Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirendi pont

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont

A 0338/4, 0338/8, 0338/7, 0338/6, 0338/2, 0338/1, 0312/2 helyrajzi számú ingatlanok belterdletbe vonása

4. napirendi pont

Új kiemelt fejlesztési terület kijelölése (katolikus általános iskola), valamint ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Epítési Szabályzat) módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

5. napirendi pont

Alapítványi támogatás jóváhagyása

6. napirendi pont

"Elektromos töltőállomás aiprogram helyi önkormányzatok részére” projekt megvalósítása

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

21/2017. (VI.23.)

2017.06.21. Rendkívüli
Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III.16.) önkormányzati rendlet módosítása

22/2017. (VI.23.)

2017.06.21. Rendkívüli
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányati rendelet módosítása

81/2017. (VI.21.)

2017.06.21. Rendkívüli
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet módosítása

82/2017. (VI.21.)

2017.06.21. Rendkívüli
A 0338/4, 0338/8, 0338/7, 0338/6, 0338/2, 0338/1, 0312/2 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonása

83/2017. (VI.21.)

2017.06.21. Rendkívüli
Új kiemelt fejlesztési terület kijelölése (katolikus általános iskola), valamint ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

84/2017. (VI.21.)

2017.06.21. Rendkívüli
Alapítványi támogatás

85/2017. (VI.21.)

2017.06.21. Rendkívüli
"Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére" projekt megvalósítása

86/2017. (VI.21.)

2017.06.21. Rendkívüli
Személyi kérdések (zárt ülés)

87/2017. (VI.21.)

2017.06.21. Rendkívüli
Személyi kérdések (zárt ülés)