Városüzemeltetési csoportFeladatok


A Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata előírásai alapján, előkészíti és lebonyolítja a csoport feladataihoz kapcsolódó, közbeszerzési eljárás lefolytatást nem igénylő önkormányzati beszerzéseket.

A helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos önkormányzati és lakossági észrevételek továbbítása a tömegközlekedést ellátó közszolgáltató felé.

A szakszerű kivitelezés megvalósulása érdekében jogszabályi keretek között gondoskodik a műszaki ellenőr rendelkezésre állásáról.

A tervezés során együttműködik a szakhatósági, a környezetihatás- és működőképességi vizsgálatokban.

Az útellenőri feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok szerint.

Elkészíti a csoport feladataihoz kapcsolódó, közbeszerzési eljárás lefolytatását igénylő önkormányzati beszerzések megindításához szükséges műszaki adatlapot.

Előterjesztéseket készít a képviselő-testületnek, illetve az önkormányzati bizottságoknak.

Felméri a város közigazgatási területén található csúszás- és mozgásveszélyes területeket.

Folyamatosan gondoskodik a pince-, partfal-veszélyelhárításról.

Közreműködik az egyes tervidőszakok városépítési vonatkozású éves és középtávú fejlesztési terveinek elkészítésében.

Közreműködik az Önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos hálózat fejlesztési munkálatok előkészítésében, lebonyolításában.

Közterületekkel és más önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos, önkormányzathoz beérkező panaszok kezelése.

Közterületekkel kapcsolatos lakossági igények gyűjtése, összesítése és a döntéshozók elé terjesztése.

Önkormányzati tulajdont érintő engedélyezési eljárásokhoz szükséges kérelmek előkészítése, összeállítása, benyújtása és az eljárás során szükséges ügyek intézése.

Részt vesz a tervezési megbízások adatszolgáltatásában, a műszaki osztályhoz benyújtott tervek értékelésében.

Részt vesz új beruházások munkáinak előkészítésében, lebonyolításában.

Véleményez és információt ad a felsőbb szintű műszaki, gazdasági tervezéshez.Dolgozók


Lovász Aranka

beruházási ügyintéző

Telefon:75/500-505 (505 mellék)

Feladatok: Mélyépítési beruházási és felújítási feladatok ellátása (ivóvízhálózat, csapadékvíz-hálózat, szennyvízhálózat, utak, járdák). Lakossági bejelentések intézése. A Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata előírásai alapján, előkészíti és lebonyolítja feladataihoz kapcsolódó, közbeszerzési eljárás lefolytatását nem igénylő önkormányzati beszerzéseket.

Takács László

beruházási ügyintéző

Telefon:75/830-557 (557 mellék)

Feladatok: Mélyépítési beruházási és felújítási feladatok ellátása (ivóvízhálózat, csapadékvíz-hálózat, szennyvízhálózat, utak, járdák). Lakossági bejelentések intézése. A Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata előírásai alapján, előkészíti és lebonyolítja feladataihoz kapcsolódó, közbeszerzési eljárás lefolytatását nem igénylő önkormányzati beszerzéseket.