Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv és Településszerkezeti Terv

Paks Város Önkormányzata a Helyi Építési Szabályzatot az alábbi célokból és területeken módosítja:

  • építési övezeti határ törlése a tervezett Katasztrófavédelmi központ területén
  • szabályozási vonal áthelyezése az 1641/11 helyrajzi számú ingatlan észak-nyugati határára 
  • övezeti jel hibajavítása a Katolikus általános iskola területén
  • a HÉSz 2. számú melléklet 44. sorának hibajavítása

A partnerségi dokumentáció 2019.07. 11-től az alábbi linken tekinthető meg

http://czsz.hu/paks_2019_01/