Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (DDKK Zrt.) 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló

2. napirendi pont

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont

A hagyományos technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, a lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, pályázat kiírása

4. napirendi pont

Az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, a lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, pályázat kiírása

5. napirendi pont

Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

6. napirendi pont

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

7. napirendi pont

A lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

8. napirendi pont

A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló rendelet elfogadása

9. napirendi pont

A 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

10. napirendi pont

Paks város új arculati kézikönyve

11. napirendi pont

Szabályzat a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata, és Paks Város Önkormányzata által fenntartott intézmények munkavállalóinak lakás célú munkáltatói kölcsönéről

12. napirendi pont

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás jóváhagyása

13. napirendi pont

A közműfejlesztésekhez kapcsolódó irányelvek meghatározása

14. napirendi pont

Csatlakozás a Klímabarát Települések Szövetségéhez

15. napirendi pont

A paksi 8802/17 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos 23/2017. (III.13.) Kt. számú határozat visszavonása

16. napirendi pont

Alapítványi támogatás jóváhagyása

17. napirendi pont

Kiemelt fejlesztési területek kijelölése

18. napirendi pont

Intézményvezetői pályázatok véleményezése

19. napirendi pont

Szekszárdi Szakképzési Centrum alapító okirat módosításának véleményezése

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Összesítő

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

27/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

28/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
Dél-dunántóli Közlekedési Központ Zrt. (DDKK Zrt.) 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló

8/2017. (IV.21.)

2017.04.19.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

29/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
A hagyományos technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, a lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 15/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelet alapján a 2017. évi pályázat kiírása

30/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
Az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, a lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatáról szóló 16/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelet alapján a 2017. évi pályázat kiírása

9/2017. (IV.21.)

2017.04.19.
Paksi Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő díj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

10/2017. (IV.21.)

2017.04.19.
A szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2017. (IV.21.)

2017.04.19.
A lakások és helységek bérletéről szóló 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

12/2017. (IV.21.)

2017.04.19.
A Közszolgálati Tisztviselők NApja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló rendelet elfogadása

13/2017. (IV.21.)

2017.04.19.
A 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

31/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
Paks város új arculati kézikönyve

32/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
Szabályzat a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata, és Paks Város Önkormányzata által fenntartott intézmények munkavállalóinak lakás célú kölcsönéről

33/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás jóváhagyása

34/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
A közműfejlesztésekhez kapcsolódó irányelvek meghatározása

35/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
Csatlakozás a Klímabarát Települések Szövetségéhez

36/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
A paksi 8802/17 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos 23/2017. (III.13.) Kt. számú határozat visszavonása

37/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
Alapítványi támogatás jóváhagyása

38/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
Kiemelt fejlesztési területek kijelölése

39/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
Szekszárdi Szakképzési Centrum alapító okirat módosításának véleményezése

40/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
Készfizető kezességvállalás a Paks Kistérségi Szociális Központ naptári éven belül lejáró futamidejű folyószámlahitel felvételéhez

41/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
Alapítványi támogatás jóváhagyása

42/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
"PROTHEUS okoshálózati projekt a városi e-mobilitásért" fejlesztési fázisának elindításához szükséges intézkedések megtétele

42/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
"PROTHEUS okoshálózati projekt a városi e-mobilitásért" fejlesztési fázisának elindításához szükséges intézkedések megtétele

43/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
Intézményvezetői pályázatok véleményezése (zárt ülés)

44/2017. (IV.19.)

2017.04.19.
Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása