Programok

2017. március 25. szombat - 2017. április 8. szombat

2017 március

25
szombat
9:00
12:00

Textilkép - kismesterképző - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Textilkép készítés Rell Kata koordinálásával

„Alkotni örök emberi vágy. Így hát most egy kis alkotásra (játszadozásra) invitállak benneteket. Textilképet fogunk készíteni. Nektek csak a játékos kedveteket és legfeljebb egy ollót kell magatokkal hozni. Személyesen győződtök meg arról, hogyan születik meg a csoda, amikor az elnyűtt vagy feleslegessé vált rongy, gönc egy új formában néz vissza rátok. Az alaptól (ami a festőknek a vászon, papír stb.) kezdve a felhordott festékig, minden csak textília, amit tű és cérna segítségével rögzítünk. A végeredmény egy textil-kép lesz, amit a valóság, vagy a fantáziánk diktált magunk vagy mások örömére."

Rell Kata textilkép-készítő, aki már 13. éve játszadozik a rongyokkal.

A foglalkozás részvételi díja, mely az anyagköltséget is tartalmazza: 1.500 Ft/fő
A foglalkozásra maximum 12 fő jelentkezését tudjuk fogadni, 10 éves kor felett.

Előzetesen március 21-ig lehet jelentkezni Gyulai Istvánnál a 75/830-353-as telefonszámon, vagy a gyulai.istvan@paksivmk.hu e-mail címen.

plakát


Hagyományörzés

2017 március

25
szombat
19:00
23:59

Forgalmi akadály - Dózsa György út

A Mezőföldvíz Kft. értesíti a lakosságot, hogy a Dózsa György út körforgó és Vörösmarty utca közötti szakaszán az úttest alatt húzódó csapadékvíz-elvezető gerincvezeték öblítési és tisztítási munkáit végzik. A nagynyomású csatornatisztító jármű forgalmi akadályt képez. A közlekedők megértését és fokozott figyelmét kérik.

Esemény

2017

március

24
péntek
17:30

április

13
csütörtök
16:00

Az év élőlénye (rajzpályázat óvodásoknak és iskolásoknak) - ÖKO Munkacsoport Alapítvány

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

felhívás


Gyerekprogram

2017

március

22
szerda

május

31
szerda

VIII. Paksi Harmonika Fesztivál és verseny - nevezés

Ismeretterjesztés

2017

március

14
kedd

április

20
csütörtök

Lakossági virágosítási verseny - "Együtt a parlagfű ellen" Alapítvány

Paks Város Önkormányzatának támogatásával az „Együtt a parlagfű ellen" Alapítvány 2017-ben is meghirdeti a Lakossági Virágosítási Versenyt!

A versenyben nevezési lap kitöltésével lehet részt venni, mely beszerezhető az Alapítvány székhelyén: Paks, Gesztenyés u. 24. (Atomfitt Centrum), letölthető a honlapjáról: www.parlagfuellenalapitvany.hu, illetve faxon (75/510-413), vagy e-mailben( parlagfu@t-online.hu) is kérhető.

Jelentkezési határidő: 2017. április 20.

A nevezett házakat, lépcsőházakat és utcákat az év során egy alkalommal, 2017 júliusában zsűrizik három kategóriában: a „legszebb virágos kertes ház", a „legszebb virágos lépcsőház" és a „legszebb virágos utca".A bírálók az értékelésnél figyelembe veszik, hogy a kert a közterületről belátható, tiszta, rendezett, virágos és gyommentes legyen.

Helyezések és jutalmazás:

 • Arany minősítés: 50-47 pont, emlékplakett és 100 tő palánta,
 • Ezüst minősítés: 46-44 pont, emlékplakett és 75 tő palánta,
 • Bronz minősítés: 43-41 pont, emlékplakett és 60 tő palánta,
 • 40 pontig mindenki oklevelet és 30 tő virágpalántát kap.


Az egynyári virágpalánták 2018 tavaszán kerülnek kiosztásra!


Környezet- és egészségvédelem

2017

március

7
kedd
17:00

április

2
vasárnap
16:00
Megnyitó: március 07-én 17.00 órakor

Kirchné Máté Réka: Gyimes fotókiállítás - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017

március

4
szombat
17:00

április

1
szombat
15:59
Megnyitó: március 4. (szombat) 17:00

Fogasné Rácz Éva emlékkiállítás - Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtár-galéria

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

A tárlatot megnyitja: Takács Éva és Halasiné Kiszl Éva

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017 március

3
péntek

Tűzgyújtási tilalom

A földművelésügyi miniszter 2017. március 3-án átmeneti időre, általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el az erdőkben. Magyarország erdeiben számos helyen fokozott tűzveszély alakult ki az erősödő nappali felmelegedés, valamint a szeles és csapadékmentes időjárásnak köszönhetően, ezért a földművelésügyi miniszter az erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre, 2017. március 3-tól átmeneti időszakra vonatkozóan általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Közélet

2017

február

27
hétfő

március

31
péntek

"Gyermekeinkért" kitüntetésre vár javaslatokat Paks Város Önkormányzata

Paks Város Önkormányzata az oktató-nevelő munkát végző pedagógusoknak és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátóknak a gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan végzett munkájuk elismeréseként „Gyermekeinkért" kitüntetést alapított.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhellyel rendelkező jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak - melynek terjedelme 1 oldal - tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, mely méltóvá teszi a kitüntetésre.

A javaslatokat írásban 2017. március 31-ig lehet benyújtani dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz.

Az elismerés átadására a pedagógus nap alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.


Közélet

2017 február

25
szombat
10:00

Cseresznyéspusztai népiskola találkozó - felhívás - Cseresznyéskert Erdei Iskola

Cseresznyéskert Erdei Iskola - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Cseresznyéspuszta 65.

plakát


Gyerekprogram

2017

február

20
hétfő

március

31
péntek

„Arany Rozmaring Díj“ - Német Nemzetiségi Önkormányzat

kiírás

kiírás_német

Az „Arany Rozmaring Díj" 8. alkalommal kerül kiírásra, a feltételeknek megfelelő jelölt önkormányzati határozattal történő elfogadása esetén ez évben is a Német Nemzetiségi Napon kerül átadásra.

Eddigi díjasaink voltak:

 • 2010 - Racskó Steffi
 • 2011 - Kovácsné Váraljai Klára
 • 2012 - Pintér Anikó
 • 2013 - Schämer Imréné
 • 2014 - Szabadi Jánosné
 • 2015 - Horváthné Miszlai Katalin
 • 2016 - Roger Schilling Zenekar

Közélet

2017

február

3
péntek
18:00

április

2
vasárnap
18:00
Megnyitó február 03. 18.00

Serial Project Albert Ádám - Dekonstruált jelentés melankóliája – Paksi Képtár

Paksi Képtár
7030 Paks Tolnai út. 2.

 
kép

kép
Albert Ádám rendkívül komplex művészetelméleti kérdésekre reflektál, nagy erudícióval megalkotott intellektuális konstrukció, melynek mértéktartó esztétikuma mintha az érzékien megformált, „retinális" művészet jelenkori válságára is utalna, olyan problémákra, melyekről oly szívesen olvasnánk el a Goethe-kor nagyjainak véleményét.

Andrási Gábor művészettörténész

A "Dekonstruált jelentés melankóliája" a huszadik század utolsó harmadába repíti a nézőt, hiszen a dekonstrukció egy olyan értelmezési stratégia, amely a nagy irodalmi, filozófiai és politikai struktúrák ideológiai összetevőit veszi górcső alá úgy, hogy a struktúrák elemeinek viszonyrendszerén keresztül mutat rá a struktúra alkotóinak motivációira. Ebben az eszmetörténeti és logikai kontextusban értelmezhetők Albert Ádám struktúrái is, amelyek elemei és viszonyrendszerei azonban titkokat, személyes történeteket, szokatlan jelenségeket és nehezen dekódolható jelentéseket is magukba foglalnak. Ráadásul Albert nem csupán a jelentések és a jelenségek struktúráinak „játékára" épít, hanem a játék vonzerejére, formai felépítésére, design-jára is gondot fordít, hiszen az egyes elemeket esztétikai szempontokat is érvényesítve tervezi meg és hangolja össze.

A tudás/hatalom munkacímű projekt a hatalom megszerzének és gyakorlásának alapkoncepciójából fakadó kérdéseket, problémákat tematizálja, azokat pszedu-terekben installálja. A műtárgyegyüttes a kiállítótér lehetséges kétnézetűségére épít, a kiállítás egyfelől át és bejárható térként szolgál, másfelöl azon áthaladva és az emeletre feljutva az ott található erkélyekről lenézve, szemlélve egy másikfajta nézőponton keresztül ad egy új olvasatot. A térkép mint modell és a megértés kulcsa. A térkép mint a szimbolikus leképzés formája. A totál installációban három különböző méretű és funkcióját tekintve egymástól eltérő, mégis egymást kiegészítő pszeudo tér, illetve installáció formájában jelenik meg, melyek alapvetően a tudás/hatalom, tudás/gyakorlás, hatalom/gyakorlás terei és összefüggései és ezek vizualizációi. Ezen tematikus kérdésfelvetések jelennek meg műcsoportok formájában.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017

február

3
péntek
17:30

március

26
vasárnap
18:00
Megnyitó február 03. 17.30

Tranker Kata - Hiányzó végtelen – Paksi Képtár

Paksi Képtár
7030 Paks Tolnai út. 2.

 
kép
kép_2

kép
A legfiatalabb generációhoz tartozó Tranker Kata érzékeny alkotásaiban a vizuális élmény mély gondolatisággal párosul. Kisméretű elemekből építkező, részlet gazdag, finom munkái intim közeget teremtve járják körül mindennapjaink kérdéseit: a szemlélődés tárgyát szociokulturális tényezők, a szubjektum, az egyén és a társadalom viszonya, az identitásformálás- és keresés kérdései képezik. Munkáiban elsősorban az ember önmagához és a világhoz valóviszonyának értelmezése és szubjektív rendszerezése valósul meg. A gyakran konceptualista installációk, kollázsok, objektek, grafikák, videók és analóg fotók személyes hangvétele ellenére a műveken keresztül Tranker a „minden emberre jellemző törvényszerűségeket" keresi. Teszi mindezt az alkotáshoz szokványosan felhasználandó anyagok és technikák széles repertoárjával: a papírból és fából készült részletek gyakran talált tárgyakkal, könyvekkel, törött tányérral, éremmel, gyertyával egészülnek ki, amelyek a sík- és a tér mezsgyéjén egyensúlyoznak. Az efemer anyagok, a sérülékeny, finom illesztések és összeállítások a törékenység, ideiglenesség fogalmait idézik.

--------

Zsikla Mónika

A kiállításon szereplő munkákon vissza-visszatérő elem az antik görög kultúra. Kiindulópont John Keats Óda egy görög vázához c. verse, melyben a szerző egy görög vázában látja megtestesülni a művész feladatát: a múlandó pillanatok rögzítését, a 'szép és igaz' megragadását. Ezzel a természet és a világegyetem működésében megnyilvánuló rend kerül felszínre, mely igaz volta miatt csakis szép és jó lehet. A szépség egyenlő az igazsággal és fordítva, ennek megtalálásával pedig a végtelen a halandó ember számára meghódíthatóvá válik. Keats ars poeticája szerint tehát a szépség ábrázolásával
győzedelmeskedhetünk az elmúlás felett, mint ahogy az sikerült az antik kor emberének is egy váza segítségével.

Az itt és most nyomasztó volta ismerős a ma embere számára is, viszont már nem vagyunk olyan biztosak abban, hogy régen minden jobb volt és a művészet valamirevalósága is megkérdőjeleződött. A nosztalgia és a művészet idealizálása helyére szkepticizmus és cinizmus került, Keats sorai szinte gyerekesen naivnak tűnnek. A múlandóság rögzítésére célként ritkán, az igazság megragadására eszközként még ritkábban szoktunk tekinteni, inkább olyan, mintha mindenki csak a
túlélésre játszana. Mai szemmel olvasva Keatst nem csak az antik görög világ tűnik elképzelhetetlenül távolinak, hanem minden olyan kor is, amikor a művészetnek nemes erkölcsi feladatokat tűztek ki célul. Az egyedüli, ami ma is tetten érhető, az az elvágyódás. Az itt és most helyébe még mindig jobb valami mást képzelni, csak közben már nem vagyunk romantikusak. A végtelen hiánya továbbra is elviselhetelen, de az öröklét meghódíthatatlanságába mintha már beletörődtünk volna.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2016 szeptember

30
péntek

Vera Molnár: Tűréshatárok és Szabó Ádám: War Games című kiállítása - Paksi Képtár

Paksi Képtár
7030 Paks Tolnai út. 2.

vera_molnar
Vera Molnár: Tűréshatárok

Első absztrakt festményeit 1946-ban készítette. 1948-ban Dürer Melankólia című rézkarcától inspirálva geometrikus rajzokat készített. 1959-1968 között a "machine imaginaire" segítségével dolgozott, egy olyan szerkezetével, amely a számítógéphez hasonlóan a művészi alkotómunkában mintegy az emberi agyat helyettesíti.
1968-tól foglalkozik a számítógépes művészet lehetőségeivel, 1974-1976 között kidolgozta a "Molnár"-programot, amely a komputerművészet legkorábbi példái közé tartozik. Főiskolásként kubista, majd absztrakt képeket festett, az 50-es évek végéig erőteljesen kötődött a konstruktivista hagyományokhoz.
Az 1960-as évektől a tudomány és a művészet határterületeit érintő munkássága az alapformákat, elsősorban a négyzetet transzformáló matematikai alapon bontakozik ki, az egymásra következő, egymásra hasonlító alkotásaiban mindig a minőségi változásra, a "fantasztikus eseményre" koncentrálva. Az informatikát eszközként, a művészi alkotómunka felgyorsítójaként használja, egyben a művészet tradicionális fogalmától való elszakadás eszközeként. Az alapelemeket jelentő négyzet és a téglalap alakú formák kompozíciós rendjének meghatározása, a "tűréshatárok" megjelölése után számítógéppel készíti el a kompozíció lehetséges variációit.


szabo_adam
Szabó Ádám: War Games - serial project

A szobrászat olyan műfaj, amihez anyag kell. A szobrok olyan dolgok, amik végtermékek. E két egyszerű mondat rengeteg problémát rejt magába. A klasszikus paradigmák után, a XX. században a műalkotás mint önreflexióval rendelkezõ létezõ jut szóhoz.
A tér, melyben a szobor áll, épp úgy részesül a művészetbõl, mint maga a tárgy (Heidegger), az a tény pedig, hogy a szobor nem alak, azaz a mimetikus utánzás valamint a közvetlen jelentés nem feltétele a szobrászatnak, arra irányított sok művészt, hogy a szobrászatot elsõsorban mint tér-képzést fogja fel. A land-art például az építészetet és a szobrászatot házasítja össze, úgy, hogy a természetet megfosztja önállóságától: a művészeti alkotások a természetbõl származó tárgyakkal kerülnek párhuzamba. Erre a problémakörre irányul a kortárs képzõművészet és művészetfilozófia egyik alapkérdése is: miként lehetséges létrehozni olyan műveket, amelyek perceptuálisan megkülönböztethetetlenek más, használati vagy természeti képzõdményektõl. Szabó Ádám művészettörténész és szobrász, így nem meglepõ ha teoretikus koncepciót gyanítunk a művei mögött.

Szabó Ádám:

"Több éve már, hogy elkezdtem foglalkozni a füsttel, köddel, felhőkkel, illetve ezek szobrászi megjelenésével. Ehhez többnyire vattát, gyapjút, vatelint - ilyesmi anyagokat - használok. Van az elkészült tárgy, ami általában valami keményebb anyagból van (fém, kő vagy fa) az szilárd, egy konkrétum. Ehhez képest az a vattából odarakott valami nehezen körülhatárolható, van egy fura ellentmondás a kettő között, ami vicces, engem szórakoztat. Sokat foglalkoztam már evvel a témával, gyárakat, hegyeket, vulkánt, cigarettafüstöt - hétköznapi dolgokat ábrázoltam.

Mostanában egyre többet hallani a - valós vagy nem valós - terrorfenyegetésről. Ez a folyamatos készenlétre buzdítás, a harmadik világháború vizionálása állandóan napirenden van. Ezért vetődött fel bennem, hogy a fegyverek is füstölnek.

Először az a munka készült el, amelyet Goya festménye ihletett, a Felkelők kivégzése. A látogató eldöntheti, hogy kinek a helyére áll, az áldozat számára kijelölt (a digitális térképekről jól ismert) piros körbe, vagy valamelyik katona körébe. A cselekedet állandó, csak a résztvevő változik, ez egy szimulált háborús konfliktus kézi fegyverekkel. De a kiállításon csend van, nincsenek fegyverek, nincsenek hangok, nem tudni ki kivel van és miért, csak egymásra mutató füstölő fegyverek vannak. Ez ambivalens érzést eredményez: ez egyfelől borzongató, félelmetes, másfelől viszont előhívja a gyermekkori indiánosdit-katonásdit (paintball, számítógépes játék) Ez egy köztes állapot, ami elgondolkoztatja az embert. Erre csábítanak az imitált falak, nyílások, melyek képzeletben igazi helyszínné válhatnak, bár a szép fehér téglák ebben az ipari környezetben kissé ikeás benyomást is kelthetnek - engem szórakoztat ez az ellentmondás. A fegyverek között mestermunkák is vannak, ha valamit tökélyre fejlesztett az ember, az a gyilkolás eszköze, kifejezetten szép darabok is vannak köztük - ha lehet ezeket szépnek nevezni ebben az esetben - de vattacsomók lógnak ki belőle: ez meg nevetséges! Engem ezek a kettősségek érdekelnek."

Szabó Ádám képtárban rendezett kiállítása fontos társadalmi és politikai kérdést érint: a képtár csarnokában felépített, háború sújtotta városrészlet számos asszociációs irányvonalat vet fel a látogató előtt. Reflektálhatunk a napjainkban zajló történésekre, terrorizmusra, belehelyezkedhetünk korábbi háborús eseményekbe. Az installáció lehetőséget ad arra, hogy végiggondoljuk, milyen, ha a fegyver egyik vagy másik oldalán állunk, milyen érzések keletkeznek bennünk, amikor valós helyen és időben a saját bőrünkön érezzük azokat a borzalmakat, amiket soha nem szeretnénk átélni.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017 március

26
vasárnap
14:00

Odú -Túra az Ürge-mezőn

Ürgemező

meghivo


Környezet- és egészségvédelem

2017 március

26
vasárnap
18:00

Paks szépe - Nemzetközi Miss Alpok Adria Tolna megyei döntője - Csillag Show tánc Egyesület - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Zene, koncert, tánc

2017 március

27
hétfő
14:00

Teadélután a nyugdíjasok számára

Dunakömlődi Faluház - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7027 Dunakömlőd, Béke u. 2.

Szabadidő

2017 március

27
hétfő
15:00

Paksi Harmadik Kor Egyeteme - A cselekvés öröme

Paksi Polgármesteri Hivatal
7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.

felhivas_1

felhivas_1

felhivas_1


Ismeretterjesztés

2017 március

27
hétfő

Rendhagyó történelemóra - Kincskereső Gyermekkönyvtár

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
7030, Paks, Villany u. 1.

plakát

logó


Gyerekprogram

2017 március

27
hétfő
16:00
20:00

Az ergi vár története - virtuális túra - Kincskereső Gyermekkönyvtár

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
7030, Paks, Villany u. 1.

plakát

logó


Gyerekprogram

2017 március

27
hétfő
18:00

Sír a téli éjszaka - drámai daljáték 1956 emlékére - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

szórólap

szórólap

kép

kép


Színház

2017 március

28
kedd
17:00

Gyász-reménység - Hét lépés sorstársi, támogató csoport - Van tovább? - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Csoportvezető: Lenkeyné Teleki Mária mentálhigiénés lelkigondozó, lelkész

A csoportba várjuk mindazokat, akik a halál elválasztó fájdalmát élik meg. Elvesztettékazt a szeretett embert, aki addig fontos része volt életüknek. „Nem jó a gyászban útra kelni, ha egyedül kell azt az utat megtenni. Még sincs más, mint útra kelni, s hinni, hogy nem egyedül kell azt megtenni."

A csoporttal való közös út, a közös sors segít, hogy eljussunk arra a bizonyosságra, hogy a „Van tovább?" kérdés „Hogyan tovább?" kérdéssé szelídüljön.

A csoport időtartama 7+1 csoportos találkozás, kéthetente.
Mivel a közös úton létünk csoportos munkára épül, ezért a második találkozás után zárt csoportként működünk tovább, hogy segítsük és védjük a bizalom kialakulását egymás közt.

A csoport indulása előtt a jelentkezőkkel a csoport vezetője négyszemközti beszélgetés keretében ismerkedik meg.

Részvételi díj: 1.000,- Ft/alkalom/fő


Ismeretterjesztés

2017

március

28
kedd
18:00

április

14
péntek
19:00
Megnyitó: március 28. (kedd) 18.00 órakor

Villanások az életemből - Árvai Ilona amatőr festő kiállítása - Dunakömlődi Faluház

Dunakömlődi Faluház - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7027 Dunakömlőd, Béke u. 2.

.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017 március

29
szerda
8:00
12:00

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása június hónapban

Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó Osztály - Tolna Megyei Kormányhivatal
7030 Paks, Kápolna u. 2/6.

levél


Közélet

2017 március

29
szerda
13:45
15:15

KORTÁRSALGÓ - Albert Ádámmal - Paksi Képtár

Paksi Képtár
7030 Paks Tolnai út. 2.

Maga a művész mutatja be alkotásait, betekintést nyerve művészeti módszereibe, annak gondolati hátterébe. A program lehetőséget nyújt alkotó és látogató közvetlen találkozására, ahol egy könnyed beszélgetés keretében tehetjük fel kérdéseinket a művésznek, s ismerhetjük meg őt jobban.


Kiállítás, képzőművészet

2017 március

29
szerda
16:30

Kakaó-parti - Kincskereső Gyermekkönyvtár

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
7030, Paks, Villany u. 1.

plakát


Gyerekprogram

2017 március

29
szerda
18:00

Pataki Ádám harmonika diplomakoncertje

Paksi Polgármesteri Hivatal
7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.

felhivas_1


Ismeretterjesztés

2017 március

30
csütörtök
9:00
16:00

Véradás - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

A véradók vigyékmagukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, TAJ kártyájukat, és ha van, értesítőjüket is.

Véradásra az jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét és egészségesnek érzi magát. A vér levételét különböző vizsgálatok előzik meg, a teljes folyamat körülbelül fél órát vesz igénybe. A véradás előtt könnyű étel és legalább fél liternyi alkoholmentes folyadék elfogyasztása ajánlott. A nők évente négy, a férfiak pedig öt alkalommal adhatnak vért, két véradás között legalább 56 napnak el kell telnie.

További információt a véradásról a www.veradas.hu és a www.ovsz.hu honlapon találnak.


Esemény

2017

március

30
csütörtök
16:00

április

30
vasárnap
15:59

Bencze Barnabás Emlékrajzverseny - kiállítás - Paksi Városi Múzeum

Cseresznyéskert Erdei Iskola - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Cseresznyéspuszta 65.


A Duna a témája az idei Bencze Barnabás Emlékrajzversenynek.

Az általános és középiskolás diákoktól olyan alkotásokat várnak, amelyeken bemutatják a régi és a mai Dunai életet, illetve, hogy milyennek képzelik a jövőbelit.

A pályaművekből idén is kiállítást nyitnak, aminek helyszíne a Paksi Városi Múzeum lesz, a pályázók munkáit március 15-től egy héten át lehet megtekinteni.

A maximum A/4-es méretben, tetszőleges technikával készített képeket március 3-án 16.00 óráig lehet eljuttatni a Paksi Városi Múzeumba (Paks, Deák Ferenc u. 2-4.).

Minden pályázó egy alkotással nevezhet, a legjobbak készítőit értékes díjakkal jutalmazzák.

A résztvevők feltétlenül adják meg:

 • nevüket,
 • életkorukat,
 • az alkotásuk címét,
 • az elkészítés technikáját,
 • valamint iskolájuk, egyéni pályázó esetébena pedig szülő nevét, elérhetőségeit.

Esemény

2017 március

30
csütörtök
17:00

Mozidélután - Atomland

Atomland Játszóház és Szabadidőközpont
7030 Paks, Tolnai út 2.

plakát

plakát


Szabadidő

2017 március

30
csütörtök
18:00

Háztartás-gazdálkodás: Munkamegosztás, idő- és pénzgazdálkodás a családban - Közkincs Szabadegyetem - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Előadó: Bagi Klára Julianna okleveles közgazdász. A belépés díjtalan.

plakát


Ismeretterjesztés

2017 március

31
péntek
18:00

PIKK - Paksi Irodalmi és Kulturális Kávéház - Erzsébet Nagy Szálloda Kávéház

Erzsébet Nagy Szálloda**** Kávéház
7030 Paks, Szent István tér 2.

Sztárvendégek: Tihanyi József népdalénekes, Tálos Zoltán üvegfestő, ólomüvegező. Nyitóprodukció: Kovács Alíz (Brodway Stúdió).

Szabadidő

2017 április

1
szombat
10:00

Tavasznyitogató családi nap - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Irodalom

2017 április

2
vasárnap
15:00

X-Faktor meghallgatás

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

logó


Zene, koncert, tánc

2017 április

2
vasárnap
17:00

ÁLLATI CSETEPATA (6) szinkronizált, orosz családi animációs film, 93 perc, 2016

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Rendezte: Andrey Galat, Maxim Volkov

 
plakát

Film

2017 április

3
hétfő
19:00

Terrence McNally: Ketten egyedül, New York-i duett - Thália Színház, Budapest előadásában - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Móricz bérlet 4. előadása

plakát

New York. Frankie felszolgáló, Johnny szakács. Először kinézték egymást az étteremben. Azután szeretkeztek. Eddig csodálatos, de rá kéne jönni, hogyan tovább.

A darabból nagy sikerű film készült Al Pacinóval és Michelle Pfeifferrel, Krumplirózsa címmel.

Az előadás időtartama: 90 perc, szünet nélkül

A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre.

Szereplők:

Frankie: Schell Judit
Johnny: Csányi Sándor

Rendező: Goda Krisztina

Díszlettervező: Horváth Viktória
Jelmez kivitelezés: Kenyeri Orsolya
Súgó: Buksa Alexandra
Dramaturg: Divinyi Réka

Jegy ára: 3.700 FtSzínház

2017 április

4
kedd
15:00
6
csütörtök
18:00

Rendhagyó borverseny a Sárgödör téren - Minták leadása Kovács Mihály présházában (Sárgödör tér 50.)


Rendhagyó borverseny a Paksi Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete szervezésében a Fabro Pincében.

A mustra attól rendhagyó, hogy a végzett borbírák mellett a hegy levének készítői és kedvelői is értékelhetik a borokat.

A megméretésre fehérbor, vörösbor, rosé, illetve sillerbor és óbor kategóriában lehet nevezni, mintánként 500 forint a nevezési díj. Minden nedűből kettő palackkal kell leadni április 4-től 6-ig 15.00 és 18.00 óra között Kovács Mihály présházában (Sárgödör tér 50.). A mintákhoz üvegeket és dugókat ugyanitt lehet felvenni.

A nevezői vacsorajegy ára 1000 forint, a vendégjegyé pedig 2500 forintba kerül, a részvételi szándékot előzetesen jelezni kell.

További információt Kovács Mihálytól (20/316- 42-21), valamint Polgár Zoltántól (20/910-86-01) lehet kérni.


Hagyományörzés

2017 április

4
kedd
17:30

"Húsvéti bűnbocsánat" - Szép Attila előadása - Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Ismeretterjesztés

2017 április

5
szerda
8:00
11:00

Áramszünet - Paks

plakát

gallyazás


Lakossági tájékoztató

2017 április

5
szerda
10:00
13:00

Áramszünet - Paks

plakát

gallyazás


Lakossági tájékoztató

2017 április

6
csütörtök
8:00
7
péntek
16:00

Húsvéti foglalkozás - Paksi Városi Múzeum

Paksi Városi Múzeum
7030 Paks Deák F. u.2.

Játékos, csapatmunkán alapuló bevezető foglalkozás során megismerkednek a gyerekek a húsvéti ünnepkör jelesebb napjaival, a hozzá kötődő eseményekkel és népszokásokkal, majd a tojásdíszítés egyik hagyományos módját, az írókázást próbálhatják ki.

Kifújt vagy főtt tojásról a résztvevőknek kell gondoskodni!

Részvételi díj: 200 Ft/fő

Előzetesen regisztrálni a 830-378-as telefonszámon lehet.


Ismeretterjesztés

2017 április

6
csütörtök
8:30
15:00

Áramszünet - Paks - Vízmű, Aszfaltkeverő, Hulladéktároló

plakát

gallyazás


Lakossági tájékoztató

2017 április

6
csütörtök
13
csütörtök

Tavaszi Művészeti Napok - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

A város immár hagyományos programja, amikor egy hét alatt több helyszínen találkozik szinte minden művészeti ág: képző-, zene-, tánc-, színházművészeti produkciók sora és irodalom várja az érdeklődőket.

szórólap

szórólap


Kultúra

2017 április

6
csütörtök
16:30

Művészeti Önismereti Csoport - Tavaszi Művészeti Napok - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

szórólap

szórólap

szórólap


Ismeretterjesztés

2017 április

7
péntek
17:00

Nemzetek Közt: Hafner Susanne és Varga Adrián festményeinek, grafikáinak kiállítása - Tavaszi Művészeti Napok - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Megnyitja: Vargacz Adrián. Közreműködnek: a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.

szórólap

szórólap


Kiállítás, képzőművészet

2017 április

7
péntek
18:00

PIKK-Plusz bemutatkoznak a szervezők - Tavaszi Művészeti Napok - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

A Paksi Irodalmi és Kulturális Kávéház rendkívüli összejövetele, ahol a két szervező - Horányi György és Komáromi János - mutatkoznak be.

szórólap

szórólap


Irodalom