Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Beszámoló a közbiztonság helyzetéről

2. napirendi pont

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

3. napirendi pont

Beszámoló Paks Város 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

4. napirendi pont

2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

5. napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

7. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról (Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület fejlesztés)

8. napirendi pont

Döntés a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának elfogadásáról (ideiglenes szállásépületek, városi sportcsarnok, idősek otthona, valamint a Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület)

9. napirendi pont

Döntés a Településszerkezeti terv módosításának elfogadásáról (Tehermentesítő út)

10. napirendi pont

Kiemelt fejlesztési területek kijelölésének módosítása (katolikus általános iskola), valamint ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

11. napirendi pont

Paks II. övezeti határ korrigálására vonatkozó kérelmével kapcsolatos Helyi Építési Szabályzat módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

13. napirendi pont

A 2018/2019-es óvodai évben működtethető csoportok és álláshelyek meghatározása az önkormányzati fenntartású óvodákban

14. napirendi pont

A nem közművel gyűjtött települési szennyvíz begyűjtése közszolgáltatási kötelezettség ellátására közszolgáltatási szerződés kötése a Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társasággal

15. napirendi pont

A Paksi Bezerédj Általános Iskola Anna utcai épületéhez telki szolgalom alapítása

16. napirendi pont

Salgótarján Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása

17. napirendi pont

Pályázat benyújtása a KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című felhívásra

19. napirendi pont

Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. előtársasági beszámolója

22. napirendi pont

Az M6 autópálya építésével összefüggésben kialakított egyes utak önkormányzati tulajdonba adása

23. napirendi pont

Önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelölése (13297/1, 0492/3-0492/4-0492/10-0492/5, 13391/5 hrsz.)

25. napirendi pont

„Deák Ferenc” kitüntetés adományozása (Zárt ülés)

26. napirendi pont

„Pongrácz Sándor” kitüntetés adományozása (Zárt ülés)

20. napirendi pont

Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. számviteli politikája

21. napirendi pont

Protheus Holding Zrt. beszámolója

27.1. napirendi pont

Új kiemelt fejlesztési terület kijelölése (egykori református iskola), valamint ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök módosításhoz szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

18. napirendi pont

Alapítványi támogatások jóváhagyása (később kerül kiküldésre)

24. napirendi pont

Kifogás elbírálása a helyi földbizottság állásfoglalásával szemben a paksi 0201/12 hrsz., 0201/13 hrsz. és 0201/14 hrsz. ingatlanok értékesítésével kapcsolatban

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

93/2018. (V.30.)

2018.05.30
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

94/2018. (V.30.)

2018.05.30
Beszámoló a közbiztonság helyzetéről

95/2018. (V.30.)

2018.05.30
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

96/2018. (V.30.)

2018.05.30
Beszámoló Paks Város 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

18/2018. (VI.1.)

2018.05.30
Beszámo Paks Város 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

97/2018. (V.30.)

2018.05.30
2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

19/2018. (VI.1.)

2018.05.30
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

98/2018. (V.30.)

2018.05.30
Döntés a Településszerkezeti terv módosításának elfogadásáról (Tehermentesítő út)

99/2018. (V.30.)

2018.05.30
Döntés a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról (Pollck Mihály utcától északra fekvő lakóterület fejlesztés)

20/2018. (VI.1.)

2018.05.30
Döntés a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosításának elfogadásáról

100/2018. (V.30.)

2018.05.30
Kiemelt fejlesztési területek kijelölésének módosítása (katolikus általános iskola) valamint ezzel összefüggésben a teleülésrendezési eszközök módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

101/2018. (V.30.)

2018.05.30
Paks II. övezeti határ korrigálására vonatkozó kérelmével kapcsolatos Helyi Építési Szabályzat módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

102/2018. (V.30.)

2018.05.30
A 2018/2018-es óvodai évben működtethető csoportok és álláshelyek meghatározása az önkormányzari fenntartású óvodákban

103/2018. (V.30.)

2018.05.30
A 2018/2019-es óvodai évben működtethető csoportok és álláshelyek meghatározása az önkormányzati fenntartású óvodákban

104/2018. (V.30.)

2018.05.30
A nem közművel gyűjtött települési szennyvíz begyűjtése közszolgáltatási kötelezettség ellátására közszolgáltatási szerződés kötése a Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társasággal

105/2018. (V.30.)

2018.05.30
A Paksi Bezerédj Általános Iskola Anna utcai épületéhez telki szolgalom alapítása

106/2018. (V.30.)

2018.05.30
Salgótarján Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás

107/2018. (V.30.)

2018.05.30
Pályázat benyújtása a KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című felhívás

108/2018. (V.30.)

2018.05.30
Alapítványi támogatások jóváhagyása

109/2018. (V.30.)

2018.05.30
Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. előtársasági beszámolója

110/2018. (V.30.)

2018.05.30
Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. számviteli politikájának elfogadása

111/2018. (V.30.)

2018.05.30
Protheus Holding Zrt. beszámolója

112/2018. (V.30.)

2018.05.30
Az M6 autópálya építésével összefüggésben kialakított egyes utak önkormányzati tulajdonba adása

113/2018. (V.30.)

2018.05.30
Önkormányzati ingatlanok értékesítésére történő kijelölése (13297/1,0492/3, 0492/4, 0492/10, 0492/5, 13391/5 hrsz.)

114/2018. (V.30.)

2018.05.30
Önkormányzati ingatlanok értékesítésére történő kijelölése (13297/1,0492/3, 0492/4, 0492/10, 0492/5, 13391/5 hrsz.)

115/2018. (V.30.)

2018.05.30
Önkormányzati ingatlanok értékesítésére történő kijelölése (13297/1,0492/3, 0492/4, 0492/10, 0492/5, 13391/5 hrsz.)

116/2018. (V.30.)

2018.05.30
Új kiemelt fejlsztési terület kijelölése (egykori református iskola), valamint ezzel összefüggésben a tlepülésrendezési eszközök módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

117/2018. (V.30.)

2018.05.30
Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány alapító okirat módosítása

118/2018. (V.30.)

2018.05.30
Protheus Zrt. felügyelő bizottságába tag delegálása

119/2018. (V.30.)

2018.05.30
Kifogás elbírálása a helyi fölgbizottság állásfoglalásával szemben a paksi 0201/12 hrsz., 0201/13 hrsz. és 0201/14 hrsz. ingatlanok értékesítésével kapcsolatban

120/2018. (V.30.)

2018.05.30
"Deák Ferenc" kitüntetés adományozása (zárt ülés)

121/2018. (V.30.)

2018.05.30
"Pongrácz Sándor" kitüntetés adományozása (zárt ülés)