Programok

2017. május 5. péntek - 2017. május 19. péntek

2017

május

18
csütörtök

július

10
hétfő

Táborozási Kalauz Paks / 2017

TK1

TK2

TK3

TK4

TK5

TK6

TK7

TK8

TK9

TK10

TK11

TK12

TK13

TK14

TK15

TK16

TK17

TK18

TK19

TK20

TK21

TK22

TK23

TK24


Felhívás

2017

május

17
szerda
17:00

június

16
péntek
16:00
Megnyitó: május 17. 17:00 óra

A ProArtis Képző- és Iparművészeti tagozatának kiállítása - Paksi Képtár

Paksi Képtár
7030 Paks Tolnai út. 2.

A képzőművészet alapjaival foglalkozó növendékek idén a sakk témája köré csoportosították munkájukat. A kiállított alkotások között tanulmányrajzok, az elvonatkoztatás, stilizálás-leegyszerűsítés fázisai épp úgy megjelennek, mint a különböző grafikai és festészeti eljárások.

A képzőművészeti ág képviselőivel a Város napján is találkozhatnak majd az érdeklődők, akik a város különböző épületeit ábrázolhatják sokszorosító grafikai eljárással.

A kiállítás megtekinthető a képtár nyitvatartási idejében hétfő kivételével naponta.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017 május

16
kedd
17:00
31
szerda
19:59

Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tűzzománc szakkörének kiállítása - Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtár-galéria

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017 május

15
hétfő
9:00
31
szerda
17:00

Beiratkozás - Képző- és iparművészeti szak - Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola

Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
7030 Paks Deák F. u. 9.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017

április

28
péntek
18:00

június

25
vasárnap
15:00
Megnyitó: április 28. 18.00

Bernát András retrospektív - A táj konfigurációja - Paksi Képtár

Paksi Képtár
7030 Paks Tolnai út. 2.

kép

Bernát András a magyarországi újfestészet egyik fontos alakja. Indulásakor, a 80-as években kevés motívumból felépülő sötét tónusú képeket festett, amit a 90-es években lüktetően absztrakt felületek váltottak fel, mely stílus mára védjegyévé vált. Uralkodó motívuma a csavart, örvénylő forma, erős dinamizmussal és egyúttal lüktető mozgással telíti festményeit. Bernát hosszú éjszakákba nyúlóan festi képeit, melyek csak első pillantásra homogén felületek. A kibontakozó formák dinamikusan változnak a rájuk vetülő fényben, és a festékbe kevert alumíniumpor különös egyvelegének hatására újabb és újabb struktúrákat bontanak ki. Bernát nemzedéke egyik legkiválóbb művésze, akinek pályája - meglepő módon, s alterálva kortársaiéval - egyenes vonalú, töretlen. A szó minden értelmében természetesen érintkezik ugyanakkor az elmúlt huszonöt év hazai és nemzetközi tendenciáinak eredményivel, így e pálya képének monografikus megfogalmazása lehetőséget ad a korszak magyarországi és egyetemes festészeti tendenciáinak megfogalmazására is.

***

Bernát nemzedéke egyik legkiválóbb művésze, akinek pályája - meglepő módon, s alterálva kortársaiéval - egyenes vonalú, töretlen. A szó minden értelmében természetesen érintkezik ugyanakkor az elmúlt huszonöt év hazai és nemzetközi tendenciáinak eredményivel, így e pálya képének monografikus megfogalmazása lehetőséget ad a korszak magyarországi és egyetemes festészeti tendenciáinak megfogalmazására is.

Bernát András már korán, főiskolásként jelen volt a magyarországi új festészet kialakulásánál, Ádám Zoltánnal, Bullás Józseffel és Mazzag Istvánnal együtt.
Viszonylag hamar megtalálta saját kifejezési formáit. Turner és a francia impresszionisták hagyományai alapján alakította ki a természethez panteisztikusan kötődő festészetét, melyet - némi erőltetettséggel - absztrakt impresszionizmusnak nevezhetünk. A nyolcvanas évek derekán-végén készült képei lágy szerkezetükkel, a klasszikus tájképekére utaló kompozíciós elvek nyomaival fölidézik ugyan a tradicionális látványelvűséget, ám a festői Én teljes szétáradása a naturális - vagy annak tűnő - formákat tökéletesen föloldja. Bernát akkori, melankolikus, lírai absztrakciója az érzékelhető és az érzékelhetetlen határának hallatlanul érzéki megfogalmazása volt.
A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján Bernát festészetéből lassan kiveszett a tárgyi utalás. Képeinek motívumai ekkortól gyakran a land artéira emlékeztető nagy, „természet-szerű", építettnek tetsző formák, máskor végtelenbe futó, plasztikus hullámok, melyek kiáradnak a kicsiny felületről, nem széttörve, hanem feloldva a keretet. Absztrakció és végül is - az első benyomással szemben - szigorú tárgyszerűség egyszerre nyilatkozik meg a munkákon. Mozgást idéző festményei ugyanakkor sajátos paradoxont is rögzítenek: éterivé stilizált tájképek, melyekbe valamifajta Turner-i vihar feszül, kitörhetetlenül, megbéklyózva a viszonylag erős monokromitás által. Más szempontból viszont olybá tűnnek a képek, számomra legalábbis, mintha velük Bernát Rainer Maria Rilke kegyetlenül őszinte és végzetes szavait igyekezne - önkéntelenül is - illusztrálni, vagy lehetséges „megfejtési javaslattal" értelmezni. „Egyedül lenni egy halott emberrel távolról sem akkora kiszolgáltatottság, mint egyedül lenni a fákkal. Bármily titokzatos legyen is a halál, sokkal titokzatosabb az olyan élet, amely nem a mi életünk, amelyben nem vehetünk részt, s amely minket észre sem véve, a maga ünnepeit ünnepli, míg mi némiképp zavarodottan szemléljük, véletlenül érkezett vendégekként, akik más nyelven beszélnek"¬ (ford. Szabó Ede) -, sóhajtja Rilke a worpswedei művészek műveit látva. Úgy rémlik, mintha Bernát András a táj, a természet Rilke-i ünnepét festené meg sikerrel.
Az elmúlt tíz-tizenöt évben képei több szempontból is határ-helyzeteket „ábrázolnak", miközben önmaguk is - mint megformált tárgyak - egy jó értelemben vett ambivalencia megtestesülései.
A festmények monokrómak, vagyis egy-színűek, ám ez a látszat, s nem csak azért, mert nincs tiszta monokrómia, hanem mert Bernát András egyrészt színeket rejt a fény révén a színbe, másrészt: fémszemcséket kever a szerves pigmentek közé, aminek révén a felület selymes-irizáló, gyakran opálos-színváltó, élő testté válik. Testté válik tehát a sík (persze, ez a festészet egyik örök dilemmája: miként lehet síkon testet „fogni"), ám itt ez anélkül esik meg, hogy a művész a perspektívával kezdene mechanikusan bíbelődni; az első pillantásra pusztán a fény és a nézőpont váltásból lírai-testi illúzió keletkezik, de ha szigorúbban nézzük a szín-játékot, rá kell csodálkoznunk, hogy konstruálatlan, kiíratlan geometriai helyzetek teremtik meg a megtestesülést. Száraz, de mégsem kiszámítottnak és végletesnek tekinthető téri elemek derengenek elő a színből, anélkül, hogy fontosabbá válna az egyik, a másik rovására.
A mozgás - a határoltban a végtelenre utalva - a festményeken fényből keletkezik, s a fény a nézőtől egyszerre függ és független. A szemlélő pozíciójának változtatásával - önmozgásával - megmoccan a vásznon rögzített képi hely és helyzet. Az ecsetnyomok nyüzsgéséből kibontakozik a kinetizmus és illuzionizmus egyfelől, a véletlen puha játéka másfelől.

Hajdu István


Kiállítás, képzőművészet

2017 április

20
csütörtök
17:30

Az év élőlénye (rajzpályázat óvodásoknak és iskolásoknak) kiállítás - ÖKO Munkacsoport Alapítvány

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

felhívás


Gyerekprogram

2017

március

29
szerda

július

25
kedd

Tervezte Leonardo Da Vinci - Atomenergetikai Múzeum

Paksi Atomerőmű

plakát


Kultúra

2017

március

22
szerda

május

31
szerda

VIII. Paksi Harmonika Fesztivál és verseny - nevezés

Ismeretterjesztés

2017 február

25
szombat
10:00

Cseresznyéspusztai népiskola találkozó - felhívás - Cseresznyéskert Erdei Iskola

Cseresznyéskert Erdei Iskola - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Cseresznyéspuszta 65.

plakát


Gyerekprogram

2017

március

30
csütörtök

május

21
vasárnap

Alkotói pályázat - Országos Tűzmegelőzési Bizottság

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

kiírás

kiírás

kiírás


Esemény

2017 április

25
kedd
18:00

Szomszédolás – bemutatkoznak a szekszárdi foltvarrók - Dunakömlődi Faluház

Dunakömlődi Faluház - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7027 Dunakömlőd, Béke u. 2.

Megnyitja: Nagyné Treszl Anikó

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017

április

28
péntek

május

17
szerda

Játékok szüleink, nagyszüleink, dédszüleink karából - felhívás - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

FELHÍVÁS

JÁTÉKOK SZÜLEINK, NAGYSZÜLEINK, DÉDSZÜLEINK KORÁBÓL

A közelgő gyermeknap alkalmából szüleink, nagyszüleink, dédszüleink korában ismert, családi és baráti körben, iskolában, közösségi összejövetelek alkalmával játszott játékokat várunk.

A beérkezett tárgyakból kiállítás készül, melynek célja, hogy a gyermekek rácsodálkozzanak a szüleik, nagyszüleik és dédszüleik egyszerű, de nagyszerű játékaira, a középkorúak visszaemlékezhessenek a szüleik által elmesélt játékélményekre, az idősebb korosztály visszatérhessen gondolatban a gyermekkorba.

Talán újra előkerülhet a padlásról néhány régi játék, melyeket 2017. május 17-ig várunk a Csengey Dénes Kulturális Központba.

Egy kis segítség: ólomkatonák, autók, matchbox, modellek (vasút, hajó, repülő, házak, épületek), fajátékok (kocsik, taligák, hintalovak, kereplők), lemezjátékok: persely, katica, felhúzós játékok, kártyák (gyermekkártyák, autós), régi tarot, römi, magyar vagy egyéb különleges kártyák, babák, rongybabák, csuhébabák, hajasbabák, macik, társas játékok (dobókockás, ügyességi, logikai, stratégiai játékok, pl. malom, dáma, ki nevet a végén), hangszerek, (dob, gitár, harmonika), ugrókötél, labdák, rongylabdák, öltöztetős játékok, hinta stb.

Bővebb információ Kiss-Fodor Melinda kulturális szervezőtől kérhető a kissfodor@ paksivmk.hu e-mail címen.


Kiállítás, képzőművészet

2017 május

4
csütörtök
18
csütörtök

Halászléfőző verseny felhívása - Város napja - Táncsics park

Táncsics park

A Város Napja programjaként Paks Város Önkormányzata és a Csengey Dénes Kulturális Központ Halászléfőző versenyt hirdet, családok, civil szervezetek, intézmények, baráti társaságok részére.


A verseny menete:

 • 6.00 és 8.00 óra között: a hal megvásárlása Vass Antal bárkáján (OMV benzinkúttal szemben)
 • 6.00és 8.30 között: főzőhelyek elfoglalása a Táncsics parkban
 • 12.00 és 13.00 óra között: ételminták leadása a nagysátorban, zsűrizés
 • 14.30-kor: a halászléfőző verseny eredményhirdetése a nagyszínpadon

Az élőhalat 6.00 órától a Bárkán lehet megvásárolni, csapatonként maximum 10 kg halat lehet igényelni. Az ételminta leadásakor a kifizetett összeg felét Paks Város Önkormányzata visszafizeti Az előzetesen jelentkező csapatok részére főzőhelyet, 2 db sörasztalt, 4 db padot, valamint vízvételi lehetőséget biztosítunk.
Az ételkészítéshez szükséges alapanyagokról, főzőedényekről, egyéb eszközökről minden csapatnak magának kell gondoskodnia. Főzni kizárólag gázzal lehet! A gázpalackokat a verseny előtt ellenőrizzük.
A versenyre készült ételeket a helyszínen kell elkészíteni. Az elkészült ételek árusítása a rendezvényen tilos. A munkák során az alapvető higiénés feltételek betartása kötelező, a keletkezett hulladék gyűjtése zsákokban történik, melyeket az arra kijelölt szemétgyűjtőkben kell a csapatoknak elhelyezni.
A főzés napján a résztvevőknek legkésőbb 8.30-ig kell a részükre kijelölt helyet elfoglalni, majd a gépjárművekkel a rendezvény helyszínét el kell hagyni, tekintettel arra, hogy a főzés zavartalansága és a programra látogatók miatt a gépkocsi forgalmat megszüntetjük.
Az elkészített ételek zsűrizésen vesznek részt, ahol szakértői szemmel kerülnek értékelésre. A csapatoknak 1 adag ételt kell bemutatni a szakmai zsűrinek 12.00 és 13.00 óra között.
A főzőverseny első három helyezettjét díjazzuk, de minden nevező kap ajándékot. A nyertes vándorserleget, valamint a "Paks Halászléfőző Mestere" címet kapja.

Jelentkezés:
Jelentkezni előzetesen a csapo.agnes@paks.hu és a cselenko@paksivmk.hu e-mail címeken lehet május 18-án 16.00 óráig. Csapatnév, létszám, a csapat képviselőjének neve, e-mail cím és telefonszám megadása kötelező.
Nevezés a helyszínen, reggel 6.00 és 7.00 óra között, a Bárkán lehetséges.
A helyszínen jelentkezők számára főzőhelyet és vízvételi lehetőséget nyújtunk, asztalokat és padokat az előzetesen jelentkezők számától függően, a készlet erejéig tudunk biztosítani.
A főzőversennyel kapcsolatban bővebb felvilágosítást Cselenkó Erikától a 75/830-353 vagy az cselenko@paksivmk.hu e-mail címen lehet kérni.


Hagyományörzés

2017 május

4
csütörtök
17:00
21
vasárnap
16:00
Megnyitó: május 04. 17.00 óra

A Paksi Képzőművészeti Iskola tanévzáró kiállítása - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

szórólap


Kiállítás, képzőművészet

2017 május

6
szombat
9:00

Anyák napi kézműves foglalkozás - Kincskereső Gyermekkönyvtár

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
7030, Paks, Villany u. 1.

plakát


Gyerekprogram

2017 május

6
szombat
18:00

Duma Roast - Dumaszínház - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

fotó


Színház

2017 május

7
vasárnap
14:00

Kézilabda

ESZI csarnok

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

plakát

plakát


Sport

2017 május

8
hétfő
10:00

Süsü, a sárkány kalandjai – zenés mesejáték két részben - a HADART Művészeti Társulás és a „Jármika” Jövőkép Gyermek Alapítvány, Budapest produkciója - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Óvodás bérlet 4. előadása. Jegy ára: 1.500 Ft

plakát


Színház

2017 május

8
hétfő
15:00

Paksi Harmadik Kor Egyeteme - Fogunk-e mesélni az unokáinknak? A generációk közötti szolidaritás, avagy az idősekről gondoskodás formái a tradicionális és a modern társadalmakban

Paksi Polgármesteri Hivatal
7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.

felhivas_1

felhivas_1

felhivas_1


Ismeretterjesztés

2017 május

9
kedd
16:30

Város napja - megbeszélés

Paksi Polgármesteri Hivatal
7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.

Megbeszélésre hívják a szervezők a Város napja résztvevőit.
Helyszín:  Paksi Polgármesteri Hivatal nagyterem

A tervezett témák:

 • a felvonulás részleteinek megbeszélése (gyülekezés, táblák átvétele, beállási terv stb.)
 • a halászléfőző versennyel kapcsolatos tudnivalók ismertetése (hal átvétele, helyek elfoglalása, leadási határidő stb.)
 • a színpadi produkciók végső beosztása
 • a bemutatókkal, foglalkozásokkal kapcsolatos információk
 • közlekedési tudnivalók,
 • egyebek (kérdések megbeszélése)

A szervezők tájékoztató anyagokkal, térképvázlatokkal, hasznos információkkal látják el a Város napján részvevőket.


Közélet

2017 május

9
kedd
16:30

Mese, mese gyermekjátszóház – Madarak és fák napja - Dunakömlődi Faluház

Dunakömlődi Faluház - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7027 Dunakömlőd, Béke u. 2.

plakát


Gyerekprogram

2017 május

9
kedd
18:00

Önképzőkör a könyvtár olvasótermében - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Szabó T. Anna Senki madara és Törésteszt című köteteiről beszélgetünk. Az önképzőkört Tóth Judit középiskolai tanár vezeti. Minden érdeklődőt várunk, a program ingyenes.

plakát


Irodalom

2017 május

10
szerda
8:00
11:00

Vízhiány - Cseresznyés

Vízhiány és nyomáscsökkenés várható. A szolgáltató ezen a napon medencetisztítási és hálózatöblítési munkálatokat végez. A Mezőföldvíz Kft. kéri a lakosság megértését és türelmét.

Lakossági tájékoztató

2017 május

10
szerda
16:00
17:30

Nyílt foglalkozások - Képző- és iparművészeti szak - Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola

Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
7030 Paks Deák F. u. 9.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017 május

10
szerda
16:30

Előadás és konzultációs lehetőség az energia-megtakarítási pályázatokkal kapcsolatban

Paksi Polgármesteri Hivatal
7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.

Paks Város Önkormányzata a közelmúltban hirdette meg nyilvános pályázatát a lakosság energia-megtakarítást eredményező beruházásainak támogatására. Pályázati forrás igényelhető fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, utólagos szigetelésre és megújuló energiaforrások alkalmazására - például napelemes vagy hőszivattyús rendszerek kiépítésére - egyaránt.
Az önkormányzat most a pályázathoz csatlakozó programra várja a jövőben pályázni szándékozókat, akik számára hasznos ismereteket nyújtó előadást és a pályázattal kapcsolatos konzultációs lehetőséget szervez.

Program:

 1. Köszöntő és bevezetőű
  Süli János polgármester
 2. Korszerű fűtés - megújuló energia alkalmazása a fűtőberendezéseknél; Kondenzációs kazán és hőszivattyú
  előadó: Pataki István energetikai szakértő (Innocell Kft.)
 3. Konzultációs lehetőség a Paksi Polgármesteri Hivatal Pályázati Osztályának munkatársaival

Ismeretterjesztés

2017 május

10
szerda
17:00

Szülők Iskolája 8. - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Ismeretterjesztés

2017 május

11
csütörtök
10:00

Baba - Mama Klub - Kincskereső Gyermekkönyvtár

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
7030, Paks, Villany u. 1.

plakát


Gyerekprogram

2017 május

11
csütörtök
17:00

Vak Bottyán szobrának megkoszorúzása a Dunakömlődi Faluház mellett

Dunakömlődi Faluház - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7027 Dunakömlőd, Béke u. 2.

plakát


Közélet

2017 május

11
csütörtök
17:00
19:00

A Paks-Dunakömlődi Aranyhal Waldorf Iskola előadása - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Előadó: Bóna László homeopata. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az előadás ingyenes.

Ismeretterjesztés

2017 május

12
péntek
9:45
10:15

Ringató - Kincskereső Gyermekkönyvtár

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
7030, Paks, Villany u. 1.

plakát


Gyerekprogram

2017 május

12
péntek

Fiatal Római Koros Kutatók XI. konferenciája - Paksi Városi Múzeum

Paksi Városi Múzeum
7030 Paks Deák F. u.2.

Idén múzeumunk a házigazdája a Fiatal Római Koros Kutatók Konferenciájának, melyet ezen hétvégén rendezünk meg.

Az előadások nyitottak, szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Részletes program:

Péntek:

 • 11.00-11.20 - megnyitó beszédek

Gazdaságtörténet

 • 11.20-11.50 - GABLER DÉNES: Importált kerámiák pannoniai készítményekre gyakorolt hatása és műhelyek
 • 11.50-12.10 - SIDÓ KATALIN: Kerámiagyártás a marosvécsi római katonai tábor vicusában. Helyi gyártmányok jellegzetességei és elterjedése
 • 12.10-12.20 - kávészünet
 • 12.20-12.40 - VASS LÓRÁNT: Nyersanyag, gazdaság és hagyomány. Megjegyzések az agancs felhasználásához Aquincumban
 • 12.40-13.00 - LÁNG ORSOLYA: Új vevők a láthatáron: friss adatok az Aquincum polgárvárosi enyvfőzéshez és bőrkikészítéshez
 • 13.00-13.20 - PÁSZTÓKAI-SZEÖKE JUDIT: Helyi textilművesség, technológia és mobilitás Pannoniában
 • 13.20-13.40 - beszélgetés az előadásokról
 • 13.40-14.40 - hideg ebéd a múzeumban
 • 14.40-15.00 - SEY NIKOLETTA: Bronzöntő és csontfaragó műhely a brigetiói legiotábor és a canabae területén
 • 15.00-15.20 - SCHWARCZ DÁVID: "Emberek! Tudjátok, hogy ez a mesterség biztosítja jólétünket." A fémművesek tevékenységei és szerepük a késő-antik / kora-bizánci Ephesosban
 • 15.20-15.40 - GÁBOR OLIVÉR: Katonai téglaégető kemence Dunaszekcső-Halenán
 • 15.40-15.50 - kávészünet
 • 15.50-16.10 - PÁNCZÉL SZILAMÉR: Daciai üvegműves kemencék
 • 16.10-16.30 - DÉVAI KATA: A brigetiói üveggyártó műhely termékeinek kereskedelmi kapcsolatai- a szálrátét díszítéses kelyhek Pannoniában
 • 16.30-17.00 - GRÜLL TIBOR: Római gazdaság és kvantifikációs lehetőségek (munkacím) - kerekasztal beszélgetést és vitát indító előadás
 • 17.00 -17.30 - vita

Szombat:

Az agyag. Gyártás és használat

 • 9.00-9.20 - HAJDÚ BARBARA: Terra sigillaták a szőny-vásártéri 2. számú pincéből
 • 9.20-9.40 - KIS ZITA: Kora római mázas kerámia Brigetióból
 • 9.40-10.00 - SZABADVÁRI TAMÁS: Egy ritka késő római kori agyagmécses Ecser (Pest megye) területéről
 • 10.00-10.10 - kávészünet
 • 10.10-10.30 - VÉNINGER PÉTER:  Mi mindenre következtethetünk a kerámiák színéből
 • 10.30-10.50 - VÁMOS PÉTER: Veteránok a Gázgyári fazekastelepen? Néhány észrevétel az aquincumi katonavárosi és gázgyári fazekastelepek kapcsolatához
 • 10.50-11.10 - MATHÉDESZ LAJOS: Római bélyeges téglák Pozsony Óvárosából
 • 11.10-11.25 - vita
 • 11.25-11.40 - kávészünet

A bronz

 • 11.40-12.00 - SÁRÓ CSILLA: A bibractei magyar ásatások fibulaanyaga
 • 12.00-12.20 - BÓZSA ANIKÓ: Intakt hengertok Ulcisia Castra temetőjéből
 • 12.20-12.40 - BARTUS DÁVID: Cirrus in vertice, avagy hogy kerül a fallosz a fejre
 • 12.40-13.00 - ZSONDA MÁRK: A szövet folytonosság megszakításának sebészeti eszközei a római császárkorban
 • 13.20-13.35 - vita
 • 13.35-14.40 - ebéd

Régészeti kutatások

 • 14.40-15.00 - MATHÉDESZ LAJOS - JAROSLAVA SCHMIDTOVA: Hipocaustumos ház feltárásának második etapja
 • 15.00-15.20 - PÉTERVÁRY-SZANYI BRIGITTA: Úttalan utakon
 • 15.20-15:40 - SIMON BENCE-RUPNIK LÁSZLÓ: Merre járhatott egykor az arany kacsa? Kérdések és eredmények a Brigetioba vezető római vízvezeték kapcsán
 • 15.40-15.50 - kávészünet
 • 15.50-16.10 - CZÖVEK ATTILA: Újabb adatok a Ripa Pannonica Tolna megyei szakaszán
 • 16.10-16.30 - GRÓH DÁNIEL: A lepencei II. sz. őrtorony elméleti rekonstrukciója - másként
 • 16.30-16.45 - vita
 • 16.45-16.55 - kávészünet

Régészeti környezet

 • 16.55-17-15 - KOCSIS ANITA: Földradaros kutatás Tokod késő-római erődjében
 • 17.15-17.35 - SZABÓ MÁTÉ: Turkálás a szemétben
 • 17.35-17.55 - HUDÁK KRISZTINA: A pannoniai limes, mint világörökségi helyszín? A bemutatás elvei, problémái. Feladatok és lehetőség
 • 17.55-18.05 - kávészünet
 • 18.05-18-25 - NAGY LEVENTE: Terminológiai problémák a késő római időszak történetében és régészetében - három vitaindító esettanulmány
 • 18.25-18.45 - PETŐ ZSUZSA-SCHILLING LÁSZLÓ -TARBAY GÁBOR-VIDA ISTVÁN: Magyar Nemzeti Múzeum, Műszeres Lelőhely-felderítési Csoport
 • 18.45-19.00 - vita

Vasárnap:

Epigráfia, Numizmatika, Vallástörténet

 • 9.00-9.20 - BARTA ANDREA: A sisciai átoktábla újabb vizsgálat alatt
 • 9.20-9.40 - MOHÁCSI BORBÁLA: Baltis Dea Pannoniában
 • 9.40-10.00 - LASSÁNYI GÁBOR: A varázstárgyak működéséről, avagy új eredmények két aquincumi bulla vizsgálata kapcsán
 • 10.00-10.15 - vita
 • 10.15-10.25 - kávészünet
 • 10.25-10.45 - SZABÓ MELINDA: A tribunus, aki nem katona
 • 10.45-11.05 - FEHÉR BENCE: A Bar Kochba-háború feliratos nyoma Pannoniában
 • 11.05-11.25 - NOVOTNIK ÁDÁM: „Memoria posterorum dignum est huiusmodi Antiquitatis monumentum" - a tatai piaristák elveszett alsógallai szarkofágjának ábrázolásai (RIU 696)
 • 11.25-11.35 - kávészünet
 • 11.35-11.55 - AGÓCS NÁNDOR: "Primum oportet cognosci equites"
 • 11.55-12.15 - VIDA ISTVÁN: A markomann-szarmata háború az éremverésben
 • 12.15-12.35 - vita
 • 12.35-14.00 - ebéd

Temetkezés, Halotti Kultusz, Sírépítészet

 • 14.00-14.20 - KISS PÉTER: Feltárás Arrabona déli temetőjében - Győr, Újlak utca
 • 14.20-14.40 - HERBÁLY RÓBERT: Győr, Újlak utcai lósírok
 • 14.40-15.00 - TÓTH ZSOLT: Sopianae késő római temetői épületei - Észrevételek vitás kérdésekhez
 • 15.00-15.10 - kávészünet
 • 15.10-15.30 - BÓZSING ÉVA: A temetkezési rítus és a hamvasztás körülményeinek vizsgálata a Corvin téri római temetőben
 • 15.30-15.50 - MAGYAR ZSOLT: Késő római sírépületek tipológiája
 • 15.50-16.10 - vita

16.10-16.25 - záróbeszéd


Ismeretterjesztés

2017 május

12
péntek
10:30
11:00

Ringató - Kincskereső Gyermekkönyvtár

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
7030, Paks, Villany u. 1.

plakát


Gyerekprogram

2017 május

12
péntek

XXI. Nemzetközi Füzestavi horgászverseny

Sport

2017 május

12
péntek
19:00

Anyáknapi Operett Nagykoncert - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Zene, koncert, tánc

2017 május

13
szombat
9:00

A Dunakömlődi Kilométer Számlálók túrája - Dunakömlődi Faluház

Dunakömlődi Faluház - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7027 Dunakömlőd, Béke u. 2.

plakát


Sport

2017 május

13
szombat
15:00

Német Nemzetiségi Nap a Táncsics Parkban

műsor

műsor

műsor

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló


Közélet

2017 május

13
szombat
16:00

A Paksi Sportegyesület Ritmikus Gimnasztika szakosztályának gálaműsora - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Sport

2017 május

13
szombat
17:30

40 éves jubileumi koncert - Paksi Városi Vegyeskar

Jézus Szíve katolikus templom

plakát

műsor_1


Zene, koncert, tánc

2017 május

14
vasárnap
10:00

Várandósok és kisgyermekes családok napja - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát

plakát


Ismeretterjesztés

2017 május

14
vasárnap
17:00

Buborék Party - Várandósok és kisgyermekes családok napja - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát

plakát


Zene, koncert, tánc

2017 május

15
hétfő
17
szerda

Zöldhulladék elszállítása

A zöldhulladékok elszállítása a kommunális hulladék szállításával megegyező napon, de azzal nem feltétlenül egy időben történik. A késve kihelyezett hulladékokért nem áll módunkban visszamenni.

A pontos járattervek ide kattintva letölthetők.

A legfeljebb 1-1,5 méteres darabokra aprított és kötegelt faágakat, az ingatlanok elé műanyag zsákokban kihelyezett falevelet, lekaszált füvet. Amennyiben a zöldhulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy kommunális hulladékkal keveredik, akkor nem szállítja el a szolgáltató. A hulladékszállítási naptár ide kattintva elérhető.


Esemény

2017 május

15
hétfő
16:00
17:30

Nyílt foglalkozások - Képző- és iparművészeti szak - Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola

Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
7030 Paks Deák F. u. 9.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017 május

15
hétfő
18:00

Filmbarátok Klubja

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Magyar Zoltán ajánlásával az Eszeveszett mesék című argentin-spanyol vígjátékot nézzük meg Ricardo Darín, Leonardo Sbaragli, Darío Grandinetti és Erica Rivas főszereplésével. Rendező: Damián Szifron

Leírás, kritika, értékelés:
http://port.hu/adatlap/film/tv/eszeveszett-mesek-relatos-salvajes-wild-tales/movie-151119
http://www.imdb.com/title/tt3011894/

Előzetes:
https://www.youtube.com/watch?v=rFtc0fYzV0M


Minden filmbarátot szeretettel várunk.
A belépés díjtalan.


Film

2017 május

16
kedd
18:00

A szavak ereje - Közkincs Szabadegyetem - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Előadó: Marton Renáta NLP Life Coach/Életvezetési tanácsadó

plakát


Ismeretterjesztés

2017 május

17
szerda
8:00
13:00

Áramszünet - Paks - Rákóczi, Hajnal, Váci M. utca

plakát

gallyazás


Lakossági tájékoztató

2017 május

17
szerda
8:00
15:00

Áramszünet - Paks - Csónak utca

plakát

gallyazás


Lakossági tájékoztató

2017 május

17
szerda
16:00

Közmeghallgatás - Német Nemzetiségi Önkormányzat

Német Nemzetiségi Önkormányzat Paks
7030 Paks Dózsa György út. 2.

plakat


Közélet

2017 május

18
csütörtök
19:00

William Shakespeare: Sok hűhó semmiért - komédia - a Veszprémi Petőfi Színház előadásában - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Móricz bérlet 5. előadása

plakát
A szereposztásból: Cservenák Vilmos, Keresztes Gábor, Károlyi Krisztián, Gál Tamás, Borbiczki Ferenc Jászai-díjas, Kőrösi Csaba, Máté P. Gábor, Szeles József, Tóth Zsuzsanna, Kiss Szilvia
Rendező: Lendvai Zoltán
Jegy ára: 3.700 Ft


Színház

2017 május

19
péntek
16:00
17:30

Nyílt foglalkozások - Képző- és iparművészeti szak - Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola

Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
7030 Paks Deák F. u. 9.

plakát


Kiállítás, képzőművészet