Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

2. napirendi pont

Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díjának megállapítása

3. napirendi pont

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosítása (állatmenhely), az ehhez szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

5. napirendi pont

Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

6. napirendi pont

"Paks Város Környzetéért" kitüntetés adományozása (zárt ülés)

7. napirendi pont

"Paks Város Közbiztonságáért" kitüntetés adományozása (zárt ülés)

1. napirendi pont

Közalapítványok kuratóriumának beszámolója (később kerül kiküldésre)

8. napirendi pont

Paks Város Önkorányzatat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre történő kijelölése (később kerül kiküldésre)

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Összesítő

9. napirendi pont

a paksi 5306 hrsz. alatt felvett ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos kérelem tárgyalása

10. napirendi pont

A DC Dunakom Plusz Kft. Felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása

12. napirendi pont

Tagi kölcsön biztosítása a PROTHEUS Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (Székhely: 7030 Paks, Ipari Park, Hrsz.: 4703/39)

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

39/2018. (III.13.)

2018.03.13.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

40/2018. (III.13.)

2018.03.13.
Közalapítványok kuratóriumának beszámolója

11/2018. (III.20.)

2018.03.13.
Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények térítési díjának megállapítása

12/2018. (III.20.)

2018.03.13.
A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális ás gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (11.13.) önkormányzati rendelet módosítása

41/2018. (III.18.)

2018.03.13.
A településrendezési eszközök módosítása (állatmenhely), az ehhez szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

42/2018. (III.13.)

2018.03.13.
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

43/2018. (III.13.)

2018.03.13.
Paks Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre történő kijelölése (0336/13, 8802/17) 8802/19 hrsz.)

43/2018. (III.18.)

2018.03.13.
Paks Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre történő kijelölése (0336/13, 8802/17) 8802/19 hrsz.)

44/2018. (III.13.)

2018.03.13.
A paksi 5306 hrsz alatt felvett ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásávat kapcsolatos kérelem tárgyalása

45/2018. (III.13.)

2018.03.13.
A DC Dunakom Plusz Kft. Felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása

46/2018. (III.13.

2018.03.13.
Tagi kölcsön biztosítása a PROTHEUS Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (Székhely: 7030 Paks, Ipari Park, Hrsz.: 4703/39)

47/2018. (III.13.)

2018.03.13.
Tumpek Mihályné Paks, Kinizsi u. 18. szám alatti lakos fellebbezése (zárt ülése)

48/2018. (III.13.)

2018.03.13.
„Paks Város Környezetéért” kitüntetés adományozása (zárt ülés)

49/2018. (III.13.)

2018.03.13.
„Paks Város Közbiztonságáért” kitüntetés adományozása (zárt ülés)