Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

2. napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont

A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet tárgyalása

5. napirendi pont

A választási kampány kapcsán elhelyezhető plakátok, hirdetmények elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet tárgyalása

6. napirendi pont

A közterületek használatáról szóló 20/2009. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítása

8. napirendi pont

Paks Közlekedési Intézkedési Tervének felülvizsgálata, valamint Paks Fenntartható Városi Mobilitási Tervének tárgyalása

9. napirendi pont

Az 5-ös számú gyermek háziorvosi körzet ellátása

10. napirendi pont

Paksi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2017. II. félévi tevékenységéről

11. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosítása (állatmenhely), az ehhez szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

16. napirendi pont

A Sokterületes (lakossági és önkormányzati igények) HÉSZ módosításában szereplő napelem parkkal kapcsolatos igény kiemeltté tételének elutasítása

17. napirendi pont

Döntés a környezeti vizsgálat szükségességéről, valamint a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról (Napelem park, Csámpai iparterület, Sárgödör tér, volt SZTK és környezete)

18. napirendi pont

Pályázati önerő biztosítása a Jövönk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázatok megvalósításához

19. napirendi pont

Beszámoló a Gazdasági Program 2017. évi teljesüléséről

20. napirendi pont

Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

21. napirendi pont

Országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása

22. napirendi pont

Buszvárók elhelyezése Paks város területén

23. napirendi pont

A polgármester 2018. évi szabadságának megállapítása, szabadságának ütemezése

24. napirendi pont

A Vácika utca területéből leválasztott 4845/20 és 4845/21 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos kérelem tárgyalása

25. napirendi pont

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok megosztása és terület-rész értékesítésre történő kijelölése (119. hrsz. piactér)

26. napirendi pont

"Tisztes polgár" kitüntetés adományozása (zárt ülés)

7. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének támogatása

15. napirendi pont

Új kiemelt fejlesztési terület kijelölése (elektromos busz garázs), valamint ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

Összesítő

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

13. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (a Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület)

27. napirendi pont

Protheus Holding Zrt. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása

14. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (ideiglenes szállásépület, idősek otthona, városi sportcsarnok) (később kerül kiküldésre)