Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv és Településszerkezeti Terv

A képviselő testület legutóbbi módosításaival egységes szerkezetbe foglalt előírások az alábbi dokumentumokban olvashatók.

A 2019. február 22-től hatályos Településrendezési eszközök részeként letölthető Paks Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési szabályzata és a Szabályozási térképe.