Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv és Településszerkezeti Terv

A képviselő testület legutóbbi módosításaival egységes szerkezetbe foglalt előírások az alábbi dokumentumokban olvashatók.

A 2016 szeptember 21-től hatályos Településrendezési eszközök részeként letölthető Paks Város Helyi Építési szabályzata és a Szabályozási térkép (Főlap, Tematikus lapok, Szelvények, Településszerkezeti leírás, Településszerkezeti terv).