Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv és Településszerkezeti Terv

A képviselő testület legutóbbi módosításaival egységes szerkezetbe foglalt előírások az alábbi dokumentumokban olvashatók.

A 2018. október 13-tól hatályos Településrendezési eszközök részeként letölthető Paks Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési szabályzata és a Szabályozási térképe.