Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díjának megállapítása

2. napirendi pont

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításáról (Kalocsa-Paks térségében építendő új Duna-híd és az ahhoz kapcsolódó úthálózat kiszabályozása)

4. napirendi pont

Paks Város Önkormányzata településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

5. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (lakossági és önkormányzati igények)

7. napirendi pont

A Lakótelepi Központi Park kivitelezés I. ütem megállapodás-tervezet tárgyalása

8. napirendi pont

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2018. évi beszámolója

9. napirendi pont

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2019. évi üzleti terve

10. napirendi pont

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottsági tagságával kapcsolatos döntések meghozatala

6. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (tehermentesítő út nyomvonal módosítása)

12.1. napirendi pont

Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás tagfelvétele és Társulási Megállapodásának módosítása

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

11. napirendi pont

A 6. számú háziorvosi körzet ellátása

12.2. napirendi pont

Alapítványi támogatás jóváhagyása

Összesítő

12.3.napirendi pont

Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás társulási megállapodásának módosítása

Döntések

40/2019. (III.13.)

2019.03.13.
Bszámoló a lejárat határidejű határozatok végrehajtásáról

6/2019. (III.18.)

2019.03.13.
Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díjának megállapítása

7/2019. (III.18.)

2019.03.13.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáró szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet módosítása

41/2019. (III.13.)

2019.03.13.
Döntés a településrendezési eszközök módosításáról (Kalocsa-Paks térségében építendő új Duna-híd és az ahhoz kapcsolódó úthálózat kiszabályozása)

8/2019. (III.18.)

2019.03.13.
Paks Város Önkormányzata településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

42/2019. (III.13.)

2019.03.13.
A településrendezési eszközök módosításával kapcsoaltos partnerségi vélemények elfogadása (lakossági és önkormányzati igények)

43/2019. (III.13.)

2019.03.13.
A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogdása (tehermentesítő út nyomvonalának módosítása)

44/2019. (III.13.)

2019.03.13.
A Lakótelepi Központi Park kivitelezés I. ütem megállapodás-tervezet tárgyalása

45/2019. (III.13.)

2019.03.13.
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottsági tgaságával kapcsolatos döntések meghozatala

46/2019. (III.13.)

2019.03.13.
A 6. számú háziorvosi körzet ellátása

47/2019. (III.13.)

2019.03.13.
Társadlami Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás tagfelvétele és Társulási Megállapodásának módosítása

48/2019. (III.13.)

2019.03.13.
Társadlami Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás tagfelvétele és Társulási Megállapodásának módosítása

49/2019. (III.13.)

2019.03.13.
Alapítványi támogatás jóváhagyása

50/2019. (III.13.)

2019.03.13.
Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás társulási megállapodásának módosítása