Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

2. napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont

A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet tárgyalása

5. napirendi pont

A választási kampány kapcsán elhelyezhető plakátok, hirdetmények elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet tárgyalása

6. napirendi pont

A közterületek használatáról szóló 20/2009. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítása

8. napirendi pont

Paks Közlekedési Intézkedési Tervének felülvizsgálata, valamint Paks Fenntartható Városi Mobilitási Tervének tárgyalása

9. napirendi pont

Az 5-ös számú gyermek háziorvosi körzet ellátása

10. napirendi pont

Paksi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2017. II. félévi tevékenységéről

11. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosítása (állatmenhely), az ehhez szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

16. napirendi pont

A Sokterületes (lakossági és önkormányzati igények) HÉSZ módosításában szereplő napelem parkkal kapcsolatos igény kiemeltté tételének elutasítása

17. napirendi pont

Döntés a környezeti vizsgálat szükségességéről, valamint a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról (Napelem park, Csámpai iparterület, Sárgödör tér, volt SZTK és környezete)

18. napirendi pont

Pályázati önerő biztosítása a Jövönk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázatok megvalósításához

19. napirendi pont

Beszámoló a Gazdasági Program 2017. évi teljesüléséről

20. napirendi pont

Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

21. napirendi pont

Országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása

22. napirendi pont

Buszvárók elhelyezése Paks város területén

23. napirendi pont

A polgármester 2018. évi szabadságának megállapítása, szabadságának ütemezése

24. napirendi pont

A Vácika utca területéből leválasztott 4845/20 és 4845/21 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos kérelem tárgyalása

25. napirendi pont

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok megosztása és terület-rész értékesítésre történő kijelölése (119. hrsz. piactér)

26. napirendi pont

"Tisztes polgár" kitüntetés adományozása (zárt ülés)

7. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének támogatása

15. napirendi pont

Új kiemelt fejlesztési terület kijelölése (elektromos busz garázs), valamint ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

Összesítő

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

13. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (a Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület)

27. napirendi pont

Protheus Holding Zrt. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása

14. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (ideiglenes szállásépület, idősek otthona, városi sportcsarnok) (később kerül kiküldésre)

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

11/2018. (II.14.)

2018.02.14.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

12/2018. (II.14.)

2018.02.14.
Paks Közlekedési Intézkedési Tervének feLülvizsgálata, valamint Paks Fenntartható Városi Mobilitási Tervének tárgyalása

13/2018. (II.14.)

2018.02.14.
Paks Közlekedési Intézked’si Tervének felülvizsgálata, valamint Paks Fenntartható Városi Mobilitási Tervének tárgyalása

14/2018. (II.14.)

2018.02.14.
Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

4/2018. (II.16.)

2018.02.14.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosítása

5/2018. (II.16.)

2018.02.14.
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

6/2018. (II.15.)

2018.02.14.
A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

7/2018. (II.15.)

2018.02.14.
A választási kampány kapcsán elhelyezhető plakátok, hirdetmények elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet tárgyalása

8/2018. (II.15.)

2018.02.14.
A közterületek használatáról szóló 20/2009. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

15/2018. (II.14.)

2018.02.14.
Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének tárgyalása

9/2018. (II.16.)

2018.02.14.
Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének tárgyalása

16/2018. (II.14.)

2018.02.14.
Az 5-ős számú gyermek háziorvosi körzet ellátása

17/2018. (II.14.)

2018.02.14.
Paksi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2017. II. fólévi tevékenységéről

18/2018. (II.14.)

2018.02.14.
A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása — tehermentesítő út

19/2018. (II.14.)

2018.02.14.
A települ4srendez4sj eszközök módosításával kapcsolatos partnersógi válem’nyek elfogadása — a Pollack Mihály utcától ~szakra fekvő lakóterület

20/2018. (II.14.)

2018.02.14.
A települásrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása - ideiglenes szállásépület, idősek otthona, városi sportcsarnok

21/2018. (II.14.)

2018.02.14.
Új kiemelt fejlesztési terület kijelölése (buszgar’zs), valamint ezzel összefüggésben a tetepülésrendezési eszközök módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

21/2018. (II.14.)

2018.02.14.
A sokterületes (lakossági és önkormányzati igények) HÉSZ módosításában szereplő napelem parkkal kapcsolatos igény kiemelt fejlesztési területt’ való minősítésének elutasítása

21/2018. (II.14.)

2018.02.14.
Döntés a környezeti vizsgálat szükségességéről, valamint a települ’srendez’si eszközök módosításának elfogadásáról (Napelem park, Csámpai iparterület, Sárgödör tár, volt SZTK ás környezete)

24/2018. (II.14.)

2018.02.14.
Döntés a környezeti vizsgálat szükségességéről, valamint a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról (Napelem park, Csámpai iparterület, Sárgödör tér, volt SZTK és környezete)

10/2018. (II.16.)

2018.02.14.
Paks Város Helyi Építési Szabályzatról szóló 33/2016.(VllI.22.) önkormányzati rendelet módosítása

25/2018. (II.14.)

2018.02.14.
Pályázati önerő biztosítása a Jövőnk Energiája T’rs’gfejleszt’si Alapítványhoz benyújtandó pályázatok megvalósításához

26/2018. (II.14.)

2018.02.14.
Beszámoló a Gazdasági Program 2017. évi teljesüléséről

27/2018. (II.14.)

2018.02.14.
Általános iskolák felvételi körzetének véleményezóse

28/2018. (II.14.)

2018.02.14.
Országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása

29/2018. (II.14.)

2018.02.14.
Buszvárók elhelyezése Paks város területén

30/2018. (II.14.)

2018.02.14.
A polgármester szabadságának megállapítása, szabadságának ütemezése

31/2018. (II.14.)

2018.02.14.
A Vácika utca terüLetéből leválasztott 4845/20 és 4845121 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos kérelem tárgyalása

32/2018. (II.14.)

2018.02.14.
Protheus Holding Z”. Felügyelő Bizottsága ügyrendj’nek elfogadása

33/2018. (II.14.)

2018.02.14.
„Tisztes Polgár” kitüntetés adományozása

34/2018. (II.14.)

2018.02.14.
„Tisztes Polgár” kitüntetés adományozása