Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (DDKK Zrt.) 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

5. napirendi pont

Döntés a környezeti vizsgálat szükségességéről a Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület fejlesztéssel kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának eljárása kapcsán

6. napirendi pont

Döntés a környezeti vizsgálat szükségességéről a tehermentesítő út létesítésével kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának eljárása kapcsán

7. napirendi pont

Döntés a környezeti vizsgálat szükségességéről elektromos buszgarázs létesítésével kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának eljárása kapcsán

8. napirendi pont

Döntés a környezeti vizsgálat szükségességéről az Ideiglenes jelleggel épített szállások, idősek otthona és városi sportcsarnokkal kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának eljárása kapcsán

10. napirendi pont

Paks Város Önkormányzatának Kommunikációs Szabályzata

11. napirendi pont

Az Alapítványi Iskolák Dél-dunántúli Regionális Szakképzés Szervezési Társulása Nonprofit Kft-ben meglévő önkormányzati tulajdon megszüntetése

13. napirendi pont

A paksi 3144 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan rendezési tervnek megfelelő kialakítása

14. napirendi pont

2018. évi közbeszerzési terv elfogadása

15. napirendi pont

Pályázati önerő biztosítása Ovi-Sport Pálya megvalósításához

16. napirendi pont

Pályázati kiírás a Paksi Városi Múzeum igazgatói állására

17. napirendi pont

Állami fenntartású köznevelési intézmények intézményvezetői pályázatainak véleményezése

18. napirendi pont

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázat elbírálása (zárt ülés)

19. napirendi pont

„Paks Város Sportjáért” kitüntetés adományozása (zárt ülés

20. napirendi pont

„Gyermekeinkért” kitüntetés adományozása (zárt ülés)

2. napirendi pont

Az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, a lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

4. napirendi pont

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

9. napirendi pont

A településfejlesztési döntés belterületbe vonásról és a belterületi határvonal településrendezési eszközökön történő átvezetéséről

12. napirendi pont

Felhatalmazás a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására

3. napirendi pont

A hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

21.1. napirendi pont

A választási kapány kapcsán elhelyezhető plakátok, hirdetmények elhelyezéséről szóló 7/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

21.2. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (elektromos busz-garázs és naperőmű park

Összesítő

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

21.3. napirendi pont

Protheus Holding Zrt. javadalmazási szabályzatának módosítása

21.4. napirendi pont

A paksi 5348 hrsz. ingatlan megosztása

21.5. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata által részben vagyteljes körűen tulajdonolt gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyeli bizottsági tagjai mandátumának meghosszabbítása tárgyában

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

50/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

51/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (DDKK Zrt.) 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

52/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Döntés a környezeti vizsgálat szükségességéről a Paks, Pollack Mihálx utcától északra fekvő lakóterület fejlesztéssel kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának eljárása kapcsán

53/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Döntés a környezeti vizsgálat szükségességéről a tehermentesítő út létesítésével kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának eljárása kapcsán

54/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Döntés a környezeti vizsgálat szükségességéről elektromos buszgarázs létesítésével kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának eljárása kapcsán

55/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Döntés a környezeti vizsgálat szükségességéről az ideiglenes jelleggel épített szállások, idősek otthona és városi sportcsarnokkal kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának eljárása kapcsán

56/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
A településfejlesztési döntés belterületbe vonásáról és a belterületi határvonal településrendezési eszközökön történő átvezetésről

57/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Az Alapítványi Iskolák Dél-dunántúli Regionális Szakképzés Szervezési Társulása Nonprofit Kft-ben meglévő önkormányzati tulajdon megszüntetése

58/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Felhatalmazás a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására

59/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
A paksi 3144 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan rendezési tervének megfelelő kialakítása

60/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
2018. évi közbeszerzési terv elfogadása

61/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Pályázati önerő biztosítása Ovi-Sport pálya megvalósítása

13/2018. (IV.20.)

2018.04.18.
Az iparostott technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruhazázásainak önkormányzati támogatásról szóló önkormányzati rendelet

63/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Az iparostott technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruhazázásainak önkormányzati támogatásról szóló önkormányzati rendelet

14/2018. (IV.20.)

2018.04.18.
Az hagyományos technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruhazázásainak önkormányzati támogatásról szóló önkormányzati rendelet

64/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Az hagyományos technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruhazázásainak önkormányzati támogatásról szóló önkormányzati rendelet

15/2018. (IV.20.)

2018.04.18.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet módosítása

16/2018. (IV.20.)

2018.04.18.
A választási kampány kapcsán elhelyezhető plakátok, hirdetmények elhelyezéséről szóló 7/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

65/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (elektromosbusz-garázs és naperőmű park)

66/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Protheus Holding Zrt. javadalmazási szabályzatának módosítása

67/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
A paksi 5348 hrsz. ingatlan megosztása

68/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Paks Város Önkormányzata által részben vagy teljes körűen tulajdonolt gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai mandátumának meghosszabbítása tárgyábani

69/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Állami fenntartású köznevelési intézmények intézményvezetői pályázatainak véleményezése (zárt ülés)

70/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Állami fenntartású köznevelési intézmények intézményvezetői pályázatainak véleményezése (zárt ülés)

71/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Állami fenntartású köznevelési intézmények intézményvezetői pályázatainak véleményezése (zárt ülés)

72/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár igazgatói áláására kiírt pályázat elbírálása

73/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
"Paks Város Sportjáért" kitüntetés adományozása

74/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
"Gyermekeinkért" kitüntetés adományozása

75/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Protheus Holding Zrt. javadalmazási szabályzatának módosításáról szóló 66/2018. (IV.18.) Kt. számú hatáozat visszavonása

66/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Protheus Holding Zrt. javadakmazási szabályzatának módosítása

62/2018. (IV.18.)

2018.04.18.
Pályázati kiírás a Paksi Városi Múzeum igazgatói állására