Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirendi pont

Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium alapító okirat módosításának véleményezése

3. napirendi pont

Alapítványi támogatások jóváhagyása

4. napirendi pont

Protheus Holding Zrt. javadalmazási szabályzatának módosítása

5. napirendi pont

Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. javadalmazási szabályzatának módosítása

6. napirendi pont

DC Dunakom Zrt. felügyelő bizottsági tag visszahívása, új tag megválasztása és Alapszabály

7. napirendi pont

Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgákó fejlesztések támogatására kiírt pályázatra

8. napirendi pont

Local Agenda 21 fenntarthatósági terv felülvizsgálatának elfogadása

9. napirendi pont

Kifogás elbírásálasa a paksi 021/16 hrsz. ingatlan értékesítésével kapcsolatban

10.1. napirendi pont

Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.-vel kapcsolatos döntések