Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Beszámoló a közbiztonság helyzetéről

2. napirendi pont

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

3. napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet módosítása

5. napirendi pont

Beszámoló Paks Város 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

6. napirendi pont

2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásása

7. napirendi pont

Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

8. napirendi pont

A 2017/2018-as óvodai évben működtethető csoportok és álláshelyek meghatározása az önkormányzati fenntartású óvodákban

9. napirendi pont

Új tag és új elnök megválasztása a Paksi Települési Értéktár Bizottságba

10. napirendi pont

A 92/2016. (VIII.17.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv, valamint a 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosításához (lakossági és önkormányzati igények) szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

11. napirendi pont

A 92/2016. (VIII.17.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv, valamint a 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosításához (tartalék iparterület, állatmenhely) beérkezett közbenső vélemények elfogadása

12. napirendi pont

'A Paksi Atomerőmű bővítése kapcsán felmerülő városfejlesztési feladatok településrendezési programja, azok komplex térbeli vizsgálata és tenulmányterv' című településfejlesztési dokumentum elfogadása, valamint e dokumentum alapján a településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

13. napirendi pont

"Gyermekeinkért" kitüntetés adományozása (Zárt ülés)

14. napirendi pont

"Pongrácz Sándor" kitüntetés adományozása (Zárt ülés)

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Összesítő

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

50/2017. (V.18.)

2017.05.18.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

51/2017. (V.18.)

2017.05.18.
Horváth Zoltán interpellációja a Duna-Halász-Csónak utcai szennyvíz elvezetés problémával kapcsolatban

52/2017. (V.18.)

2017.05.18.
Beszámoló a közbiztonság helyzetéről

53/2017. (V.18.)

2017.05.18.
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyennekvédelnii feladatai ellátásának átfogó értékelése

16/2017. (V.22.)

2017.05.18.
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

17/2017. (V.22.)

2017.05.18.
Beszámoló Paks Város 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

54/2017. (V.18.)

2017.05.18.
Beszámoló Paks Város 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

55/2017. (V.18.)

2017.05.18.
2016. éve belső eflenőrzési jelentés elfogadása

18/2017. (V.22.)

2017.05.18.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (111.16.) önkormányzati rendelet módosítása

56/2017. V.18.)

2017.05.18.
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

57/2017. (V.18.)

2017.05.18.
A 2017/2018-as nevelési évben működtethető csoport és álláshelyek meghatározása az önkormányzati fenntartású óvodákban

58/2017.(V.18.)

2017.05.18.
Új tag és Új elnök megválasztása a Paksi Települési ÉrtéktárBizottságba

59/2017. (V.18.)

2017.05.18.
A 92/2016. (VIII. 17.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv, valamint a 33/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Epítési Szabályzat módosításához (lakossági és önkormányzati igények) szükséges településfejlesztési döntés, Illetve tervezési program jóváhagyása

60/2017. (V.18.)

2017.05.18.
A 92/2016. (VIII. 17.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv, valamint a 33/2 016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Epítési Szabályzat módosításához (tartalék iparterület, állatmenhely) beérkezett közbenső vélemények elfogadása

61/2017. (V.18.)

2017.05.18.
20,6 MW-os napelem park kialakítása Paks területén

62/2017. (V.18.)

2017.05.18.
Kiemelt fejlesztési területek kijelölése

63/2017. (V.18.)

2017.05.18.
A Paksi Atomerőmű bővítése kapcsán felmerülő városfejlesztési feladatok településrendezési programja, azok komplex térbeli vizsgálata ás tanulmányterv című településfejlesztési dokumentum elfogadása, valamint e dokumentum alapján a településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Epítési Szabályzat) módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

64/2017. (V.18.)

2017.05.18.
A paksi 0331 hrsz. ingatlanon további három önálló, 0,5 MW-os napelem park kialakítása

65/2017. (V.18.)

2017.05.18.
„Gyermekeinkért” kitüntetés adományozása (zárt ülés)

66/2017. (V.18.)

2017.05.18.
„Pongrácz Sándor” kitüntetés adományozása (zárt ülés)

67/2017. (V.18.)

2017.05.18.
Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (zárt ülés)