Akadálymentesített verzió

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás

Paks első többcélú társulása 1997. évi CXXXV. törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi XCVI törvény alapján jött létre. A két törvény hatályon kívül helyezését követően Paks és térségéhez tartozó önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a alapján jogi személyiséggel rendelkező társulást hoztak létre. Ez a lépés valójában az eredeti társulási együttműködési megállapodás módosítása volt.

A Társulásnak kezdetektől tagja a Paksi statisztikai kistérség 14 települése (Bikács, Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Madocsa, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc). 2013.01.01-től csatlakozott Tengelic Község Önkormányzata, 2016.07.01-től Kölesd, Kistormás, Medina települések Önkormányzata és 2017.01.01-től Harc és Sióagárd települések Önkormányzata. A Társulás a szolgáltatásokat igény szerint biztosítja az egyes településeken, bizonyos szolgáltatások nem érintenek minden települést.

A Társulás feladat és hatásköre:

1. A személyes gondoskodás keretébe tartozó, az Sztv. 62. §, 63. §, 64. §, 65. §, 65/C. §, 65/F. § szerinti szociális szolgáltatások /étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás (idősek, fogyatékosok, autisták, hajléktalanok), támogató szolgáltatás, integrált szervezeti formában történő ellátása.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. §. /2/ bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgálat és a helyettes szülői hálózat

Társulás által fenntartott intézménnyel látják el:

 1. Az étkezés feladatát a Paks Kistérségi Szociális Központ látja el Bikács, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Kajdacs, Kistormás, Kölesd, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse és Sárszentlőrinc, települések részére,

 2. A házi segítségnyújtás feladatát a Paks Kistérségi Szociális Központ látja el Bikács, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Harc, Kajdacs, Kistormás, Kölesd, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc és Sióagárd települések részére.

 3. A nappali ellátás feladatát a Paks Kistérségi Szociális Központ látja el: Kajdacs, Kölesd, Nagydorog és Paks, települések részére.

 4. Család-és gyermekjóléti szolgálat feladatát Paks Kistérségi Szociális Központtal látja el Bikács, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Harc, Kajdacs, Kistormás, Kölesd, Nagydorog, Medina, Németkér, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc, Sióagárd és Tengelic települések részére,

e) A gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülői hálózat) feladatát Paks Kistérségi Szociális Központtal látja el Bikács, Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Madocsa, Nagydorog, Németkér, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc települések részére,

f) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Paks Kistérségi Szociális Központtal látja el Bikács, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Harc, Kajdacs, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc és Sióagárd települések részére.

g) A fogyatékosok és hajléktalanok nappali ellátását, és a támogató szolgáltatást a Paks Kistérségi Szociális Központtal látja el Paks Város részére.

2. Az egészségügyi alapellátás körében

 1. az alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeleti ellátás (1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bek. c) pont).

A központi ügyeleti ellátás feladatát a Társulás az Emergency Service Kft.-vel (Budapest, Topolya u. 22.) kötött feladat- ellátási megállapodás útján látja el.

 1. kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kistérségi szinten történő működtetése a 96/2000.(XII.11.) Kormányhatározat felhatalmazása alapján

3.Területfejlesztési feladatok ellátása:

 • véleményt nyilvánít a megyei fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően;

 • képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben;

 • pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez;

4. Állati hulladékok gyűjtése és ártalmatlanná tétele

(2005. évi CLXXVI. törvény)

 • A feladatot a Társulás a DC-DUNACOM PLUSZ Kft.-vel kötött feladat-ellátási megállapodás alapján látja el.

5. Közművelődési és kulturális feladatok ellátása

 • A feladatot a Társulás a Paksi Közművelődési Kht. által kötött feladat-ellátási megállapodás útján látja el.

 

6. Belső ellenőrzési feladatok ellátása

(370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet)

A feladatot a Társulás Paks Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala független belső ellenőreinek közreműködésével feladat-ellátási megállapodás útján látja el. A feladat ellátásának költségeit a Társulás költségvetésében a Társulási és Pályázati Osztály Társulási Csoportja költségei között tervezi. A költségek fedezetét a Társulás saját bevételéből – társult önkormányzatok által fizetett hozzájárulásból – bocsátja Paksi Polgármesteri Hivatal rendelkezésére minden negyedévet követő hó végéig.

Társulás szervezete és működése:

A Társulás székhelye: 7030 Paks, Dózsa György utca 55-61. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melynek élén az elnök áll. A Társulás Elnökét a tanács minősített többséggel választja tagjai közül. Az elnök munkáját alelnök segíti. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére 5 tagú Pénzügyi Bizottságot hozott létre

A Társulás szociális szolgáltatásai és a gyermekjóléti szolgáltatások ellátására Paks Kistérségi Szociális Központ névvel közös fenntartású intézményt alapított 2011. január 31-ével és tart fenn, melynek irányító szerve a Társulási Tanács.

A Társulás költségvetése

Társulás éves költségvetés alapján működik. A költségvetést a Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács munkaszervezete útján gondoskodik. A Társulásban ellátott feladatokhoz kapcsolódó, ösztönző elemeket is tartalmazó központi költségvetési hozzájárulásokat, támogatásokat 2013. június 30-ig a Társulás igényelte, ezt követően Paks Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat igényli. A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A munkaszervezet működéséhez (ami Paks Polgármesteri Hivatalának szervezeti egységeként működik) a hozzájárulást negyedévente kell a Társulás számlájára befizetni.