Akadálymentesített verzió

képviselő-testület bizottságai

A képviselő-testület részben jogszabályi kötelezés miatt, részben saját munkájának segítése és szakmai megalapozása érdekében állandó bizottságokat hoz létre.

A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester, a képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke, tagja.

A bizottság elnökének feladata a bizottsági munka szervezése és a bizottság képviselete.

Az állandó bizottságok létszáma a képviselő-testület döntésétől függően 5 és 7 fő között van.

A bizottságok képviselő-testületi tagjaira és elnökére bármely települési képviselő, a nem képviselő testületi tagjaira a képviselő-testületi tagokon kívül a pártok, a paksi székhelyű társadalmi és gazdálkodó szervezetek, intézmények és bármely paksi választópolgár tehet javaslatot.

A bizottságok elnökének és tagjainak megválasztása a jelölteknek a bizottsági munkában való részvételt vállaló nyilatkozata birtokában, minősített többséggel történik.

A bizottságok újraválasztására a megválasztására vonatkozó szabályok az irányadóak.

A bizottságok működési feltételeit a Polgármesteri Hivatal biztosítja.

A jegyző a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül egy-egy főt jelölt ki a bizottságok mellé, a bizottságok működésének segítésére.

A képviselő-testület egyedi ügyek előkészítésére ideiglenes munkacsoportokat is létrehozhat.

A bizottságok tevékenységük segítésére egy vagy több albizottságot hozhatnak létre. Az albizottság(ok)3 működésére egyebekben a bizottságokra vonatkozó szabályok megfelelően irányadóak.

Bizottság újraválasztására bármely települési képviselő írásban indokolt javaslatot tehet. Működésképtelennek bizonyuló bizottság újraválasztását a polgármesternek kezdeményeznie kell. A javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. Bizottsági tag /bizottság elnöke/ lemondását a képviselő-testület tudomásul veszi és helyére a lehető legrövidebb időn belül új tagot /bizottsági elnököt/ választ. A képviselő-testület felkéri a régi tagot /bizottsági elnököt/, hogy feladatát az új tag /elnök/ megválasztásáig lássa el.