Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Paksi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2019. I. félévi tevékenységéről

2. napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont

Beszámoló Paks Város 2019. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről

4. napirendi pont

Beszámoló a Gazdasági Program 2018. évi teljesüléséről

5. napirendi pont

Egészségügyi alapellátási körzetek ellátása

6. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (Állami főépítészi eljárás)

7. napirendi pont

Döntés a Környezeti Vizsgálat szükségességéről (Lakossági és önkormányzati igények)

8. napirendi pont

A településképi arculati kézikönyv elkészítésével kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (végső véleményezési szakasz)

9. napirendi pont

Döntés a Környezeti Vizsgálat szükségességéről (Kalocsa-Paks térségében építendő új Duna-híd és ahhoz kapcsolódó úthálózat kiszabályozása)

10. napirendi pont

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadása (a Kalocsa-Paks térségében építendő új Duna-híd építése és az ehhez kapcsolódó úthálózat fejlesztése)

11. napirendi pont

Az Alapítványi Iskolák Dél-dunántúli Regionális Szakképzés Szervezési Társulása Nonprofit Kft-ben meglévő önkormányzati tulajdon értékesítése

13. napirendi pont

Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása

14. napirendi pont

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

15. napirendi pont

A hagyományos és az iparosított technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatása kiírt pályázati felhívásra beérkezett érvényes pályázatok támogatásának jóváhagyása

16. napirendi pont

A paksi 8270 hrsz. és 8272 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos vételi kérelmek tárgyalása

17. napirendi pont

„Paks Város Díszpolgára” cím és a „PRO URBE Emlékérem” kitüntetés adományozása (zárt ülés)

12. napirendi pont

Gazdasági Bizottság határozata a DC Dunakom Zrt.-vel között közfeladat-ellátási szerződés időarányos teljesítéséről szóló 2019. I. negyedéves jelentés elfogadásáról

Összesítő

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról