Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Települési hozzájárulás a Paksi Központi orvosi ügyelet működtetéséhez

2. napirendi pont

A Paks, Szent István tér 1. (hrsz: 980/3/A/1, 980/3/A/2 és 980/3/A/3) alatti ingatlannal kapcsolatos vételi szándék tárgyalása

3. napirendi pont

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (mint támogató) és Paks Város Önkormányzata (mint kedvezményezett) közötti Támogatási alszerződés, valamint Paks Város Önkormányzatát megillető támogatási összeg felhasználása

4. napirendi pont

a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulásával kapcsolatos döntés meghozatala, Puskás János munkaviszonyának megszüntetése

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

35/2018. (III.08.)

2018.03.08. rendkívüli
Települési hozzájárulás a Paksi Központi orvosi ügyelet működtetéséhez

36/2018. (III.08.)

2018.03.08. rendkívüli
A Paks, Szent István t& 1. (hrsz: 98013/A/i, 980/31A/2 ~s 980f3/A/3) alatti ingatlannal kapcsolatos v6teli szándék tárgyalása

37/2018. (III.08.)

2018.03.08. rendkívüli
Társadalmi Ellenőrző, Információs ós Településfejlesztási Társulás (mint támogató) ás Paks Város Önkormányzata (mint kedvezmányezett) közötti Támogatási alszerződás, valamint Paks Város Önkormányzatát megillető támogatási összeg felhasználása

38/2018. (III.08.)

2018.03.08. rendkívüli
A DC Dunakom Plusz Kereskedelmi ás Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulásával kapcsolatos döntés meghozatala, Puskás János munkaviszonyának megszüntetése