Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

2. napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont

A nem közművel gyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenységről szóló beszámoló és javaslat a közszolgáltatás díjára

4. napirendi pont

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

5. napirendi pont

A lakások lakbéreinek megállapításáról szóló 16/1994. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

7. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata 2018. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet

8. napirendi pont

A helyi adókról szóló 29/2016.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása

9. napirendi pont

Javaslat a képviselő-testület 2018. évi munkatervére

10. napirendi pont

2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

11. napirendi pont

Beszámoló a Paksi Polgármesteri Hivatal munkájáról

12. napirendi pont

Új kiemelt fejlesztési terület kijelölése (Liget utcai volt pincészet és környezete), valamint ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

13. napirendi pont

Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület fejlesztéssel kapcsolatos Telepítési tanulmányterv és beépítési terv elfogadása

14. napirendi pont

Madocsa, Bölcske, Dunaföldvár települések és Paks-Dunakömlőd településrész kisregionális szennyvízrendszerére vonatkozó megállapodás elfogadása

15. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (Napelem park, Csámpai iparterület, Sárgödör tér, volt SZTK és környezete), valamint Binder Edit kérelmező igényéről való döntés

16. napirendi pont

Polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról

17. napirendi pont

Beszámoló a Paks és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban végzett munkáról

18. napirendi pont

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

19. napirendi pont

Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

20. napirendi pont

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelölése

21. napirendi pont

Közbeszerzési Szabályzat módosítása

23. napirendi pont

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2017. évi módosítása

6. napirendi pont

A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2000. (IX. 25.) önkormányzati rendeletben szabályozott szolgáltatási díjak felülvizsgálata

25. napirendi pont

A Paksi Gyógyászati Központ Alapító Okiratának módosítása

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Összesítő

26. napirendi pont

Protheus Holding Zrt. felügyelő bizottsági tag választása, és Alapszabály módosítása

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

163/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

35/2017. (XII.14.)

2017.12.11.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosítása

164/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
A nem közmővel gyüjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenységről szóló beszámoló és javaslat a közszölgáltatás díjára

36/2017. (XII.14.)

2017.12.11.
A nem közművel összegyüjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2014. (VII.1.) önkormányzati rendlet módosítása

37/2017. (XII.14.)

2017.12.11.
A lakások lakbéreinek megállapításáról szóló 16/1994. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása

165/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2000. (IX.25.) önkormányzati rendeletben szabályozott szolgáltatási díjak felülvizsgálata

38/2017. (XII.14.)

2017.12.11.
Paks Város Önkormányzata 2018. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

39/2017. (XII.14.)

2017.12.11.
A helyi adókról szóló 29/2016. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása

166/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
Javaslat a képviselő-testület 2018. évi munkatervére

167/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

168/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
Beszámoló a Paksi Polgármesteri Hivatal munkájáról

169/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
Új kiemelt fejlesztési terület kijelölése (Liget utcai volt pincészet és környezete) valamint ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosításához szükséges telpülésfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

170/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület fejlesztéssel kapcsolatos települési tanulmányterv és beépítési terv elfogadása

171/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
Madocsa, Bölcske, Dunaföldvár tlepülések és Paks-Dunakömlőd településrész kisregionális szennyvízrendszerére vonatkozó megállapodás elfogadása

172/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (Napelem park, Csámpai iparterület, Sárgödör tér, volt Sztk és környezete), valamint Binder Edit kérelmező igényéről való döntés

173/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
Polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájról

174/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
Beszámoló a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanácsban végzett munkájáról

175/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

176/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

177/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelölése

178/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
Paks Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

179/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2017. évi módosítása

179/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2017. évi módosítása

40/2017. (XII.14.)

2017.12.11.
Az önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet módosítása

180/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
A Paksi Gyógyászati Központ Alapító Okiratának módosítása

181/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
Protheus Holding Zrt. Felügyelő Bizottsági tag választása (és alapszabály módosítása)

182/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
Protheus Holding Zrt. Alapszabály módosítása

183/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. alapítása

184/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
A DC Dunakom Plusz Kft. átalakulás

185/2017. (XII.14.)

2017.12.11.
A Paks II. beruházással összefüggő állami fejlesztésekkel kapcsolatban szükségesönkormányzati intézkedések megtétele

186/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
A Paks II. beruházással összefüggő állami fejlesztésekkel kapcsolatban szükséges önkormányzati intézkedések megtétele

187/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
A Paks II. beruházással összefüggő állami fejlesztésekkel kapcsolatban szükségesönkormányzati intézkedések megtétele

188/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
A Paks II. beruházással összefüggő állami fejlesztésekkel kapcsolatban szükségesönkormányzati intézkedések megtétele

189/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
A Paks II. beruházással összefüggő állami fejlesztésekkel kapcsolatban szükségesönkormányzati intézkedések megtétele

190/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
A Paks II. beruházással összefüggő állami fejlesztésekkel kapcsolatban szükségesönkormányzati intézkedések megtétele

191/2017. (XII.11.)

2017.12.11.
"Paks kultúrájáért" kitüntetés