Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv és Településszerkezeti Terv

A képviselő testület legutóbbi módosításaival egységes szerkezetbe foglalt előírások az alábbi dokumentumokban olvashatók.

A 2017. október 21-től hatályos Településrendezési eszközök részeként letölthető Paks Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési szabályzata és a Szabályozási térképe. 

Paks Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása Partnerségi tájékoztató - Paks Város településrendezési terveinek a kiemelt fejlesztési terület miatti módosítása – Volt rendelőintézet és környezete

A partnerségi felhívás és az egyeztetés előzetes tájékoztatási dokumentációja a „HIRDETMÉNYEK, KÖZZÉTÉTELEK” rovatban elérhető.