
 • Közreműködik a már kialakult szakmai kapcsolatok ápolásában,
 • Társadalmi párbeszéd fejlesztése érdekében kapcsolatot tart a civil közösségekkel és szakmai szervezetekkel, működteti a kapcsolódó fórumokat – feldolgozza a javaslatokat, ötleteket, munkacsoportokat hoz létre. A munkacsoportok által előkészített munkaanyagokat a megfelelő bizottsághoz eljuttatja, a munkacsoportokat tájékoztatja,
 • Aktívan részt vesz a városarculati kérdésekben; véleményezi a közterületek építészeti arculatát, reklámokat, hirdetőket, marketing anyagokat, szórólapokat, kiadványokat,
 • A közterületek egységes megjelenítése, valamint a város arculatának tervezése, közterület alakítási terv készítése az érintett szakbizottságokkal közösen,
 • Véleményezi az önkormányzati internetes-számítógépes felületeket, ellenőrzi működtetésüket (paks.hu, PDA),
 • Szakmailag koordinálja a turisztikai jelentőségű és városi rendezvényeket,
 • Jóváhagyja a turisztika területét érintő városi rendezvényekhez kapcsolódó program és költség tervet,
 • Részt vesz a Paksi Települési Értéktár Bizottság munkájában,
 • Pályázatot ír ki illetékességi körében önállóan, vagy más bizottsággal együttműködve.
   

 

A Turisztikai és városmarketing bizottság külső tagjai:

 • Reményi Sándor
 • Ritter Zoltán

Kovács Sándor

elnök

Mobil: +36 (30) 938-0463

Dr. Rujder Mária

Email: mrujdercitromail.hu

Mobil: +36 (20) 248-3977

Horváth Zoltán

Mobil: +36 (70) 613-6198