Testületi anyagok

Döntések

23/2021. (V.28.)

2021.05.26.
A helyi természeti értékekről szóló 30/2008. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása

138/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A Paks belterület 3537/54, 3537/55 és 3537/56 hrsz.-ú ingatlanok teljes területének tulajdonszerzése a 7030 Paks, Új városközpont kialakítása (Táncsics park és volt Konzervgyár területek fejlesztése projekt) céljából

22/2021. (V.28.)

2021.05.26.
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

136/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. évi (január) tevékenységéről szóló beszámoló

135/2021. (V.26.)

2021.05.26.
Részönkormányzati keret felosztása (Csámpai Közösségi Ház klimatizálása, fejlesztése, Csámpai játszótéren kosárlabda palánk telepítése, Csámpai buszmegállóban pad telepítése)

134/2021. (V.26.)

2021.05.26.
„Gyermekeinkért” kitüntetés adományozása

133/2021. (V.26.)

2021.05.26.
„Pongrácz Sándor” kitüntetés adományozása

132/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kijelölése és alapszabályának módosítása

131/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolója

130/2021. (V.26.)

2021.05.26.
Lukács Valter és Lukácsné Szabó Annamária (7030 Paks, Tulipán utca 13., 3/12. szám) első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása visszafizetésének elrendelése

129/2021. (V.26.)

2021.05.26.
Zenta Községgel testvérvárosi megállapodás aláírása

128/2021. (V.26.)

2021.05.26.
Az MB Sunissimo Primo Kft. naperőmű beruházási szándékának támogatása

127/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A 13612 hrsz-ú és a 12946 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése

126/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A 4877/3 hrsz-ú kivett beépítetlen terület átminősítése kivett közterületté és az 5122/224 hrsz-ú kivett közterület elnevezésű ingatlannal való telekalakítása

125/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A 2507. hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölése

124/2021. (V.26.)

2021.05.26.
Paks, Sánchegy területén elrendelt építési tilalmak vizsgálata

123/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A Paksi Napsugár Óvodában a 2021/2022-es nevelési évben működtethető csoportok és álláshelyek számának meghatározása

122/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A Paksi Benedek Elek Óvodában a 2021/2022-es nevelési évben működtethető csoportok és álláshelyek számának meghatározása

121/2021. (V.26.)

2021.05.26.
Paks Város Önkormányzata 2020 évre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

120/2021. (V.26.)

2021.05.26.
Egészségügyi alapellátási körzetek ellátása

119/2021. (V.26.)

2021.05.26.
Egészségügyi alapellátási körzetek ellátása

118/2021. (V.26.)

2021.05.26.
Egészségügyi alapellátási körzetek ellátása

117/2021. (V.26.)

2021.05.26.
Egészségügyi alapellátási körzetek ellátása

116/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A Paksi Városi Múzeum intézményvezető helyettesi megbízásához fenntartói egyetértés megadása

115/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A Paksi Közlekedési Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés időarányos teljesítéséről szóló 2021. I. negyedéves adatszolgáltatás

114/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A DC DUNAKOM Zrt.-vel kötött támogatási szerződés időarányos teljesítéséről szóló 2021. I. negyedéves jelentés

113/2021. (V.26.)

2021.05.26.
DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. 2020. évi beszámoló elfogadása

112/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. könyvvizsgálójának kijelölése és Alapszabályának módosítása

111/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2021. I. negyedévi gazdálkodási beszámolója

110/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatójának javadalmazása

109/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatójának kifizetendő prémium elfogadása

108/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolója

107/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottsági beszámolójának elfogadása

21/2021. (V.28.)

2021.05.26.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 7/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása

20/2021. (V.28.)

2021.05.26.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadása

139/2021. (V.26.)

2021.05.26.
Tulajdonosi hozzájárulás 2 db elektromos autóbusz töltőállomás telepítéséhez és elektromos csatlakozás kiépítéséhez

140/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A paksi 3576/5 hrsz.-ú ingatlan 2/4-ed arányú tulajdoni hányadának megvásárlása tovább értékesítés céljából

145/2021. (V.26.)

2021.05.26.
2021. évi választókerületi céltartalék felhasználására beérkezett javaslat jóváhagyása

144/2021. (V.26.)

2021.05.26.
2021. évi választókerületi céltartalék felhasználására beérkezett javaslat jóváhagyása

143/2021. (V.26.)

2021.05.26.
2021. évi választókerületi céltartalék felhasználására beérkezett javaslat jóváhagyása

142/2021. (V.26.)

2021.05.26.
2021. évi választókerületi céltartalék felhasználására beérkezett javaslat jóváhagyása

141/2021. (V.26.)

2021.05.26.
2021. évi választókerületi céltartalék felhasználására beérkezett javaslat jóváhagyása

137/2021. (V.26.)

2021.05.26.
A Paksi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása