Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Közalapítványok kuratóriumának beszámolója

3. napirendi pont

A fiatal szakképzett pályakezdők Pakson történő letelepedésének helyi támogatásáról szóló 15/2004. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont

A laksácélú helyi támogatásokról szóló 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

5. napirendi pont

Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményitérítési díjának megállapítása

6. napirendi pont

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

8. napirendi pont

Alapítványi támogatás jóváhagyása

9. napirendi pont

A paksi 8802/17 hrsz-ú ingatlan egy részével kapcsolatos vételi szándék tárgyalása

10. napirendi pont

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelölése

7. napirendi pont

"Környezetvédelmi Fenntarthatósági Program Paks Város 2017-2022" tárgyalása

11. napirendi pont

Vácika területtömb belterületbe csatolása

2. napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet második fordulós tárgyalása

12. napirendi pont

Megállapodás a Paksi Ipari Park Kft-vel közművezetékek elhelyezéséről

Összesítő

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

19/2017. (III.13.)

2017.03.13.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

20/2017. (II.13.)

2017.03.13.
Közalapítványok és alapítvány kuratóriumának beszámolója

3/2017. (III.16.)

2017.03.13.
Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása

4/2017. (III.16.)

2017.03.13.
A fiatal szakképzett pályakezdők Pakson történő letelepedésének helyi támogatásáról szóló 15/2004. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítása

5/2017. (III.16.)

2017.03.13.
A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

6/2017. (III.16.)

2017.03.13.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díjának megállapítása

7/2017. (III.16.)

2017.03.13.
A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

21/2017. (III.13.)

2017.03.13.
"Környezetvédelmi Fenntarthatósági Program Paks Város 2017-2022" tárgyalása

22/2017. (III.13.)

2017.03.13.
Alapítványi támogatás jóváhagyása

23/2017. (III.13.)

2017.03.13.
A paksi 8802/17 hrsz-ú ingatlan egy részével kapcsolatos vételi szándék tárgyalása

24/2017. (III.13.)

2017.03.13.
Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelölése

25/2017. (III.13.)

2017.03.13.
Vácika területtömb belterületbe csatolása

26/2017. (III.13.)

2017.03.13.
Megállapodás a Paksi Ipari Park Kft-vel közművezetékek elhelyezéséről