Programok

2017. március 7. kedd - 2017. március 21. kedd

2017 március

7
kedd
9:45
10:45

Művészet és tudomány - A Spidron - Paksi Képtár

Paksi Képtár
7030 Paks Tolnai út. 2.

pl
plakát


Egy különleges forma, mely számtalan felhasználási lehetőséget, s ezzel további rejtélyeket, különlegességet rejt magában!
De mi is az a SPIDRON?
Az egyenlő oldalú és egyenlőszárú háromszögek sorozataiból felépülő örvényszerű relief egy magyar képzőművész, Erdély Dániel szabadalmaztatott találmánya. A sok szempontból különleges geometriai rendszert a feltaláló először 1979-ben, papírból hajtogatva, Rubik Ernőnek nyújtotta be házifeladat gyanánt az Iparművészeti Egyetemen.Dr. Erdélyi Dániel (feltaláló, grafikus, antropológus)előadásában a résztvevők megismerkedhetnek a spidron létrejöttével, a síkon és téren átívelő dimenzióival, felhasználási lehetőségeivel, s talán lesznek olyanok, akik a jövőben megtalálják e forma leghasznosabb alkalmazási területét. Addig is maradnak a hipotézisek és az újabb kísérletezések.

További információk:
Dömötörné Göttinger Eszter és Stadler Krisztina múzeumpedagógusoknál

Email: egottinger@paksikeptar.hu, kstadler@paksikeptar.hu

A programon való részvétel ingyenes.


Kiállítás, képzőművészet

2017

március

7
kedd
17:00

április

2
vasárnap
16:00
Megnyitó: március 07-én 17.00 órakor

Kirchné Máté Réka: Gyimes fotókiállítás - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017 március

7
kedd
18:00

A Történelem feketedobozai - történelmi előadássorozat - Ifjak Hete- Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Till Józsefné történelemtanár tart előadást a nők szerepéről az 1848/49-ben. A belépés díjtalan

plakát

plakát


Ismeretterjesztés

2017

február

3
péntek
17:30

március

26
vasárnap
18:00
Megnyitó február 03. 17.30

Tranker Kata - Hiányzó végtelen – Paksi Képtár

Paksi Képtár
7030 Paks Tolnai út. 2.

 
kép
kép_2

kép
A legfiatalabb generációhoz tartozó Tranker Kata érzékeny alkotásaiban a vizuális élmény mély gondolatisággal párosul. Kisméretű elemekből építkező, részlet gazdag, finom munkái intim közeget teremtve járják körül mindennapjaink kérdéseit: a szemlélődés tárgyát szociokulturális tényezők, a szubjektum, az egyén és a társadalom viszonya, az identitásformálás- és keresés kérdései képezik. Munkáiban elsősorban az ember önmagához és a világhoz valóviszonyának értelmezése és szubjektív rendszerezése valósul meg. A gyakran konceptualista installációk, kollázsok, objektek, grafikák, videók és analóg fotók személyes hangvétele ellenére a műveken keresztül Tranker a „minden emberre jellemző törvényszerűségeket" keresi. Teszi mindezt az alkotáshoz szokványosan felhasználandó anyagok és technikák széles repertoárjával: a papírból és fából készült részletek gyakran talált tárgyakkal, könyvekkel, törött tányérral, éremmel, gyertyával egészülnek ki, amelyek a sík- és a tér mezsgyéjén egyensúlyoznak. Az efemer anyagok, a sérülékeny, finom illesztések és összeállítások a törékenység, ideiglenesség fogalmait idézik.

--------

Zsikla Mónika

A kiállításon szereplő munkákon vissza-visszatérő elem az antik görög kultúra. Kiindulópont John Keats Óda egy görög vázához c. verse, melyben a szerző egy görög vázában látja megtestesülni a művész feladatát: a múlandó pillanatok rögzítését, a 'szép és igaz' megragadását. Ezzel a természet és a világegyetem működésében megnyilvánuló rend kerül felszínre, mely igaz volta miatt csakis szép és jó lehet. A szépség egyenlő az igazsággal és fordítva, ennek megtalálásával pedig a végtelen a halandó ember számára meghódíthatóvá válik. Keats ars poeticája szerint tehát a szépség ábrázolásával
győzedelmeskedhetünk az elmúlás felett, mint ahogy az sikerült az antik kor emberének is egy váza segítségével.

Az itt és most nyomasztó volta ismerős a ma embere számára is, viszont már nem vagyunk olyan biztosak abban, hogy régen minden jobb volt és a művészet valamirevalósága is megkérdőjeleződött. A nosztalgia és a művészet idealizálása helyére szkepticizmus és cinizmus került, Keats sorai szinte gyerekesen naivnak tűnnek. A múlandóság rögzítésére célként ritkán, az igazság megragadására eszközként még ritkábban szoktunk tekinteni, inkább olyan, mintha mindenki csak a
túlélésre játszana. Mai szemmel olvasva Keatst nem csak az antik görög világ tűnik elképzelhetetlenül távolinak, hanem minden olyan kor is, amikor a művészetnek nemes erkölcsi feladatokat tűztek ki célul. Az egyedüli, ami ma is tetten érhető, az az elvágyódás. Az itt és most helyébe még mindig jobb valami mást képzelni, csak közben már nem vagyunk romantikusak. A végtelen hiánya továbbra is elviselhetelen, de az öröklét meghódíthatatlanságába mintha már beletörődtünk volna.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017

február

3
péntek
18:00

április

2
vasárnap
18:00
Megnyitó február 03. 18.00

Serial Project Albert Ádám - Dekonstruált jelentés melankóliája – Paksi Képtár

Paksi Képtár
7030 Paks Tolnai út. 2.

 
kép

kép
Albert Ádám rendkívül komplex művészetelméleti kérdésekre reflektál, nagy erudícióval megalkotott intellektuális konstrukció, melynek mértéktartó esztétikuma mintha az érzékien megformált, „retinális" művészet jelenkori válságára is utalna, olyan problémákra, melyekről oly szívesen olvasnánk el a Goethe-kor nagyjainak véleményét.

Andrási Gábor művészettörténész

A "Dekonstruált jelentés melankóliája" a huszadik század utolsó harmadába repíti a nézőt, hiszen a dekonstrukció egy olyan értelmezési stratégia, amely a nagy irodalmi, filozófiai és politikai struktúrák ideológiai összetevőit veszi górcső alá úgy, hogy a struktúrák elemeinek viszonyrendszerén keresztül mutat rá a struktúra alkotóinak motivációira. Ebben az eszmetörténeti és logikai kontextusban értelmezhetők Albert Ádám struktúrái is, amelyek elemei és viszonyrendszerei azonban titkokat, személyes történeteket, szokatlan jelenségeket és nehezen dekódolható jelentéseket is magukba foglalnak. Ráadásul Albert nem csupán a jelentések és a jelenségek struktúráinak „játékára" épít, hanem a játék vonzerejére, formai felépítésére, design-jára is gondot fordít, hiszen az egyes elemeket esztétikai szempontokat is érvényesítve tervezi meg és hangolja össze.

A tudás/hatalom munkacímű projekt a hatalom megszerzének és gyakorlásának alapkoncepciójából fakadó kérdéseket, problémákat tematizálja, azokat pszedu-terekben installálja. A műtárgyegyüttes a kiállítótér lehetséges kétnézetűségére épít, a kiállítás egyfelől át és bejárható térként szolgál, másfelöl azon áthaladva és az emeletre feljutva az ott található erkélyekről lenézve, szemlélve egy másikfajta nézőponton keresztül ad egy új olvasatot. A térkép mint modell és a megértés kulcsa. A térkép mint a szimbolikus leképzés formája. A totál installációban három különböző méretű és funkcióját tekintve egymástól eltérő, mégis egymást kiegészítő pszeudo tér, illetve installáció formájában jelenik meg, melyek alapvetően a tudás/hatalom, tudás/gyakorlás, hatalom/gyakorlás terei és összefüggései és ezek vizualizációi. Ezen tematikus kérdésfelvetések jelennek meg műcsoportok formájában.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017

február

19
vasárnap

március

11
szombat

Paks szépe - Nemzetközi Miss Alpok Adria Tolna megyei döntője - Csillag Show tánc Egyesület - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Zene, koncert, tánc

2017

február

20
hétfő

március

31
péntek

„Arany Rozmaring Díj“ - Német Nemzetiségi Önkormányzat

kiírás

kiírás_német

Az „Arany Rozmaring Díj" 8. alkalommal kerül kiírásra, a feltételeknek megfelelő jelölt önkormányzati határozattal történő elfogadása esetén ez évben is a Német Nemzetiségi Napon kerül átadásra.

Eddigi díjasaink voltak:

 • 2010 - Racskó Steffi
 • 2011 - Kovácsné Váraljai Klára
 • 2012 - Pintér Anikó
 • 2013 - Schämer Imréné
 • 2014 - Szabadi Jánosné
 • 2015 - Horváthné Miszlai Katalin
 • 2016 - Roger Schilling Zenekar

Közélet

2017

február

25
szombat

március

13
hétfő

Közterület használati rendelet felülvizsgálata - Szóljon hozzá Ön is!

Legutóbb 2009-ben foglalkozott a közterületek használatának átfogó szabályozásával a képviselőtestület. Az önkormányzat várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.

A felülvizsgálatot indokolja, hogy szükségessé vált a rendelet magasabb jogi szabályozáshoz történő igazítása, ezen felül számtalan helyi felvetésre is szükséges reflektálniuk a helyi előírásoknak.

A rendelet foglalkozik majd egyebek mellett a zenés-táncos rendezvényekhez fűződő elvárásokkal is, a bérelt közterületek eredeti állapotának helyreállításával, szabályozza az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolását.

A paksi polgárok március 13-ig személyesen is megtehetik észrevételeiket a Városházán ügyfélfogadási időben Hoffman Évánál a 232-es irodában. Az írásban érkező javaslatokat a heva@paks.hu, vagy a Paks Dózsa Gy. u. 55-61. címre lehet eljuttatni.


Esemény

2017 február

25
szombat
10:00

Cseresznyéspusztai népiskola találkozó - felhívás - Cseresznyéskert Erdei Iskola

Cseresznyéskert Erdei Iskola - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Cseresznyéspuszta 65.

plakát


Gyerekprogram

2017

február

27
hétfő

március

31
péntek

"Gyermekeinkért" kitüntetésre vár javaslatokat Paks Város Önkormányzata

Paks Város Önkormányzata az oktató-nevelő munkát végző pedagógusoknak és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátóknak a gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan végzett munkájuk elismeréseként „Gyermekeinkért" kitüntetést alapított.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhellyel rendelkező jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak - melynek terjedelme 1 oldal - tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, mely méltóvá teszi a kitüntetésre.

A javaslatokat írásban 2017. március 31-ig lehet benyújtani dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz.

Az elismerés átadására a pedagógus nap alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.


Közélet

2017 március

3
péntek

Tűzgyújtási tilalom

A földművelésügyi miniszter 2017. március 3-án átmeneti időre, általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el az erdőkben. Magyarország erdeiben számos helyen fokozott tűzveszély alakult ki az erősödő nappali felmelegedés, valamint a szeles és csapadékmentes időjárásnak köszönhetően, ezért a földművelésügyi miniszter az erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre, 2017. március 3-tól átmeneti időszakra vonatkozóan általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Közélet

2017

március

4
szombat
17:00

április

1
szombat
15:59
Megnyitó: március 4. (szombat) 17:00

Fogasné Rácz Éva emlékkiállítás - Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtár-galéria

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

A tárlatot megnyitja: Takács Éva és Halasiné Kiszl Éva

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017 március

6
hétfő
15
szerda

Ifjak Hete - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Kultúra

2017 március

8
szerda
9:00

Rendkívüli munkanap, az ügyfélfogadás 08:00 helyett 09:00-kor kezdődik - Paksi Polgármesteri Hivatal

Paksi Polgármesteri Hivatal
7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.

Közélet

2017 március

8
szerda
09.00 és 10.30

Kerekecske-gombocska, a Bóbita Bábszínház, Pécs előadásában - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Tipegő bérlet 3. előadása.

plakát

KEREKECSKE-GOMBOCSKA
(3 éves kor alatt)

 • Kivitelezők: Bódiné Kövecses Anna, Fekete Hajnalka, Nagy Kovács Géza
 • Hangtechnikus: Jankó Mátyás
 • Fénytervező: Jankó Mátyás
 • Alkotók: Illés Ilona, Csizmadia Gabi m.v.


„Kerekecske, gombocska, elveszett a nyulacska.
Ázik esőn, repül széllel, erdőn-mezőn, napsütésben.
Kerekecske, gombocska, merre jár a nyulacska?
Erdő mélyén mi zörög? Patak partján mi csörög? Égben, légben mi hintázik?
Kerekecske, gombocska, reszket a kis nyulacska.
Jóbarátok is kerülnek, árva nyuszin segítenek.
Kerekecske, gombocska, hazatalál nyulacska!"


Az előadás időtartama: 20-25 perc + 20 perc közös játék a gyerekekkel, szülőkkel

Jegy ára: 1.500 Ft


Színház

2017 március

8
szerda
19:00

Se veled, se nélküled - Csernus Imre előadása - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

pl


Színház

2017 március

9
csütörtök
10:00

Baba - Mama Klub - Kincskereső Gyermekkönyvtár

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
7030, Paks, Villany u. 1.

plakát


Gyerekprogram

2017 március

9
csütörtök
17:00

Mozidélután - Atomland

Atomland Játszóház és Szabadidőközpont
7030 Paks, Tolnai út 2.

plakát

plakát


Szabadidő

2017 március

9
csütörtök
18:00

Kortárs pillanatok - Irodalmi esték - Forgách András est - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát
Anyám ügynök, vagy besúgó volt - állítja az „Élő kötet nem marad" c. könyvében a szerző, aki közismerten művészetnek és a szabadságnak élő, örök ellenálló családban nevelkedett. A sokkoló hírre testvére foto-tárlattal reflektál, a kiadvány megjelenését követően megtámadják facebook oldalát is...

A szűz, a hulla, a püspök és a kések c. drámája az Országos Színházi Találkozó legjobb drámája lett, számtalan elismerése között többek között az Édes anyanyelvünk pályázat első díja és a József Attila díj is szerepel.

Sokáig rejtély volt, hogy az ismeretlenségből feltűnő női szerzők kit - esetleg kiket - takarnak, míg napvilágot nem látott a „ 12 nő voltam" c. kötete.

plakát

plakát


Irodalom

2017 március

10
péntek
9:00
13:00

Áramszünet - Paks - Dózsa Gy. utca, Duna utca

plakát

gallyazás


Lakossági tájékoztató

2017 március

10
péntek
10:00
11:30

Pamacsoló - Paksi Képtár

Paksi Polgármesteri Hivatal
7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.

kép

Már a legkisebbek is kísérletezhetnek a különféle anyagokkal és eszközökkel, (festék, szivacsecset, gyurma, stb.), korai benyomásokat és élményeket szerezhetnek, miközben játékos formában ismerkednek a kiállításokkal és a művészeti eszközökkel is. A Pamacsolón játékos együtt-alkotásra várjuk a négy éves kor alatti gyermekeket és szüleiket, nagyszüleiket.Foglalkozásvezető: Stadler Krisztina és Dömötörné Göttinger Eszter múzeumpedagógus

A jegy ára: 300 Ft/család
A programra öt alkalmas bérlet is váltható: 1200 Ft/család

További információk: 06-75/830-284
egottinger@paksikeptar.hu, kstadler@paksikeptar.hu


www.paksikeptar.hu


Hagyományörzés

2017 március

10
péntek
17:00

Székely szabadság napja - Ifjak Hete - Csengey Dénes Kulturális Központ

Paksi Polgármesteri Hivatal
7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.

plakát

plakát


Kultúra

2017 március

11
szombat
16:00

Székely szabadság napja

Paksi Polgármesteri Hivatal
7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.

plakát


Kultúra

2017 március

11
szombat
18:00

Nőnapi bál

Dunakömlődi Faluház - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7027 Dunakömlőd, Béke u. 2.

A Dunakömlődi Nyugdíjas Érdekszövetség szervezésében.

Zene, koncert, tánc

2017 március

11
szombat
18:00

Gastroblues kiállítás - Ifjak Hete - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát

plakát


Kultúra

2017 március

11
szombat
18:00

Gastroblues kiállítás - Ifjak Hete - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Kultúra

2017 március

11
szombat
19:00

The Subrune előzenekar koncertje - Ifjak Hete - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Zene, koncert, tánc

2017 március

11
szombat
19:00

PistiEst: Útkereső lemezbemutató koncert - Ifjak Hete - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

1.000,- Ft-os támogatói jegyek vásárolhatók elővételben és a helyszínen.

kép

kép

plakát


Zene, koncert, tánc

2017 március

12
vasárnap
9:00
12:00

Könyves vasárnap - Ifjak Hete - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát

plakát


Gyerekprogram

2017 március

12
vasárnap
17:00

ÁLLATI NAGY SZÖKÉS (6) szinkronizált, spanyol-kanadai családi animációs film, 90 perc, 2016

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Rendezte: Alberto Rodriguez, Nacho La Casa

 
plakát

Film

2017 március

13
hétfő
13:45
15:15

Bemutatkozunk - Petőfi Irodalmi Múzeum - Paksi Képtár

Paksi Képtár
7030 Paks Tolnai út. 2.

Hogyan lettem költő -avagy játék a szavakkal.
Mi kell ahhoz, hogy mint Petőfi Sándor, világszerte ismert költők legyünk?
Nem is olyan nehéz ez a kérdés, mint amilyennek tűnik!
Szeretni kell a szavakat és örömet lelni a játékosságukban!
Mindenkinek van kedvenc szava, ugye? A Tied mi? S vajon mi rímel rá?
A szó-játék élvezetén túl nem baj, ha szabadon engeded a fantáziád, s másképp látod a világot a valóságoson túl!
A Petőfi Irodalmi Múzeum játékos foglalkozásán ígérjük, Czékmány Anna (múzeumpedagógus) és munkatársai segítségével mulatságos kalandokkal válik mindenki babérkoszorús költővé!

További információk:
Dömötörné Göttinger Eszter és Stadler Krisztina múzeumpedagógusoknál

Email: egottinger@paksikeptar.hu, kstadler@paksikeptar.hu

A programon való részvétel ingyenes.

Kultúra

2017 március

13
hétfő
14:00

Teadélután a nyugdíjasok számára

Dunakömlődi Faluház - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7027 Dunakömlőd, Béke u. 2.

Szabadidő

2017 március

13
hétfő
19:00

David Seidler: A KIRÁLY BESZÉDE - dráma a Veszprémi Petőfi Színház előadásában - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Latinovics bérlet 4. előadása.

David Seidler: A KIRÁLY BESZÉDE

plakát
David Seidler: A KIRÁLY BESZÉDE / dráma

2011-ben A király beszéde elnyerte a legjobb film, a legjobb rendező és a legjobb színésznek járó Oscar-díjat. 1936-ot írunk. V. György fia, György pszichés dadogása miatt alkalmatlan arra, hogy tömegek előtt szerepeljen, és retteg is a megszólalástól. Holott erre nagyon nagy szüksége lenne egész Angliának, hiszen Európát egy ördögi szónok viszi a teljes őrületbe: Adolf Hitler. Egy zseniális beszédterapeuta és egy fantasztikus ember, Lionel Logue segít a királyi család tagjának, hogy ember legyen. Hogy király legyen.

Colin Firth ,a film főszereplője, így beszél a királyról :
„ VI. György 40 évesen lett király, amikor az ember már túl betokosodott ahhoz, hogy elkezdjen megnyílni és megváltozni. De úrrá lett magán, legyűrte a legnagyobb hendikepjét, mert bátyjával ellentétben megvolt benne a kellő felelősségtudat az országa, a népe és a királyi címe iránt. Hihetetlen lelkierőre volt szüksége, mert ahhoz, hogy végre dadogás nélkül beszéljen, fel kellett tépnie legtitkosabb gyerekkori sérelmeit, és szabadjára kellett engednie az elfojtásait, és szembe kellett néznie a félelmeivel. Tudta, hogy nincs más választása, mert Moussolini és Hitler milliókat bűvölt el az üvöltözésével. Aki egy kukkot se tud németül, az is értette, hogy Hitler nem a szeretetről papol.
VI. Györgynek ezt az elsöprő demagógiát kellett közömbösítenie azzal, hogy higgadtan, nyugodtan, meggyőzően, dadogás nélkül, folyékonyan beszél. Tulajdonképpen még az is mindegy, hogy mit mond, mert minden szavát emberileg hitelesíti, hogy saját magát győzte le... „(Colin Firth)

Szereposztás:

 • Bertie - York hercege | CSANKÓ ZOLTÁN MV. Jászai-díjas
 • Lionel Logue - ausztrál beszédtanár | KŐRÖSI CSABA
 • Erzsébet - yorki hercegné | HALAS ADELAIDA
 • Myrtle - Lionel felesége | MÓDRI GYÖRGYI
 • Cosmo Lang - Canterbury érseke | TÓTH LOON
 • Winston Churchill - brit politikus | NYIRKÓ ISTVÁN
 • David - walesi herceg | SZELES JÓZSEF
 • V. György király - Bertie és Dávid apja | HUNYADKÜRTI GYÖRGY Jászai-díjas
 • Stanley Baldwin - brit miniszterelnök | MÁTÉ P. GÁBOR
 • Királyné | SOLTIS ELEONÓRA
 • Wallis Simpson | DOMINEK ANNA
 • Rádióriporter / Rendező | SZŰCS LÁSZLÓ
 • Továbbá | TERESCSIK ESZTER, IMRE MARCELL, SCHMIDT MARCELL, BUVÁRI LILLA, ROGÁCSI MÁRTON, NEMES BENCE
 • Díszlet - és Jelmeztervező | Csík György Jászai-díjas
 • Ügyelő | Szentmiklósi Ildikó
 • Súgó | Nagy Gábor
 • Rendezőasszisztens | Péti Krisztina / Nemes Bence
 • Rendező | Funtek Frigyes

A darabot a Holt költők társasága című előadás helyett mutatjuk be.
A Veszprémi Petőfi Színház Tom Schulman Holt költők társasága című darabjának játszási jogára vonatkozó tárgyalások elhúzódása miatt David Seidler A király beszéde című filmjének eredeti színpadi változatát mutatja be.
Megértésüket köszönjük!

Jegy ára: 3.700 FtSzínház

2017 március

14
kedd
8:00
14:00

Vízhiány - Csámpa

Vízhiány illetve nyomáscsökkenés fordulhat elő, mivel rekonstrukciós munkákat végeznek, tájékoztatott az üzemeltető Mezőföldvíz Kft. Kérik a fogyasztók megértését és türelmét.

Lakossági tájékoztató

2017 március

14
kedd
18:00

Üzenet 1848-ból - Ifjak Hete - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát

plakát

plakát


Kultúra

2017

március

14
kedd

április

20
csütörtök

Lakossági virágosítási verseny - "Együtt a parlagfű ellen" Alapítvány

Paks Város Önkormányzatának támogatásával az „Együtt a parlagfű ellen" Alapítvány 2017-ben is meghirdeti a Lakossági Virágosítási Versenyt!

A versenyben nevezési lap kitöltésével lehet részt venni, mely beszerezhető az Alapítvány székhelyén: Paks, Gesztenyés u. 24. (Atomfitt Centrum), letölthető a honlapjáról: www.parlagfuellenalapitvany.hu, illetve faxon (75/510-413), vagy e-mailben( parlagfu@t-online.hu) is kérhető.

Jelentkezési határidő: 2017. április 20.

A nevezett házakat, lépcsőházakat és utcákat az év során egy alkalommal, 2017 júliusában zsűrizik három kategóriában: a „legszebb virágos kertes ház", a „legszebb virágos lépcsőház" és a „legszebb virágos utca".A bírálók az értékelésnél figyelembe veszik, hogy a kert a közterületről belátható, tiszta, rendezett, virágos és gyommentes legyen.

Helyezések és jutalmazás:

 • Arany minősítés: 50-47 pont, emlékplakett és 100 tő palánta,
 • Ezüst minősítés: 46-44 pont, emlékplakett és 75 tő palánta,
 • Bronz minősítés: 43-41 pont, emlékplakett és 60 tő palánta,
 • 40 pontig mindenki oklevelet és 30 tő virágpalántát kap.


Az egynyári virágpalánták 2018 tavaszán kerülnek kiosztásra!


Környezet- és egészségvédelem

2017 március

14
kedd
22:00
15
szerda
12:00

Forgalomkorlátozás - Szent István tér

Szerdán délelőtt a Szent István téri ünnepi program miatt változik a forgalmi rend. Megállási tilalom lép életbe a Szent István téren 2017. március 14-én 22.00-tól, mely március 15-én 12.00-ig tart. Lezárják a Szent István tér Kossuth Lajos utca és Szentháromság tér közé eső részét március 15-én 09.00-tól 11.30-ig, ezért ez idő alatt a helyi és helyközi járatok nem állnak meg sem a Dózsa György úti, sem a Szent István téri megállókban. Rossz idő esetén az ünnepi megemlékezésre a Jézus Szíve templomban kerül sor.

Esemény

2017 március

15
szerda
10:00

Március 15. városi megemlékezés - Ifjak Hete - Csengey Dénes Kulturális Központ

plakát

plakát


Kultúra

2017 március

15
szerda

Március 15. városi ünneplés - Ifjak Hete - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát

plakát


Kultúra

2017 március

16
csütörtök
8:00
14:00

Vízhiány - Csámpa

Vízhiány illetve nyomáscsökkenés fordulhat elő, mivel rekonstrukciós munkákat végeznek, tájékoztatott az üzemeltető Mezőföldvíz Kft. Kérik a fogyasztók megértését és türelmét.

Lakossági tájékoztató

2017 március

16
csütörtök
17:00

Mozidélután - Atomland

Atomland Játszóház és Szabadidőközpont
7030 Paks, Tolnai út 2.

plakát

plakát


Szabadidő

2017 március

16
csütörtök
18:00

Önképzőkör a könyvtár olvasótermében - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Ez alkalommal a március 15-i eseményekhez kapcsolódó irodalomról beszélgetünk. Minden irodalomkedvelő érdeklődőt várunk ingyenes programunkra.

Irodalom

2017 március

17
péntek
9:30

Vackor kalandjai – gyermek táncjáték - az INVERSEDANCE/Fodor Zoltán Társulat, Budapest produkciója - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Óvodás bérlet 3. előadása.

plakát

plakát

 • Koreográfus: FODOR ZOLTÁN
 • Társkoreográfus: BALKÁNYI KITTY
 • Zene: montázs
 • Dalszöveg: BALÁSSY BETTY, VARGA FERENC
 • Fényterv: STADLER FERENC
 • Díszlet- és jelmezterv: IVÁNYI ÁRPÁD

Időtartam: 50 perc
Ajánlott életkor: 4-99

Előadja: INVERSEDANCE | Fodor Zoltán Társulat és meghívott vendégei

Létrejött az NKA, az EMMI, valamint az Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány támogatásával.

Történetünkben Kormos István egyik legkedveltebb meséjét dolgoztuk föl. Vackor alakja elevenedik meg a színpadon, hogy kedves és humoros utazásra invitálja a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Főhősünk egy esetlen, de nagyon bájos kis maci, aki egy kora őszi napon elcsatangolva egy öreg fa árnyékában leheveredve boldog álmodozásba merül. Csintalan falevelek repítik Álomországba, ahol barátaival számtalan, izgalmasabbnál izgalmasabb kalandba keverednek, hogy végül elérkezzenek tanulságos végkifejlethez.

Jegy ára: 1.500 Ft


Színház

2017 március

17
péntek
10:00
12:00

Bemutatkozik a Paks-Dunakömlődi Aranyhal Waldorf Iskola - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

A Pesthidegkúti Waldorf Iskolából Csécs Móni kertészmérnök, kertművelés tanár tart előadást, melynek címe: Kertészkedés, összhangban a természettel: a kert szerepe a felnőttek életében és a gyermekek tanításában, nevelésében. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az előadás ingyenes.

Ismeretterjesztés

2017 március

17
péntek
15:30

Vuk – gyermek táncjáték - az INVERSEDANCE/Fodor Zoltán Társulat, Budapest produkciója - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Kisiskolás bérlet 3. előadása.

plakát

plakát

 • Koreográfus: FODOR ZOLTÁN
 • Társkoreográfus: BALKÁNYI KITTY
 • Zene: WOLF PÉTER, montázs
 • Vuk dalszöveg: SZENES IVÁN
 • Fényterv: STADLER FERENC
 • Díszlet- és jelmezterv: IVÁNYI ÁRPÁD

Időtartam: 60 perc
Ajánlott életkor: 4-99

Előadja: az INVERSEDANCE | Fodor Zoltán Társulat és meghívott vendégei

Létrejött az NKA, az EMMI, az MMA valamint az Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány támogatásával. Az INVERSEDANCE | Fodor Zoltán Társulat a Nemzeti Táncszínház és a Müpa közös produkciója.

Fekete István meséje ez idáig még sosem kelt életre táncszínpadon, most azonban megelevenednek a jól ismert figurák, Karak, Vahur, Tás, a "Simabőrű" és még számos szereplő mellett természetesen Vuk is, "akinek" játékos, eleven karakterében minden gyerek magára ismerhet. Csalafinta csínytevésein és kalandozásain keresztül a kis róka a gondoskodó szeretet segítségével fedezi fel az életet.

Jegy ára: 1.500 Ft


Színház

2017 március

17
péntek
18:00

Sörösök és borosok örök barátsága - Első Paksi Sörklub


Az Első Paksi Sörklub ez alkalommal "Sörösök és borosok örök barátsága" címmel szervezi a programot, melyben a vacsora után totózhatnak a résztvevők. A nyertes játékosok között 2 személyes 2 éjszakás wellness utalványt sorsolnak ki. A játék után bemutatkozik a Sárgödör téri Pincetulajdonosok Egyesülete.

Kultúra

2017 március

17
péntek
20:00

Nőnapi Land Party - Atomland

Atomland Játszóház és Szabadidőközpont
7030 Paks, Tolnai út 2.

plakát


Szabadidő

2017 március

18
szombat
9:00

Gyalogtúra - Dunakömlődi Kilóméter Számlálók - Dunakömlődi Faluház

Dunakömlődi Faluház - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7027 Dunakömlőd, Béke u. 2.

plakát


Hagyományörzés

2017 március

18
szombat
19
vasárnap

IX. Nemzetközi Egyenruhás Futsal Torna - ASE csarnok

A tornát Paks Önkéntes Tűzoltó Sport és Hagyományőrző Egyesülete és az IPA Paksi szekciója, valamint az Atomerőmű Tűzoltóság szervezi.

18-án (szombaton) tartják, a megnyitó után a csoportmérkőzéseket, majd 19-én (vasárnap) következnek a helyosztó találkozók.

A tornán a magyar csapatok mellett szlovák, román és cseh gárdák is megmérettetik tudásukat.

Az ASE Sportcsarnokában a két nap alatt megtekinthető lesz többek között a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság "A Kéménytüzek megelőzhetők" című kiállítása, Paksi IPA rendőr ereklyék és egyenruha kiállítása, illetve a TÜK Partner Kft. tűzoltó eszköz bemutatója. Bemutatkozik a Paksi Hivatásos Tűzoltóság új gépjárműfecskendője és az ahhoz tartozó E-learning oktató program.


Sport

2017 március

18
szombat
18:00

Csányi Sándor önálló estje - Erzsébet Nagy Szálloda

Erzsébet Nagy Szálloda****
7030 Paks, Szent István tér 2.

pl1
pl1

Zene, koncert, tánc

2017 március

19
vasárnap
10:00

Cseresznyési Családi Nap - Cseresznyéskert Erdei Iskola

Cseresznyéskert Erdei Iskola - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Cseresznyéspuszta 65.

plakát


Gyerekprogram

2017 március

19
vasárnap
14:00

Kézilabda

ESZI csarnok

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

plakát

plakát


Sport

2017 március

20
hétfő
18:00

Filmbarátok Klubja

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Cselenkóné Fehér Katalin ajánlásával a Mielőtt megismertelek című amerikai filmdrámát nézzük meg Emilia Clarke, Sam Claflin, Jenna Coleman és Charles Dance főszereplésével. Rendező: Thea Sharrock.

Leírás, kritika, értékelés:
http://port.hu/adatlap/film/mozi/mielott-megismertelek-me-before-you/movie-172357
http://www.imdb.com/title/tt2674426/

Előzetes:
https://www.youtube.com/watch?v=Z41D6Y2wdmk


Minden filmbarátot szeretettel várunk.
A belépés díjtalan.


Film