18 találat
1 Kormányablak - Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal
7030 Paks, Dózsa György út 62.
2 Adócsoport - Polgármesteri Hivatal
Városi adózási ügyek intézése.
7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Paksi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal - Tolna Megyei Kormányhivatal
7031 Paks, Kápolna u. 2/6.
4 Földhivatal Paksi Járási Földhivatal - Tolna Megyei Kormányhivatal
Az illetékességi területén belül ellátja a földügyi szakigazgatás tevékenységi körébe tartozó, külön jogszabályban meghatározott hatósági és egyéb állami feladatokat.
7030 Paks, Szentháromság tér. 6. 7031 Paks, Pf. 36.
5 Földművelésügyi Igazgatóság Paksi falugazdász körzetközpont - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
7031 Paks, Tolnai u.2. 1em.
6 Igazgatási csoport - Polgármesteri Hivatal
Városi igazgatási ügyek intézése.
7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
7 Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztály - Tolna Megyei Kormányhivatal
7030 Paks, Szentháromság tér 6.
8 Igazságügyi Szolgálat Felnőttkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztály - Tolna Megyei Kormányhivatal
7030 Paks, Szentháromság tér 6.
9 Igazságügyi Szolgálat Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztály - Tolna Megyei Kormányhivatal
7030 Paks, Szentháromság tér 6.
10 Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó Osztály - Tolna Megyei Kormányhivatal
7030 Paks, Kápolna u. 2/6.
11 Műszaki Osztály - Polgármesteri Hivatal
Városi, térségi műszaki ügyek intézése.
7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
12 Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Paksi Körzeti Növényvédelmi Felügyelőség - Tolna Megyei Kormányhivatal
7031 Paks, Kápolna u. 2/6.
13 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Tolna Megyei Adóigazgatósága - Paksi kirendeltség
7030 Paks, Rosthy u. 3.
14 Paksi Járásbíróság
Igazságszolgáltatás
7031 Paks, Deák F. u. 10.
15 Paksi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály - Tolna Megyei Kormányhivatal
Szolgáltatások álláskeresők,munkavállalók és munkáltatók részére.
7030 Paks Dózsa György u. 51-53.
16 Paksi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály - Tolna Megyei Kormányhivatal
Városi, térségi szociális ügyek intézése.
7030 Paks, Dózsa György út 51-53
17 Paksi Polgármesteri Hivatal
A Paksi Polgármesteri Hivatal részletes ismertetése az Önkormányzat menü pont alatt található. A hivatalban intézhető ügyeket az adott osztálynál, ügyfélszolgálatnál, illetve az adott ügynél találhatja meg.
7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.
18 Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv - Tolna Megyei Kormányhivatal
7030 Paks, Szentháromság tér 6.
18 találat

Kormányablak - Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal

titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu
7030 Paks, Dózsa György út 62.
Telefon: 3675/795-211 központi szám (az ügyintézők nem kapcsolhatók); Időpont foglalás telefonon és tájékoztatás az egyes ügyekről: 1818-as, vagy 185-ös Kormányzati Ügyfélvonalon, mely 0-24 óráig hívható
Fax: 3675/311-054

Tolna megye első új típusú kormányablaka, ahol 265 ügytípus intézhető.

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 07.00 - 17.00
 • Kedd-péntek: 08.00 - 18.00

Fizetési módok:

 • Csekkes befizetés: postán
 • Bankkártyás fizetés helyben, ügyfélfogadási időben

Tevékenységi kör

1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem
2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése
3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát
6. Értesítési cím bejelentése
7. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani
8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése
9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele
10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása
11. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)
12. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, költözéssel nem járó lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén
13. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
14. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
15. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)
16. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele
17. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
18. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
19. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
20. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem
21. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem
22. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem
23. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem
24. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem
25. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról
26. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése
27. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)
28. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem
29. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem
30. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem
31. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem
32. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
33. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem
34. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)
35. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
36. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem
37. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem
38. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem


1. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem
2. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem
3. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem
4. Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele
5. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
6. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
7. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
8. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
9. Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
10. Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
11. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem
12. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem
13. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján
14. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem
15. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése
16. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan
17. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem
18. Magyar igazolvány kiállítása iránti kérelem
19. Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti kérelem
20. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)
21. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem
22. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem
23. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem
24. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem
25. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt
26. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)
27. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)
28. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem
29. Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem
30. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása - a rendszám jellegétől függően)
31. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)
32. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem
33. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
34. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
35. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
36. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
37. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
38. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
39. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
40. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
41. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
42. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
43. Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap kiállítására irányuló kérelem


1. Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
2. Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem
3. Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem
4. Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
5. Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről
6. Építési engedély kiadása iránti kérelem
7. Bontási engedély kiadása iránti kérelem
8. Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem
9. Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem
10. Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
11. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem
12. Bontás tudomásulvétele iránti kérelem
13. Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
14. Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem
15. Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem
16. Használatbavételi engedély iránti kérelem
17. Építésügyi hatósági engedélyek hatályának meghosszabbítása iránti kérelem
18. Összevont telepítési eljárás iránti kérelem
19. Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem
20. Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem
21. Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem
22. Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése
23. Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem
24. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz
25. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz
26. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz
27. Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
28. Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő hozzájárulásának visszavonása iránti kérelem
29. Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, találásának bejelentése
30. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
31. Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem
32. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
33. Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem
34. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban részesül
35. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére
36. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem rehabilitációs járadékban részesülő személy részére
37. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem özvegy részére
38. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem
39. Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés
40. Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem
41. Óvodáztatási támogatás iránti kérelem
42. Törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezésével kapcsolatban
43. Otthonteremtési támogatás iránti kérelem
44. Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem
45. Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése iránti kérelem
46. Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakástakarék-pénztári szerződésnek
47. Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek (kivéve önkormányzatok, egyházi és nem állami fenntartók) fizetési könnyítés iránti kérelme
48. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem
49. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés
50. Annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben tudja részesíteni
51. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem
52. Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
53. Fogyatékosságot érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése
54. Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán
55. Aktív korúak ellátása iránti kérelem
56. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
57. Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelem
58. Táppénz, gyermekápolási táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj megállapítása iránti méltányossági kérelem
59. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
60. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
61. Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése
62. Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése
63. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele iránti kérelem
64. Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem
65. Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása és eseti gondnok kirendelése iránti kérelem
66. Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem
67. Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére
68. Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke fűződik
69. Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem
70. Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem
71. Állampolgársági honosítási kérelem
72. Állampolgársági visszahonosítási kérelem
73. Állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozat
74. Állampolgárságról való lemondó nyilatkozat
75. Állampolgárság visszaállítására irányuló kérelem
76. Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
77. Állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére biztosított helyszín megváltoztatása iránti kérelem
78. Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem
79. Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem
80. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat
81. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket
82. Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti kérelem, nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás bejelentése és igazolása
83. Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
84. Állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
85. Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem
86. Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról
87. Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem
88. Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem
89. Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
90. Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
91. Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
92. Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
93. Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés
94. Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése
95. Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
96. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
97. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
98. Szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése
99. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
100. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
101. Panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése
102. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
103. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
104. Kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése
105. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
106. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
107. Üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése
108. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
109. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
110. Közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése
111. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
112. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
113. Egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése
114. Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem
115. Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem
116. Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem
117. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem
118. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységi engedély visszavonása és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
119. Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása
120. Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése
121. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése
122. Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése
123. Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés
124. Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme
125. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem
126. Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések
127. Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem
128. Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme
129. Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelem
130. Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra vonatkozó kérelem
131. Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem
132. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
133. Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
134. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem
135. Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére irányuló kérelem
136. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
137. Időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem
138. Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem
139. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem
140. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem
141. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem


1. Terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem
2. Gyermekgondozási díj iránti kérelem
3. Házassági szándék bejelentése és házasságkötés
4. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az erre vonatkozó szándék bejelentése
5. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez, házasságkötéséhez bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása iránti kérelem
6. Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről való tájékoztatás
7. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély iránti kérelmekről való tájékoztatás
8. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről szóló tájékoztatás
9. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások illetékének, igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről való tájékoztatás
10. Nem EGT-állam által kiállított vezetői engedély honosítása iránti kérelem
11. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása a rendszám típusától függően - OT, SP, V, DT, CK, CD)
12. Személyes úton igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárás
13. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás
14. Születés bejelentése és anyakönyvezése
15. Haláleset bejelentése és anyakönyvezése
16. Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem
17. Egyénileg kiválasztott és egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának engedélyezésére irányuló kérelem
18. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban
19. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban
20. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél pótlása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás
21. A második magánútlevél kiállítása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás


1. Ügyfélkapu-regisztráció
2. Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség nyújtása
3. Tájékoztatás nyújtása az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről, informatikai segítség nyújtása, továbbá egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez, az adatváltozások elektronikus bejelentéséhez, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának, valamint megszűnésének elektronikus bejelentéséhez
4. Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan
5. Internethasználat és hozzáférés biztosítása az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához
6. Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában való szereplés - az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának igénybevételével való - ellenőrzése
7. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és lebonyolítása
8. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába
9. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésének biztosítása
10. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás


1. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése
2. Vezetési jogosultság szüneteltetése
3. Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése
4. Külföldi vezetői engedély bevonása és vezetési jogosultság szüneteltetése
5. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával
6. Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása
7. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása
8. Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, költözéssel nem járó lakcímváltozás (helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jellege vagy területszervezési eljárásban hozott döntés) esetén
9. Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása
10. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány kiállítása
11. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása
12. Állampolgársági eskü letételét követően az okmányok átadása, megsemmisítése a jogszabályban meghatározott esetekben
13. Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele


Az újszülöttek lakcímigazolvánnyal történő első ellátása hivatalból történik.

Lakcímbejelentés:

Lakcímváltozással kapcsolatos ügyintézés mindig a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél vagy a Járási Hivatal Okmányirodájában kezdeményezhető. Tartózkodási hely megszüntetése bármely okmányirodában lehetséges.

Szükséges okmányok, iratok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas okmány ( személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély, ennek hiányában anyakönyvi kivonat)
 • kitöltött, a lakás tulajdonosának, haszonélvezőjének, vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulásával ellátott lakcímjelentő lap
 • előző lakcímigazolvány

Kiskorú gyermek lakcímváltozását szülő vagy törvényes képviselő, gyám jelentheti be, a bejelentő aláírás rovatban mindkét szülő aláírása szükséges. A képviseleti jogosultságot igazoló okiratot (gyám és gondnok kirendelő határozat, gyermek elhelyezési határozat, bírói ítélet) be kell mutatni.

A lakcímváltozással kapcsolat ügyek illetékmentesek.

Lakcímigazolvány cseréje személyes adatok változása miatt:

Kérelmezhető bármely okmányirodában. Külföldön élő magyar állampolgár az illetékes külképviseleti hatóságnál is kérelmezheti. A kérelem személyesen, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő.

Szükséges okmányok, iratok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély, ennek hiányában anyakönyvi kivonat)
 • Személyes adatok változását igazoló illetve a névviselés megállapítására alkalmas anyakönyvi kivonat, doktori cím viselésére jogosító okirat
 • előző lakcímigazolvány

Ezekben az esetekben a lakcímigazolvány kiállításának illetéke 500 forint.

Lakcímigazolvány pótlása elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés vagy megrongálódás esetén:

Kérelmezhető bármely okmányirodában, elektronikus úton ügyfélkapun keresztül, bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldön élő magyar állampolgár a Központi Hivatalnál vagy külképviseleten kérheti.

A kérelem személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő.

Szükséges iratok, okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas okmány ( személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély, ennek hiányában anyakönyvi kivonat)

A lakcímigazolvány pótlása eltulajdonítás esetén illetékmentes. Megrongálódás, elvesztés vagy megsemmisüléskor 1000 Ft a befizetendő illeték.


Az Okmányirodában történik az oktatási igazolványokhoz a kép és az aláírás felvételezése. További ügyintézés az oktatási intézményekben lesz. A kép és aláírás felvételezése bármelyik okmányirodában kezdeményezhető.

Szükséges iratok, okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas okmány ( személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély, ennek hiányában anyakönyvi kivonat)
 • lakcímigazolvány

14 év alatti kérelmező esetén szülő vagy törvényes képviselő jelenléte, okmányai A képviseleti jogosultságot igazoló okiratot (gyám és gondnok kirendelő határozat, gyermek elhelyezési határozat, bírói ítélet) be kell mutatni.


Állandó személyazonosító igazolványra az a személyiadat-és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személy jogosult, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait a 168/1999. számú korm. Rendelet alapján meghatározott okiratokkal tudja igazolni.
Köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni az a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel. Okmány bármely járási hivatalnál igényelhető.

Első személyazonosító igazolvány kiállítása:

Szükséges iratok, okmányok:

 • lakcímigazolvány

14 év alatti kérelmező esetén szülő vagy törvényes képviselő jelenléte, okmányai A képviseleti jogosultságot igazoló okiratot (gyám és gondnok kirendelő határozat, gyermek elhelyezési határozat, bírói ítélet) be kell mutatni.

Az első személyazonosító igazolvány kiállítása a 14. életév betöltéséig illetékmentes. 14 év felett 1500 Ft.

Lejárt, vagy érvényes, megrongálódott valamint adatváltozás miatti személyazonosító igazolvány cseréje esetében:

Szükséges iratok, okmányok:

 • érvényes vagy lejárt állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságát igazoló érvényes vagy lejárt más okmány ( útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély)
 • a jogszabályban foglalt kivétellel a születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát
 • doktori cím viselésére jogosító okirat
 • lakcímigazolvány

A fizetendő illeték 1500 Ft. Kivételes esetben, ha az állandó személyazonosító igazolvány adategyeztetés vagy adatpontosítás szükségessége miatt átmenetileg nem adható ki, a fizetendő illeték 3000 Ft. 14 év alatti gyermek valamint 65. életévét betöltő személy (amennyiben nem rendelkezik kártyás vezetői engedéllyel vagy érvényes útlevéllel) illetékmentes kap okmányt.

Elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült személyazonosító igazolvány pótlása:

Szükséges iratok, okmányok:

 • érvényes vagy lejárt állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságát igazoló érvényes vagy lejárt más okmány ( útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély)
 • a jogszabályban foglalt kivétellel a születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát
 • doktori cím viselésére jogosító okirat
 • lakcímigazolvány

A fizetendő illeték 1500 Ft. Ha a gyermek a 14. életévét még nem töltötte be az eltulajdonított okmány pótlása illetékmentes. Az a 65. életévét betöltött személy, aki nem rendelkezik kártya formátumú vezetői engedéllyel vagy érvényes útlevéllel, illetékmentesen kapja az okmányt.

Személyazonosító igazolvány ügyintézési határideje 20 nap. Sürgősségi eljárásra nincs mód. Lehetőség van SMS vagy e-mail értesítés kérésére az elkészült igazolvány postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

A kiskorú személy személyazonosító igazolvány iránti kérelme benyújtását egy szülő is kérelmezheti. Az adatlap aláírásakor a jelenlévő képviselő nyilatkozatot tesz, mely szerint a személyazonosító igazolvány kérelmet a másik törvényes képviselő hozzájárulásával terjesztheti elő, illetőleg arról nyilatkozik, hogy a törvényes képviseletet egyedül látja el.


A magánútlevél ügyintézési határideje 20 nap, amely a kérelem beérkezését követő napon kezdődik. Lehetőség van az útlevél soron kívüli (7 napon belüli) sürgősségi (3 napon belüli) azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat az ügyfél a rendes eljárásban kiállított magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti.
A kérelem soron kívüli, valamit sürgősségi eljárás esetében bármely járási hivatalnál, illetve a Központi Okmányirodában benyújtható, az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem azonban kizárólag a Központi Okmányirodában nyújtható be.
A sürgősségi valamint az azonnali eljárásban igényelt útlevél kizárólag a Központi Okmányirodában vehető át.

Szükséges iratok, okmányok:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány ( személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • lakcímigazolvány, ha azzal a kérelmező rendelkezik
 • születési és házassági anyakönyvi kivonat ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal
 • előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik
 • nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről ha az okmány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült
 • feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították és ezt a rendőrségen bejelentették

Arcképmás, aláírás és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.


Kiskorú és gondnokság alatt álló kérelmező esetén az alábbi iratokat kell bemutatni, illetve csatolni:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
 • (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival
 • igazolványkép, ha 12. életévét nem töltötte be, és nem jelenik meg személyesen, illetve egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja
 • a szülők* (törvényes képviselők) érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya, külföldi esetén úti okmánya 
 • magyar állampolgárságot igazoló okirat (záradékolt honosítási okirat, 1 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány) külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) nem rendelkezik, kivéve, ha még érvényes, de elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült útlevele helyett igényel újat, vagy ha adatait a polgárok személy adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza
 • a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról gondnokság, illetve gyámság alatt álló kérelmező esetén
 • szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a körzetközponti jegyző előtt tett, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozata*
 • a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okirat, ha valamely szülő szülői felügyeleti joga szünetel, vagy azt a bíróság megszüntette
 • előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik
 • nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült
 • feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették


Fizetendő illeték:

 • 5 évig érvényes magánútlevél: 7500 Ft
 • 10 évig érvényes magánútlevél: 14000 Ft.
 • 1 évig érvényes magánútlevél: 2500 Ft.
 • 18 év alatti gyermek magánútlevele: 2500 Ft.
 • 70 év feletti személy magánútlevele: 2500 Ft.
 • soron kívüli ( 7 napos) eljárás pótdíja: 19.000 Ft.
 • sürgősségi ( 3 napos) eljárás pótdíja: 29.000 Ft.
 • azonnali ( 24 órán belüli) eljárás pótdíja: 39.000 Ft.

Vállalkozás alapítása és megszüntetése iránti kérelem személyesen és elektronikus úton is kezdeményezhető bármely Járási Hivatal Okmányirodájában. Változás-bejelentés, szünetelés valamint a szünetelés utáni tevékenység folytatásának bejelentése kizárólag elektronikus úton - az erre szolgáló elektronikus nyomtatványok igénybevételével - az Ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetőek.

A vállalkozással kapcsolatos eljárások illetékmentesek, kivéve vállalkozói igazolvány igénylése esetén:

 • kiadás: 10.000 Ft
 • módosítás: 3.000 Ft
 • pótlás: 5.000 Ft

Vállalkozói igazolványt az ügyfél személyesen kérheti az okmányirodában. Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele.

Adatváltozás: a vállalkozás adataiban bekövetkezett változásokat a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni.

Szünetelés: a szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap.

A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap.

Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozói igazolványát az okmányirodában személyesen vagy postai úton leadja.

Elektronikus bejelentés a www.nyilvantarto.hu oldalon, az egyéni vállalkozás menüpontban történik.


Ügyfélkapu regisztrációhoz vagy interneten előzetesen nyitott ideiglenes ügyfélkapu véglegesítéséhez az alábbiak szükségesek:

 • személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély, lakcímigazolvány)
 • külföldi állampolgár esetén: érvényes letelepedett, bevándorolt, vagy menekült személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány
 • Európai Unió területén élő külföldi állampolgár esetén érvényes EGT-s tartózkodási engedély, lakcímigazolvány, útlevél
 • külföldi állampolgárok esetében a fentiek hiányában érvényes külföldi útlevél
 • helyszíni regisztrációkor érvényes e-mail cím megadása

Az ügyfélkapu határozatlan ideig, a jelszó maximum 2 évig érvényes!

Ügyfélkapu regisztrációt kizárólag magánszemély kérhet, okmányirodában személyes megjelenéssel. Meghatalmazással ügyfélkapu regisztráció nem indítható.

Az első ügyfélkapu létesítése illetékmentes, további ügyfélkapu létesítése 3.000 Ft.


Vezetői engedély ügyintézési határideje 30 nap - mely a kérelem beérkezésének napján veszi kezdetét - plusz a postázás. A kérelem az ország bármely Okmányirodájában kezdeményezhető. A vezetői engedély soron kívüli kiállítására - jogszabály szerint- csak a KEKKH Központi okmányirodában (Budapest, Visegrádi u. 110-112.) benyújtott kérelem esetében van lehetőség.

Szükséges iratok, okmányok:

 • Régi vezetői engedély és lakcímigazolvány, ha nem rendelkezik lakcímigazolvánnyal, akkor a személyazonosító igazolvány (amiben szerepel a lakcíme)
 • Vesztés, lopás esetén érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
 • ( személyazonosító igazolvány, útlevél, lakcímigazolvány)
 • Orvosi igazolás a gépjármű vezető egészségügyi alkalmasságáról
 • Lopás esetén rendőrségi jegyzőkönyv
 • Csekkes befizetés esetén a befizetést igazoló szelvény, bankkártyás fizetés esetén a bankkártya.
 • Első vagy új kategória bejegyzésére irányuló kérelem esetén, vizsgaigazolás.

Arcképmás, aláírás a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.

Fizetendő illeték:

Az eljárás illetéke 4.000 Ft.

1500 Ft, amennyiben a kérelmező:

 • az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
 • az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb időtartam

Nemzetközi vezetői engedély

Nemzetközi vezetői engedély kiadása bármely Járási Hivatal Okmányirodájában. Kiadása azonnal történik. Érvényességi ideje a magyar vezetői engedély érvényességi idejével megegyező, de maximum 3 év.

Szükséges iratok okmányok:

 • érvényes magyar vezetői engedély
 • személyazonosításra alkalmas okmány és lakcímigazolvány
 • 1 db igazolványkép

Fizetendő illeték: 2300 Ft.


Parkolási igazolvány kiadására, meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló kérelem benyújtható bármely Okmányirodában.

Jogosultak köre:

 • súlyos mozgáskorlátozott
 • látási fogyatékos
 • az értelmi fogyatékos
 • az autista
 • a mozgásszervi fogyatékos
 • a vak vagy gyengénlátó

A jogosultságot szakvéleménnyel vagy állásfoglalással kell igazolni.

Szükséges okmányok, iratok:

 • személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély)
 • a jogosultságot igazoló szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás

Az arcképmás és aláírás felvételezése az Okmányirodában történik.

A parkolási igazolvány kiállítása, cseréje, érvényességi idejének hosszabbítása illetékmentes. 3100 Ft. igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az elvesztés, lopás vagy megsemmisülés miatti pótlás esetén.


I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok

1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • a) a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását,
 • b) a jármű külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit,
 • c) a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

2. A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásakor - a fentieken kívül - be kell mutatni:

 • a) a Műszaki Adatlapot,
 • b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást,
 • c) az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást,
 • d) személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazást, valamint
 • e) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében
 • ea) közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát,
 • eb) a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.

[A d) és e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ügyfél-azonosító okmány].

II. A járművek forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok


1. A származás-ellenőrzésre kötelezett használt jármű forgalomba helyezése során


A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

 • a) a harmadik országból származó jármű esetében az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély és törzskönyv (feltéve, hogy kiadásra került) eredeti példányát vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,
 • b) az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetében:
 • ba) a származási ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába történő bejegyzés, szereplés tényéről, továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza,
 • bb) a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát,
 • bc) a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási tagállamban I. és II. részből áll a forgalmi engedély, vagy
 • bd) ha a származás szerinti tagállamban csak I. részből áll a forgalmi engedély, annak másolati példányát, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,
 • c) ha a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát,
 • d) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást,
 • e) a Műszaki Adatlapot,
 • f) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást,
 • b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyarország területén történt,
 • c) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került,
 • d) az ügyfél-azonosító okmányt,
 • e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

2. Az EGT valamely más tagállamából származó használt jármű forgalomba helyezése során


A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

 • a) a származási tagállam hatósága által kiadott, nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát vagy a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példányát, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában a forgalmi engedély II. része kiállításra került, valamint a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,
 • b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást,
 • c) a Műszaki Adatlapot,
 • d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást,
 • b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyarország területén történt,
 • c) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került,
 • d) az ügyfél-azonosító okmányt,
 • e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetében - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.


3. Új jármű forgalomba helyezése során


A) Az első forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

 • a) a Műszaki Adatlapot,
 • b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,
 • c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is,
 • d) a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolásokat.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • a) a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lapot,
 • b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást,
 • c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyarország területén történt,
 • d) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került,
 • e) az ügyfél-azonosító okmányt,
 • f) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.


III. A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez (a továbbiakban: átírás) szükséges okmányok


1. Régi típusú forgalmi engedélyek (17. melléklet A. pont) esetében szükséges okmányok


A) A kérelemhez csatolni kell:

 • a) a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt,
 • b) a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,
 • c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
 • d) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,
 • e) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást,
 • b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
 • c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,
 • d) az ügyfél-azonosító okmányt,
 • e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetében - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

2. Az új típusú forgalmi engedélyek (17. melléklet B. és C. pont) esetében szükséges okmányok


A) A kérelemhez csatolni kell:

 • a) a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt,
 • b) a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve az e rendeletben meghatározott eseteket,
 • c) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,
 • d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
 • e) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,
 • f) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást,
 • b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
 • c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,
 • d) az ügyfél-azonosító okmányt,
 • e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

IV. A járművek forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok

1. A járművek forgalomból történő ideiglenes kivonásához szükséges okmányok

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • a) a járműhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt,
 • b) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
 • c) az ügyfél-azonosító okmányt.

2. A külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

 • a) bontási átvételi igazolást,
 • b) a rendszámtáblát,
 • c) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,
 • d) a jármű forgalmi engedélyét.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • a) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
 • b) az ügyfél-azonosító okmányt.

3. A 2. pontba nem tartozó jármű végleges forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell a rendszámtáblát.


B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • a) a jármű forgalmi engedélyét,
 • b) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,
 • c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
 • d) az ügyfél-azonosító okmányt.

4. A járműnek az ügyfél igazolt kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonásához szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

 • a) a rendszámtáblát, kivéve a jármű eltulajdonítása esetét,
 • b) a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • a) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,
 • b) a jármű forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek,
 • c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
 • d) az ügyfél-azonosító okmányt.

C) A járműnek az ügyfél kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása során a kérelemben megjelölt indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak:

 • a) jármű eltulajdonítása esetén a rendőrség által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat,
 • b) a járművel külföldön történő letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye,
 • c) a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat,
 • d) a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolás,
 • e) a versenyjárművé történő átalakítást igazoló Műszaki Adatlap.

V. Az ügyintézés során szükséges egyéb okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:


1. Forgalmi engedély, illetve rendszámtábla cseréje esetén

 • a) az előző rendszámtáblát, illetve forgalmi engedélyt,
 • b) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, illetve a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

2. Üzemben tartói jog bejegyzése, illetve változása esetén

 • a) a vagyoni értékű jog bejegyzését megalapozó okiratot,
 • b) az előző forgalmi engedélyt,
 • c) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, ha új okmány kerül kiállításra.

3. Karosszéria, alvázszámot hordozó szerkezeti elem cseréje, illetve jármű átalakítás esetén

 • a) fődarab származását igazoló okiratot vagy számlát,
 • b) külföldről származó használt alváz beépítése esetén a származás-ellenőrzés megtörténtét igazoló határozatot,
 • c) a Műszaki Adatlapot,
 • d) a jármű forgalmi engedélyét,
 • e) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,
 • f) a forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

4. Jármű azonosító jellel történő utólagos ellátása nyilvántartásba vételének esetén

 • a) az engedélyező határozatot,
 • b) a Műszaki Adatlapot,
 • c) a jármű forgalmi engedélyét,
 • d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,
 • e) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

5. A V kezdő betűjelű rendszámtáblával történő forgalomba helyezés esetén

 • a) a II. fejezet 1., illetve 2. pontjában meghatározottak szerinti okmányokat,
 • b) a vámhatóság engedélyét.

6. Motorcsere esetén

 • a) a motor tulajdonjogának jogszerű megszerzését igazoló okiratot,
 • b) a Műszaki Adatlapot,
 • c) a jármű forgalmi engedélyét,
 • d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,
 • e) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

7. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes fogalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtása esetén

 • a) az ügyfél nyilatkozatát a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosíthatóságára vonatkozó adatokkal,
 • b) az ügyfél nyilatkozatát az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton közlekedő járművek biztonságos közlekedésre való alkalmasságáról,
 • c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
 • d) a mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, típusbizonyítványáról vagy a Műszaki Adatlapról készült - ügyintéző által hitelesített - másolatot.

8. Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén

 • a) az okmány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet,
 • b) a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

9. A rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőség, telefonszám vagy elektronikus levélcím bejegyzése esetén:

 • a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolást,
 • b) a rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőség, telefonszám vagy elektronikus levélcím bejegyzésére irányuló kérelmet.
 • B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
 • a) az ügyfél-azonosító okmányt,
 • b) az A/1. és az A/7. pontban meghatározott eset kivételével az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
 • c) az A/2. pontban meghatározott esetben a vagyoni értékű jog megszerzése után fizetendő vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,
 • d) az A/3. pontban meghatározott esetben - alvázszámot hordozó elem cseréje esetén - az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
 • e) az A/3. és A/6. pontban meghatározott esetben - a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármű átalakítása esetén - a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került,
 • f) az A/7. pontban meghatározott esetben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által külön jogszabály alapján megállapított regisztrációs számot, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésének igazolását,
 • g) az A/1. pontban meghatározott forgalmi engedély cseréje esetén az érvényesítő címke rendszámtáblán történő elhelyezése céljából a jármű hátsó rendszámtábláját,
 • h) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti igazolását.

Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett - kilowattban kifejezett - teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

Jármű hajtómotorjának teljesítménye (kW) Jármű gyártási évétől számított kora
  0-3 év 4-8 év 8 év felett
0-40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW
41-80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW
81-120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW
120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW


Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték alapjának tekinteni.


(2) Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.


(3) Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén az (1), (2) és (7) bekezdésben meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.


(4) Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során az (1)-(2) és (7) bekezdések alkalmazásával megállapított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért a (3) bekezdés szerint fizetendő illeték összegével.

(5) Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti, használati jog meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.

(6) Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti.

(7) A 120kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármű 120 kW teljesítményű hajtómotorral rendelkezne.
Törzskönyv illetéke: 6.000 Ft
Forgalmi engedély illetéke: 6.000 Ft


 A közúti járművek forgalomba helyezésével és okmányokkal történő ellátásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak:

a) külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt járművek származásának ellenőrzése 10 900
b) a forgalomból történő kivonás elrendelése esetén a jármű ismételt forgalomba helyezése 10 900
c) a négykerekű segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása 4 800
d) érvényesítő címke kiadása, pótlása 585
e) járműkísérő lap kiadása 1 600
f) a forgalomból kérelemre történő ideiglenes, átmeneti és végleges kivonás, az ideiglenes forgalomból történő kivonás kérelemre történő megszüntetése 2 300
g) záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani 2 300
h) egyéb, okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedély meghosszabbítása iránti kérelem 2 300
i) indítási napló pótlása, hitelesítése 3 500
j) ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása 3 500
k) a jármű előzetes eredetiségmegállapítását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása 2 400
   
3.    Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatának engedélyezésével kapcsolatos díjak:  
a) az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának és használatának engedélyezése 19 500 Ft, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló díját,  
b) az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használati jogosultságának meghosszabbítása 6500 Ft, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló kiadásának, illetve az abba történő bejegyzés díját,  
c) az a) és b) pontban foglalt díj tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idején belül a külön jogszabály alapján bejelentett járművet érintő változás indítási naplóba történő bejegyzését, illetve törlését.  Az egyes rendszámtáblákhoz és a hatósági jelzéssel összefüggő igazgatási tevékenységhez
kapcsolódó hatósági díjak

  Díj / Ft
1. Általános rendszámtáblákért és a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj  
1.1. 1 pár rendszámtábla 8 500
1.2. 1 db rendszámtábla 5 500
2. Ideiglenes rendszámtábláért és a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre, valamint az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járművekhez kiadott szabványtól eltérő színű rendszámtáblákért fizetendő díj (V; Z; CD; E)  
2.1. 1 pár rendszámtábla 13 000
2.2. 1 db rendszámtábla 8 500
3. Különleges rendszámtáblákért, kivéve az 1. és 2. pontban felsorolt különleges rendszámtáblákért fizetendő díj:  
3.1. 1 pár rendszámtábla 15 000
3.2. 1 db rendszámtábla 8 500
4. Az "E" típusú, négykerekű segédmotoros kerékpárokhoz kiadott különleges rendszámtáblákért fizetendő díj:  
4.1. 1 db rendszámtábla 3 500
5. Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése 112 450
6. Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezése 435 000
7. Kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükséges próbarendszám engedélyezése és a hozzá tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély, indítási napló kiadása 38 000
8. Rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának engedélyezése 12 300