Akadálymentesített verzió

2. Halálesetek bejelentése, anyakönyvezése

Kórházban – egészségügyi intézményben – történt halálesetet a kórház által kiállított jegyzőkönyv benyújtásával a hozzátartozó, vagy általa meghatalmazott temetkezési szolgáltató jelenti be. Az iratok beérkezését követően az anyakönyvvezető elvégzi a szükséges adategyeztetéseket, majd anyakönyvezi a halálesetet.

Ha a haláleset egészségügyi intézményen kívül történt, a halálesetet a helyszíni halottvizsgálatot végző orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány benyújtásával az elhalttal együtt élő vagy az elhalt hozzátartozója, vagy az általa meghatalmazott temetkezési szolgáltató jelenti be.

A halálesetek anyakönyvezéséhez a következő okmányok szükségesek:

  • az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány,

  • az elhunyt személyazonosságát igazoló okmány (személyazonosító igazolvány vagy kártya típusú vezetői engedély vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

  • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata,

  • házas családi állapot esetén a házassági anyakönyvi kivonat,

  • elvált családi állapot esetén a házasságot felbontó jogerős bírósági ítélet, vagy a válás tényével ellátott házassági anyakönyvi kivonat,

  • özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a  haláleset tényével ellátott házassági anyakönyvi kivonat,

  • a halálesetet bejelentő személyazonosságát igazoló okmánya és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az eljárásban az anyakönyvezés megtörténtét követően első alkalommal kiállított halotti anyakönyvi kivonat illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

  • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

  • 32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól