Programok

2017. május 30. kedd - 2017. június 13. kedd

2017 május

24
szerda

Broadway Stúdió jelentkezés

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Zene, koncert, tánc

2017 május

24
szerda

Broadway Stúdió jelentkezés 4-7 éveseknek

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Zene, koncert, tánc

2017 május

23
kedd
31
szerda
A pálymunkák bemutatása: május 31. 17.00 óra

Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület építészeti ötletpályázat nyertes munkái - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

A tervezők mutatják be az építészeti ötletpályázat nyertes munkáit

  • időpont: 2017. május 31. (szerda) 17.00
  • helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ színházterem

Január végén hirdette meg a Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület színvonalas fejlesztési irányait kereső városrendezési és építészeti ötletpályázatát Paks Város Önkormányzata. A tájékoztatón a pályázók mutatják be díjazott munkájukat.

A tervpályázat célja az volt, hogy megalapozza a Pollack Mihály utcától északra fekvő beépítetlen terület egészére készítendő fejlesztési és beépítési koncepciót, és az ehhez szükséges szabályozási tervet, melynek alapján elindulhat a terület közterületeinek kialakítása és a lakóterületek magánberuházók bevonásával történő fejlesztése.

Kilenc terv érkezett a tervpályázatra. A szakmai bírálóbizottság hat pályaművet javasolt megvételre 13 millió forint összdíjazással.

A polgármesteri köszöntőt követően a pályázatot Horváth András főépítész ismerteti, majd a díjazott pályázók saját munkájukat mutatják be, végül főépítész úr összefoglaló értékelése következik.

A beérkezett pályázatok 2017. május 23-tól megtekinthetők a Csengey Dénes Kulturális Központ folyosóján.


Közélet

2017

május

18
csütörtök

július

10
hétfő

Táborozási Kalauz Paks / 2017

TK1

TK2

TK3

TK4

TK5

TK6

TK7

TK8

TK9

TK10

TK11

TK12

TK13

TK14

TK15

TK16

TK17

TK18

TK19

TK20

TK21

TK22

TK23

TK24


Felhívás

2017

május

17
szerda
17:00

június

16
péntek
16:00
Megnyitó: május 17. 17:00 óra

A ProArtis Képző- és Iparművészeti tagozatának kiállítása - Paksi Képtár

Paksi Képtár
7030 Paks Tolnai út. 2.

A képzőművészet alapjaival foglalkozó növendékek idén a sakk témája köré csoportosították munkájukat. A kiállított alkotások között tanulmányrajzok, az elvonatkoztatás, stilizálás-leegyszerűsítés fázisai épp úgy megjelennek, mint a különböző grafikai és festészeti eljárások.

A képzőművészeti ág képviselőivel a Város napján is találkozhatnak majd az érdeklődők, akik a város különböző épületeit ábrázolhatják sokszorosító grafikai eljárással.

A kiállítás megtekinthető a képtár nyitvatartási idejében hétfő kivételével naponta.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017 május

16
kedd
17:00
31
szerda
19:59

Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tűzzománc szakkörének kiállítása - Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtár-galéria

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017 május

15
hétfő
9:00
31
szerda
17:00

Beiratkozás - Képző- és iparművészeti szak - Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola

Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
7030 Paks Deák F. u. 9.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017

április

28
péntek
18:00

június

25
vasárnap
15:00
Megnyitó: április 28. 18.00

Bernát András retrospektív - A táj konfigurációja - Paksi Képtár

Paksi Képtár
7030 Paks Tolnai út. 2.

kép

Bernát András a magyarországi újfestészet egyik fontos alakja. Indulásakor, a 80-as években kevés motívumból felépülő sötét tónusú képeket festett, amit a 90-es években lüktetően absztrakt felületek váltottak fel, mely stílus mára védjegyévé vált. Uralkodó motívuma a csavart, örvénylő forma, erős dinamizmussal és egyúttal lüktető mozgással telíti festményeit. Bernát hosszú éjszakákba nyúlóan festi képeit, melyek csak első pillantásra homogén felületek. A kibontakozó formák dinamikusan változnak a rájuk vetülő fényben, és a festékbe kevert alumíniumpor különös egyvelegének hatására újabb és újabb struktúrákat bontanak ki. Bernát nemzedéke egyik legkiválóbb művésze, akinek pályája - meglepő módon, s alterálva kortársaiéval - egyenes vonalú, töretlen. A szó minden értelmében természetesen érintkezik ugyanakkor az elmúlt huszonöt év hazai és nemzetközi tendenciáinak eredményivel, így e pálya képének monografikus megfogalmazása lehetőséget ad a korszak magyarországi és egyetemes festészeti tendenciáinak megfogalmazására is.

***

Bernát nemzedéke egyik legkiválóbb művésze, akinek pályája - meglepő módon, s alterálva kortársaiéval - egyenes vonalú, töretlen. A szó minden értelmében természetesen érintkezik ugyanakkor az elmúlt huszonöt év hazai és nemzetközi tendenciáinak eredményivel, így e pálya képének monografikus megfogalmazása lehetőséget ad a korszak magyarországi és egyetemes festészeti tendenciáinak megfogalmazására is.

Bernát András már korán, főiskolásként jelen volt a magyarországi új festészet kialakulásánál, Ádám Zoltánnal, Bullás Józseffel és Mazzag Istvánnal együtt.
Viszonylag hamar megtalálta saját kifejezési formáit. Turner és a francia impresszionisták hagyományai alapján alakította ki a természethez panteisztikusan kötődő festészetét, melyet - némi erőltetettséggel - absztrakt impresszionizmusnak nevezhetünk. A nyolcvanas évek derekán-végén készült képei lágy szerkezetükkel, a klasszikus tájképekére utaló kompozíciós elvek nyomaival fölidézik ugyan a tradicionális látványelvűséget, ám a festői Én teljes szétáradása a naturális - vagy annak tűnő - formákat tökéletesen föloldja. Bernát akkori, melankolikus, lírai absztrakciója az érzékelhető és az érzékelhetetlen határának hallatlanul érzéki megfogalmazása volt.
A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján Bernát festészetéből lassan kiveszett a tárgyi utalás. Képeinek motívumai ekkortól gyakran a land artéira emlékeztető nagy, „természet-szerű", építettnek tetsző formák, máskor végtelenbe futó, plasztikus hullámok, melyek kiáradnak a kicsiny felületről, nem széttörve, hanem feloldva a keretet. Absztrakció és végül is - az első benyomással szemben - szigorú tárgyszerűség egyszerre nyilatkozik meg a munkákon. Mozgást idéző festményei ugyanakkor sajátos paradoxont is rögzítenek: éterivé stilizált tájképek, melyekbe valamifajta Turner-i vihar feszül, kitörhetetlenül, megbéklyózva a viszonylag erős monokromitás által. Más szempontból viszont olybá tűnnek a képek, számomra legalábbis, mintha velük Bernát Rainer Maria Rilke kegyetlenül őszinte és végzetes szavait igyekezne - önkéntelenül is - illusztrálni, vagy lehetséges „megfejtési javaslattal" értelmezni. „Egyedül lenni egy halott emberrel távolról sem akkora kiszolgáltatottság, mint egyedül lenni a fákkal. Bármily titokzatos legyen is a halál, sokkal titokzatosabb az olyan élet, amely nem a mi életünk, amelyben nem vehetünk részt, s amely minket észre sem véve, a maga ünnepeit ünnepli, míg mi némiképp zavarodottan szemléljük, véletlenül érkezett vendégekként, akik más nyelven beszélnek"¬ (ford. Szabó Ede) -, sóhajtja Rilke a worpswedei művészek műveit látva. Úgy rémlik, mintha Bernát András a táj, a természet Rilke-i ünnepét festené meg sikerrel.
Az elmúlt tíz-tizenöt évben képei több szempontból is határ-helyzeteket „ábrázolnak", miközben önmaguk is - mint megformált tárgyak - egy jó értelemben vett ambivalencia megtestesülései.
A festmények monokrómak, vagyis egy-színűek, ám ez a látszat, s nem csak azért, mert nincs tiszta monokrómia, hanem mert Bernát András egyrészt színeket rejt a fény révén a színbe, másrészt: fémszemcséket kever a szerves pigmentek közé, aminek révén a felület selymes-irizáló, gyakran opálos-színváltó, élő testté válik. Testté válik tehát a sík (persze, ez a festészet egyik örök dilemmája: miként lehet síkon testet „fogni"), ám itt ez anélkül esik meg, hogy a művész a perspektívával kezdene mechanikusan bíbelődni; az első pillantásra pusztán a fény és a nézőpont váltásból lírai-testi illúzió keletkezik, de ha szigorúbban nézzük a szín-játékot, rá kell csodálkoznunk, hogy konstruálatlan, kiíratlan geometriai helyzetek teremtik meg a megtestesülést. Száraz, de mégsem kiszámítottnak és végletesnek tekinthető téri elemek derengenek elő a színből, anélkül, hogy fontosabbá válna az egyik, a másik rovására.
A mozgás - a határoltban a végtelenre utalva - a festményeken fényből keletkezik, s a fény a nézőtől egyszerre függ és független. A szemlélő pozíciójának változtatásával - önmozgásával - megmoccan a vásznon rögzített képi hely és helyzet. Az ecsetnyomok nyüzsgéséből kibontakozik a kinetizmus és illuzionizmus egyfelől, a véletlen puha játéka másfelől.

Hajdu István


Kiállítás, képzőművészet

2017 április

20
csütörtök
17:30

Az év élőlénye (rajzpályázat óvodásoknak és iskolásoknak) kiállítás - ÖKO Munkacsoport Alapítvány

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

felhívás


Gyerekprogram

2017

március

29
szerda

július

25
kedd

Tervezte Leonardo Da Vinci - Atomenergetikai Múzeum

Paksi Atomerőmű

plakát


Kultúra

2017

március

22
szerda

május

31
szerda

VIII. Paksi Harmonika Fesztivál és verseny - nevezés

Ismeretterjesztés

2017 február

25
szombat
10:00

Cseresznyéspusztai népiskola találkozó - felhívás - Cseresznyéskert Erdei Iskola

Cseresznyéskert Erdei Iskola - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Cseresznyéspuszta 65.

plakát


Gyerekprogram

2017 május

31
szerda
09.00 és 10.30

Irgum-burgum macibál, a Vaskakas Bábszínház (Győr) előadásában - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Tipegő bérlet 4. előadása.

plakát
„De érdekes volna, ha macibál volna.
Minden maci, minden medve, bálba elcammogna,
brummogva, morogva, táncolni cammogna."


A Vaskakas Bábszínház egy macibálba hívja a legkisebbeket, hogy együtt mulassanak a plüssmackókkal, a pandákkal és a jegesmedvékkel.


Színház

2017 május

31
szerda
16:30

Kakaó-parti - Kincskereső Gyermekkönyvtár

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
7030, Paks, Villany u. 1.

plakát


Gyerekprogram

2017 június

2
péntek
3
szombat

X. Sillerfesztivál - a Sárgödör téren

Ságrödör tér

plakát

plakát

plakát

plakát

plakát

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló


Hagyományörzés

2017 június

2
péntek
17:00
Megnyitó: június 2. (péntek) 17:00

Szineztézia - Kese Edit kiállítása - Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtár-galéria

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

A tárlatot megnyitja: Takács Éva és Halasiné Kiszl Éva

Június és július hónapjaiban az erdélyi származású (jelenleg Tolnán élő) festőművész, Kese Edit képeit tekinthetik meg a Csengey Dénes Kulturális Központ Könyvtárának Galériáján.
A "szemmel észlelhető érzet" alcímű kiállítást Serdült Benke Éva nyitja meg.
A megnyitón zenél és énekel Oláh László.
Mindenkit sok szeretettel várunk a megnyitóra, illetve a nyári hónapokban a képek megtekintésére.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017 június

7
szerda
16:00

Közmeghallgatás „Paksi Atomerőmű 4. blokk tervezett üzemidőn túli üzemeltetési engedélykérelme” tárgyú eljáráshoz kapcsolódóan

Paksi Polgármesteri Hivatal
7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.

hirdetmény

A Hirdetményben szereplő linkek:

www.oah.hu

http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu


Közélet

2017 június

8
csütörtök
8:30
16:30

Áramszünet - Paks - Cseresznyés

plakát

gallyazás


Lakossági tájékoztató

2017 június

8
csütörtök
10:00

Baba - Mama Klub - Kincskereső Gyermekkönyvtár

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
7030, Paks, Villany u. 1.

plakát


Gyerekprogram

2017 június

8
csütörtök
17:00

Az írás gyógyító ereje - Bemutatkozik Kuchta Csilla - Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtár-galéria

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Irodalom

2017 június

9
péntek
8:00
10
szombat
17:37

2017 perc teke

Tekéző

Idén is megrendezi non-stop tekeversenyét az Atomerőmű SE Teke Szakcsoportja, az egyesület sportcsarnoka mögött lévő tekézőben.

A 2017 percen át tartó esemény célja a sportág népszerűsítése, valamint játéklehetőség biztosítása.

A program június 09-én 08.00 órakor kezdődik és másnap 17.37-ig tart.

Jelentkezés és bővebb információ a teke.ase.hu honlapon.


Sport

2017 június

9
péntek
8:30
16:30

Áramszünet - Paks - Dunaföldvári u.

plakát

gallyazás


Lakossági tájékoztató

2017 június

10
szombat
9:00

XII. Dunakömlődi Falunap - Dunakömlődi Faluház

Dunakömlődi Faluház - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7027 Dunakömlőd, Béke u. 2.

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló


Közélet

2017 június

10
szombat
16:00

Évzáró Twirling Gála

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Sport

2017 június

10
szombat
16:00
20:00

Múzeumok Éjszakája - Paksi Képtár

Paksi Képtár
7030 Paks Tolnai út. 2.

plakát


Kultúra

2017 június

10
szombat
17:00

Rutkai Bori Banda - Interaktív mesekoncert bábokkal, játékkal - Paksi Képtár

Paksi Képtár
7030 Paks Tolnai út. 2.

plakát

plakát

A Rutkai Bori Banda a Sárkányjárgány és a Pizsamátor című lemezek dalaival hívja kalandra a kedves közönséget: csíkos függőágyakban ringatózunk, Piciklin száguldunk, vattacukor felhők alatt kókuszfagyit ebédelünk, vagy a Balatonon vízibiciklizünk, a strand diszkóban pedig Rizibizi nénivel és bácsival reppelünk, aztán körtáncot járunk a tóba pottyanó naplementében, végül a Hordozható Tábortűz fényében különleges repülő lényekkel és járgányokkal kapunk szárnyra.

A táncos dalok egyik játékból a másikba repítenek, a dalszövegek humortól, nyelvi leleményességtől szikráznak, Bori saját kezűleg készített, horgolt bábjaival, kellékeivel kelti életre a mesedalokat, s nem csak a gyerekek, de a szülők is önfeledten szórakoznak.

Belépőjegy:

  • A helyszínen: felnőtt: 600 Ft/fő, gyerek: 400 Ft/fő
  • Elővételben: felnőtt: 500 Ft/fő, gyerek: 300 Ft/fő

Jegyek kaphatóak a Paksi Képtárban (7030 Paks, Tolnai út 2.):
Hétfő kivételével munkanapokon 10.00 és 18.00 óra között, szombaton és vasárnap 12.00 és 18.00 óra között


Zene, koncert, tánc

2017 június

11
vasárnap

Mozgómozi

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

10:00 - Sárkányvarázs; 12:00 - Bébi úr; 14:00 - A szépség és a szörnyeteg; 16:00 - Wonder Woman; 18:30 - A múmia; 20:30 - Alien: Covenant; 22:30 - A múmia

plakát


Film

2017 június

12
hétfő
14
szerda

Zöldhulladék elszállítása

A zöldhulladékok elszállítása a kommunális hulladék szállításával megegyező napon, de azzal nem feltétlenül egy időben történik. A késve kihelyezett hulladékokért nem áll módunkban visszamenni.

A pontos járattervek ide kattintva letölthetők.

A legfeljebb 1-1,5 méteres darabokra aprított és kötegelt faágakat, az ingatlanok elé műanyag zsákokban kihelyezett falevelet, lekaszált füvet. Amennyiben a zöldhulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy kommunális hulladékkal keveredik, akkor nem szállítja el a szolgáltató. A hulladékszállítási naptár ide kattintva elérhető.


Esemény

2017 június

12
hétfő
17:00

Fábián Janka: Történelem női szemmel - Pákolitz István Városi Könyvtár

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
7030, Paks, Villany u. 1.

plakát


Irodalom