Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirendi pont

A 92/2016. (VIII. 17.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv, valamint a 33/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadása (a Paks II., atomerőmű 5. és 6. atomerőművi blokkal való bővítése – HÉSz III.)

3. napirendi pont

A 92/2016. (VIII. 17.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv, valamint a 33/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosításához beérkezett lakossági és önkormányzati igények elfogadása

4. napirendi pont

A 106/2017. (VII. 12.) Kt. számú, „Új kiemelt fejlesztési terület kijelölése (Napelempark II.), valamint ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása” tárgyú határozat módosítása

5. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciója

6. napirendi pont

0,5 MW-os napelem parkok kialakítása

7. napirendi pont

Fábiánné dr. Kasza Irén közalkalmazott háziorvos helyettesítése

8. napirendi pont

Paks, Fényes utca területének ingatlan-nyilvántartási rendezése

9. napirendi pont

Közforgalom elől el nem zárt magánutak, valamint egyéb közterületek elnevezése a Vácikában, illetve a Pollack Mihály utcáról a Gyár utca folytatásaként nyíló új utca elnevezése

10. napirendi pont

Pécsi Egyházmegye vételi szándéka a paksi 966 hrsz.-ú, valamint a paksi 964/3 hrsz.-ú ingatlanokra

11. napirendi pont

Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

12. napirendi pont

„Paks Város Díszpolgára” cím és a „Pro URBE Emlékérem” kitüntetés adományozása (zárt ülés)

13. napirendi pont

„Segítő Kéz” kitüntetés adományozása (zárt ülés)

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Összesítő

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

122/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

25/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Az önkormányzat Szervezeti ás Működési Szabályzatáról szóló 112013. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

26/2017. (X.20.)

2017.10.18.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 312017. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosítása

123/2017. (X.18.)

2017.10.18.
A 92/2016. (VIII. 17.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv, valamint a 33/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadása (a Paks II., atomerőmű 5. és 6. atomerőművi blokkal való bővítése - HÉSz III.)

27/2017. (X.20.)

2017.10.18.
A 92/2016. (VIII. 17.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv, valamint a 33/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadása (a Paks II., atomerőmű 5. és 6. atomerőművi blokkalvaló bővítése - HÉSz III.)

124/2017. (X.18.)

2017.10.18.
A 92/2016. (VIII. 17.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv, valamint a 33/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosításához beérkezett lakossági és önkormányzati igények elfogadása

125/2017. (X.18.)

2017.10.18.
A 106/2017. (VII. 12.) Kt. számú, «Új kiemelt fejlesztési terület kijeLölése (Napelempark II.), valamint ezzeL összefüggésben a telepüLásrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása” tárgyú határozat módosítása

126/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Paks Város Önkormányzata 2018. óvi költságvetési koncepciója

127/2017. (X.18.)

2017.10.18.
0,5 MW-os napelem parkok kialakítása

128/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Fábiánné dr. Kasza Irén közalkalmazott háziorvos helyettesítése

129/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Paks, Fényes utca területének ingatlan-nyilvántartási rendezése

130/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Közforgalom elől el nem zárt magánutak, valamint egyéb közterületek elnevezése a Vácikában, illetve a Pollack Mihály utcáról nyíló, a Gyár utcával szemben kialakított Új tömbben

131/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Közforgalom elől el nem zárt magánutak, valamint egyéb közterületek elnevezése a Vácikában, illetve a Pollack Mihály utcáról nyíló, a Gyár utcával szemben kialakított új tömbben

132/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Közforgalom elől el nem zárt magánutak, valamint egyéb közterületek elnevezése a Vácikában, illetve a Pollack Mihály utcáról nyíló, a Gyár utcával szemben kialakított Új tömbben

133/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Pécsi Egyházmegye vételi szánd’ka a paksi 966 hrsz.-ú, valamint a paksi 964/3 hrsz.-ú ingatlanokra

134/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Általános iskolák felv’teli körzetének véleményezése

135/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Alapítványi támogatások

136/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Protheus Holding Zrt.

137/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Protheus Holding Zrt.

138/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Protheus Holding Zrt.

139/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Protheus Holding Zrt.

140/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Protheus Holding Zrt.

141/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Protheus Holding Zrt.

142/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Protheus Holding Zrt.

143/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Protheus Holding Zrt.

143/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Protheus Holding Zrt.

144/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Alpolgármester választása ás eskütátele — Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

145/2017. (X.18.)

2017.10.18.
Alpolgármester választása ás eskütétele

146/2017. (X.18.)

2017.10.18.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjnak, valamint költségtérítésének megállapítása

147/2017. X.18.)

2017.10.18.
"Paks Város Díszpolgára” cím adományozása (zárt ülés)

148/2017. (X.18.)

2017.10.18.
„PRO URBE” kitüntetés adományozása (zárt ülés)

149/2017. (X.18.)

2017.10.18.
„PRO URBE” kitüntetés adományozása (zárt ülés)

150/2017. (X.18.)

2017.10.18.
"Segítő kéz” kitüntetés adományozása (zárt ülés)

151/2017. (X.18.)

2017.10.18.
"Segítő kéz” kitüntetés adományozása (zárt ülés)