Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirendi pont

A Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont

Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

5. napirendi pont

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

7. napirendi pont

Döntés a Paks, Liget u. 3837. helyrajzi számú ingatlanra tervezett lakóterület fejlesztéssel kapcsolatos Telepítési tanulmányterv és beépítési terv elfogadásáról

9. napirendi pont

Új kiemelt fejlesztési terület kijelölése (Páli záportározó), valamint ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása

10. napirendi pont

A paksi 0326/3 hrsz.-ú 7,91 ha nagyságú, valamint a paksi 0279/2 hrsz.-ú 26,39 ha nagyságú földterületek használatba adása a DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak hulladékhasznosító létesítmény kapacitásának bővítése és építési-bontási hulladékártalmatlanító (lerakó) létesítmény kialakítása céljára

11. napirendi pont

Az I. és a II. számú fogorvosi körzet ellátása

12. napirendi pont

Paksi Városi Múzeum igazgatói állására kiírt pályázat elbírálása (zárt ülés)

3. napirendi pont

Az útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása

6. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról (elektromos buszgarázs)

13. napirendi pont

Együttműködés a DDTG Nonprofit Kft-vel kombinált töltőpont (elektromos kerékpár- és autó töltő) kialakításához a nemzetközi eGUTS projekt keretében

14. napirendi pont

Ügyvezetői megbizatás meghosszabbítása a Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft-ben

15. napirendi pont

Új kiemelt fejlesztési terület kijelölése (DC Dunakom inert hulladéklerakó), valamint ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program jóváhagyása