Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirendi pont

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont

Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az eljárás során alkalmazott szolgáltatási díjakról szóló önkormányzati rendelet tárgyalása

4. napirendi pont

A városi címer és zászló alkotásáról és használatáról szóló 4/1991. (IV. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, új rendelet megalkotása

5. napirendi pont

Egyes családi eseményekről és az azokért fizetendő szolgáltatási díjakról szóló önkormányzati rendelet tárgyalása

6. napirendi pont

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotása

7. napirendi pont

A Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

9. napirendi pont

Beszámoló Paks Város 2017. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról

10. napirendi pont

Új kiemelt fejlesztési terület kijelölése (volt SZTK), valamint ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

11. napirendi pont

Szekszárdi Tankerületi Központ beszámolója

12. napirendi pont

Szekszárdi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének véleményezése

14. napirendi pont

Bizottságok összetételével kapcsolatos döntések meghozatala, eskütétel

15. napirendi pont

Protheus Zrt. FB tag megválasztása

8. napirendi pont

A víziközmű-szolgáltatási ágazat 2018-2032 közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása (később kerül kiküldésre)

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Összesítő

Döntések

152/2017. (XI.19.)

2017.11.15
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

28/2017. (XI.17.)

2017.11.15
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosítása

29/2017. (XI.17.)

2017.11.15
Az önkormányzat Szervezeti ás Működási Szabályzatáról szóló 112013. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

30/2017. (XI.17.)

2017.11.15
Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az eljárás során alkalmazott szolgáltatási díjakról szóló önkormányzati rendelet tárgyalása

31/2017. (XI.17.)

2017.11.15
A városi címer és zászló alkotásárót és használatáról szóló 4/1991. (IV. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, új rendelet megalkotása

32/2017. (XI.17.)

2017.11.15
Egyes családi eseményekről ás az azokért fizetendő szolgáltatási díjakról szóló önkormányzati rendelet tárgyalása

33/2017. (XI.17.)

2017.11.15
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotása

34/2017. (XI.17.)

2017.11.15
A Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

153/2017. (XI.15.)

2017.11.15
A víziközmű-szolgáltatási igazat 2018-2032 közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása

154/2017. (XI.15.)

2017.11.15
Beszámoló Paks Város 2017. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

155/2017. (XI.15.)

2017.11.15
Új kiemelt fejlesztési terület kijelölése (volt SZTK), valamint ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges települásfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

156/2017. (XI.15.)

2017.11.15
Szekszárdi Tankerületi Központ beszámolója

157/2017. (XI.15.)

2017.11.15
Szekszárdi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének véleményezése

158/2017. (XI.15.)

2017.11.15
Bérlakás gazdálkodásról szóló beszámoló

158/2017. (XI.15.)

2017.11.15
Bérlakás gazdálkodásról szóló beszámoló

158/2017. (XI.15.)

2017.11.15
Bérlakás gazdálkodásról szóló beszámoló

158/2017. (XI.15.)

2017.11.15
Bérlakás gazdálkodásról szóló beszámoló

159/2017. (XI.15.)

2017.11.15
Bizottságok összetételével kapcsolatos döntések meghozatala

160/2017. (XI.15.)

2017.11.15
Protheus Holding Zrt. felügyelő bizottsági tagok választása

161/2017. (XI.15.)

2017.11.15
Alapítványi támogatások jóváhagyása

162/2017. (XI.15.)

2017.11.15
Farkas Gyuláné rendkívüli települési támogatás ügye