Akadálymentesített verzió

Testületi anyagok

Meghívó

Meghívó

Napirendi pontok

1. napirendi pont

Beszámoló a TELEPAKS MÉDIACENTRUM Nonprofit Kft. tevékenységéről

2. napirendi pont

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont

Beszámoló Paks Város 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

4. napirendi pont

A helyi adókról szóló 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

5. napirendi pont

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2020. I. félévi tevékenységéről.

6. napirendi pont

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Alapszabályának módosítása

7. napirendi pont

Döntés csapadékvíz elvezetés, valamint térfigyelő kamerarendszer bővítés megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészíttetéséről

8. napirendi pont

A Paks, 0400/14 hrsz-ú terület b/ alrészletében működő homokbánya jövőbeni üzemeltetése/hasznosítása

9. napirendi pont

A DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítása

11. napirendi pont

Közforgalom elől el nem zárt magánút/egyéb közterületek elnevezése a Vácikában

12. napirendi pont

Központi tér/központi park közterület elnevezése

13. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításáról (Helyi Építési Szabályzat módosítása – Paks városát érintő hat úttervezés kapcsán)

14. napirendi pont

Döntés a településrendezési eszközök módosításáról (képviselői és lakossági igények)

15. napirendi pont

A Duna-parti területek ( paksi 3541, 3542, 3543, 3545, 3549/2, 3549/3, 3549/4, 3551, 3556, 3561, 3567, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573/1, 3573/2, 3574, 3575, 3576/2, 3576/3, 3576/4, 3576/6, 3576/7, 3576/8, 3576/9, 3576/10, 3576/11, 3576/12, 3576/13, 3576/14, 3576/15, 3576/16, 3576/18, 3576/19, 3576/20, 3576/21, 3576/22, 3576/23, 3576/24, 3576/25, 3576/26, 3576/27, 3576/28, 3576/29, 3576/30, 3576/31, 3576/32, 3576/33, 3576/34, 3576/35, 3576/36, 3577 hrsz-ok) értékesítésre kijelölése, a 3576/1, 3544, 3548, 3549/1, 3560, 3576/5, 3576/17 hrsz.-ú ingatlanok kizárólagos tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szándék kinyilvánítása

16. napirendi pont

Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa – Paks Települések – Madocsai Agglomeráció – Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2020.08.04. napi ülésén hozott döntések megismerése

17. napirendi pont

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonát képező 10005 hrsz. alatt felvett, kivett országos közút térítésmentes átvétele

18. napirendi pont

Paksi Gyógyászati Központ főigazgatói beosztásának ellátására pályázat kiírása

19. napirendi pont

Pályázati kiírás a Paksi Életfa Idősek Otthona intézményvezetői állására

20. napirendi pont

A hagyományos és az iparosított technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatása kiírt pályázati felhívásra beérkezett érvényes pályázatok támogatásának jóváhagyása

22. napirendi pont

A 4703/17, 8802/9, 8801, 5352, 0313/1, 0328, 0309, 0307 és 5346 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése

23. napirendi pont

„Paks Város Díszpolgára” cím és a „PRO URBE Emlékérem” kitüntetés adományozása (zárt ülés)

21. napirendi pont

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

10. napirendi pont

Gazdasági Bizottság határozata a DC Dunakom Zrt.-vel között közfeladat-ellátási szerződés időarányos teljesítéséről szóló 2020. II. negyedéves jelentés elfogadásáról

Összesítő

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Döntések

190/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
A 4703/17, 8802/9, 8801, 5352, 0313/1, 0328, 0309, 0307 és 5346 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése

189/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

188/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
A hagyományos és az iparosított technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatása kiírt pályázati felhívásra beérkezett érvényes pályázatok támogatásának jóváhagyása

187/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
Pályázati kiírás a Paksi Életfa Idősek Otthona intézményvezetői állására

186/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
Paksi Gyógyászati Központ főigazgatói beosztásának ellátására pályázat kiírása

185/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonát képező 10005 hrsz. alatt felvett, kivett országos közút térítésmentes átvétele

184/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa – Paks Települések – Madocsai Agglomeráció – Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2020.08.04. napi ülésén hozott döntések megismerése, elfogadása

183/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
A Duna-parti területek ( paksi 3541, 3542, 3543, 3545, 3549/2, 3549/3, 3549/4, 3551, 3556, 3561, 3567, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573/1, 3573/2, 3574, 3575, 3576/2, 3576/3, 3576/4, 3576/6, 3576/7, 3576/8, 3576/9, 3576/10, 3576/11, 3576/12, 3576/13, 3576/14, 3576/15, 3576/16, 3576/18, 3576/19, 3576/20, 3576/21, 3576/22, 3576/23, 3576/24, 3576/25, 3576/26, 3576/27, 3576/28, 3576/29, 3576/30, 3576/31, 3576/32, 3576/33, 3576/34, 3576/35, 3576/36, 3577 hrsz-ok) értékesítésre kijelölése, a 3576/1, 3544, 3548, 3549/1, 3560, 3576/5, 3576/17 hrsz.-ú ingatlanok kizárólagos tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szándék kinyilvánítása

182/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
Döntés a településrendezési eszközök módosításáról (képviselői és lakossági igények)

181/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
Döntés a településrendezési eszközök módosításáról (Helyi Építési Szabályzat módosítása – Paks városát érintő hat úttervezés kapcsán)

180/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
Közforgalom elől el nem zárt magánút/egyéb közterületek elnevezése a Vácikában

179/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
Gazdasági Bizottság határozata a DC Dunakom Zrt.-vel között közfeladat-ellátási szerződés időarányos teljesítéséről szóló 2020. II. negyedéves jelentés elfogadásáról

178/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
A DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítása

177/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
A Paks, 0400/14 hrsz-ú terület b/ alrészletében működő homokbánya jövőbeni üzemeltetése/hasznosítása

176/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
Döntés csapadékvíz elvezetés, valamint térfigyelő kamerarendszer bővítés megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészíttetéséről

175/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Alapszabályának módosítása

174/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2020. I. félévi tevékenységéről.

29/2020. (IX.11.)

2020.09.09.
A helyi adókról szóló 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

173/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
Beszámoló Paks Város 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

28/2020. (IX.11.)

2020.09.09.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

172/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
Beszámoló a TELEPAKS MÉDIACENTRUM Nonprofit Kft. tevékenységéről

171/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

191/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
„Paks Város Díszpolgára” kitüntetés adományozása

192/2020. (IX.09.)

2020.09.09.
„PRO URBE Emlékérem” kitüntetés adományozása