Akadálymentesített verzió

Szeriné Hipszki Györgyi

Paks Város Kultúrájáért kitüntetés

Szeriné Hipszki Györgyi. Fotó: Babai István/Paksi Hírnök

Szeriné Hipszki Györgyi a Paksi Vak Bottyán Gimnázium társadalomtudományi munkaközösségének vezetője, magyar nyelv és irodalom, orosz szakos középiskolai tanár.
A magas színvonalú kultúraközvetítés új formáit keresi és építi be napi gyakorlatába. Nemcsak a diákok, de a paksi felnőttek olvasási szokásainak alakításáért, olvasási kedvének növeléséért is sokat tesz, nyitott a rendhagyó kulturális programok iránt. Környezetében erősíti a helyi értékekhez való érzelmi kötődést, segíti a helytörténeti kutatásokat, tanítványa  a KUTDIÁK döntő nagydíjasa lett.

Iskolai és azokhoz kapcsolódó városi rendezvények szervezője, a munkája során lehetőséget teremt a humán területen tehetséges tanulók fellépésére, szerepeltetésére, tehetségük kibontakoztatására. A fiatalok szakmai munkásságát támogatja, segíti a bemutatkozásukat.
A kortárs magyar írókat, költőket bemutató rendezvényen a találkozók házigazdájaként olyan ismereteket adott át diákjainak, amely képessé tette őket a mai magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak értő befogadására.
A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete elnökhelyettese, fontos feladatának tekinti a hagyományok ápolását, kulturális rendezvények szervezését. Javaslatai alapján és aktív részvételével valósult meg számos képzőművészeti kiállítás, szépirodalmi program és a dr. Tarisznyás Györgyit bemutató emlékfal.
Munkájára pedagógusként, egyesületi elnökhelyettesként és paksi polgárként is minden esetben a lelkesedés, tudatosság, következetesség és minőségre törekvés a jellemző.