Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Alpolgármester megválasztása és eskütétele

2. napirendi pont

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének megállapítása

3. napirendi pont

Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, a bizottság nem képviselő (külső) tagjainak eskütétele, tájékoztatás a bizottság nem képviselő (külső) tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

4. napirendi pont

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosítása

5. napirendi pont

A helyi közösségi közlekedés normatív támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok

6. napirendi pont

A közterületek használatáról szóló 20/2009. (Xl. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

8. napirendi pont

A Paksi Bóbita Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

9. napirendi pont

Tagok delegálása társulási tanácsokba

10. napirendi pont

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

7. napirendi pont

"PROTHEUS okoshálózati projekt a város e-mobilitásért” fejlesztési fázisának elindításához szükséges intézkedések megtétele

11. napirendi pont

Döntés pályázatokról

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

88/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
Alpolgármester megválasztása és eskütétele

89/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
Alpolgármester megválasztása és eskütétele

90/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének megállapítása

91/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, a bizottság nem képviselő (külső) tagjainak eskütétete, tájékoztatás a bizottság nem képviselő (külső) tagjainak vagyonnyilatkozat-tóteli kötelezettségről

92/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
A Gazdasági Bizottság elnökének, a Turisztikai és Városmarketing Bizottság tagjának és a Humánpolitikai Bizottság tagjának megválasztása

93/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
A helyi közösségi közlekedés normatív támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok

94/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
"PROTHEUS okoshálózati projekt a város e-mobilitásért" fejlesztési fázisának elind ításá hoz szükséges intézkedések megtétele

95/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
"PROTHEUS okoshálózati projekt a város e-mobilitásért" fejlesztési fázisának elind ításához szükséges intézkedések megtétele

96/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
"PROTHEUS okoshálózati projekt a város e-mobilitásért" fejlesztési fázisának elind ításához szükséges intézkedések megtétele

97/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
"PROTHEUS okoshálózati projekt a város e-mobilitásért" fejlesztési fázisának elind ításához szükséges intézkedések megtétele

98/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
A Paksi Bóbita Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

99/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
Tagok delegálása társulási tanácsokba

100/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
Tagok delegálása társulási tanácsokba

101/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
Tagok delegálása társulási tanácsokba

102/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
Tagok delegálása társulási tanácsokba

103/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

104/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
Döntés pályázatokról

106/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
Új kiemelt fejlesztési terület kijelölése (Napelempark II.), valamint ezzel összefüggésben a telepü lésrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

105/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
Kínai meghatalmazás

107/2017. (VII.12.)

2017.07.12. Rendkívüli
Személyi kérdések