6 találat
1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorúak vagy betegek, fogyatékosok részére nyűjt ellátást.
7030 Paks, Ifjúság útja, 1/A.
2 Paks Kistérségi Szociális Központ
Az intézmény szakmai alaptevékenységei: Családsegítő szolgáltatás, Helyettes szülői ellátás, Idősek nappali ellátása, Idősek klubja, Gyermekjóléti szolgáltatás, Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Adósságkezelési tanácsadás, Iskolai szociális segítségnyújtás, Kapcsolattartási segítség.
7030 Paks, Ifjúság út 1/A.
3 Paksi Életfa Idősek Otthona
Elsősorban azoknak a nyugdíj korhatárt betöltött személyeknek (időskorúak) ápolását, gondozását kell végezni, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.
7030 Paks, Kishegyi u. 46-48.
4 Segítők Paks Nonprofit Kft.
A rászorulók felkutatása és számukra a segítségnyújtás.
7030 Paks, Tolnai út 17 (Domb utca eleje)
5 Szociális Osztály - Polgármesteri Hivatal
Városi, térségi szociális ügyek intézése.
7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
6 Támogató Szolgálat
Szolgáltatásai: személyi segítés, személyszállítás, információ nyújtás.
7030 Paks, Kishegyi u. 46-48.
6 találat

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

paks.szoci@paks.hu
7030 Paks, Ifjúság útja, 1/A.
Telefon: 06-75/830-450; 06-20/8830-450
Fax: 06-75/511-480

A jelzőrendszeres házigondozás Paks Kistérségi szociális Központ szervezeti egységeként működik.

Segítségnyújtás gombnyomásra:

2000 óta e szolgáltatás bevezetésével segítjük a paksi és kistérségi településen élő lakosságot a magasabb színvonalú szociális ellátás igénybevételéhez. A Központ arra vállalkozott, hogy megpróbáljon egy hatékonyabb házi gondozási szolgáltatást nyújtani, másrészt pedig diszpécserközpontja révén ezt a tevékenységet egy folyamatos 24 órás ügyelettel egészítse ki. A gondozott lakásán elhelyezett URH adóvevő és az ellátást igénybevevő nyakában hordott nyomógomb segítségével bármikor segítséget kérhet, amikor arra szüksége van.
Ellátott települések: Paks, Németkér, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Sárszentlőrinc, Bikács, Pálfa, Györköny, Pusztahencse, Nagydorog, Kajdacs

A program célja:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorúak vagy betegek, fogyatékosok részére a felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából ellátás nyújtása.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:

  • az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes, szakképzett gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
  • a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
  • szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

Tevékenységi kör

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Paks Kistérségi Szociális Központ