Pénzügyi CsoportFeladatok


- A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények vezetői kötelezettségvállalásának pénzügyi ellenjegyzése,

- A hivatali, az önkormányzati feladatok, valamint a 6 költségvetési intézmény, a két nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetésének a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő határidőn belüli adatszolgáltatása valamint év végi beszámolójának elkészítése, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési intézmény költségvetésének, és beszámolóinak ellenőrzése.

- A juttatás megállapításáról készült határozatok analitikus nyilvántartása, a bekövetkezett változások vezetése,

- A Paksi Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, a költségvetési intézményei és a nemzetiségi önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak számlázása (pl. bérleti, élelmezési, telefon, stb),

- A Paksi Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és a költségvetési intézmények tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközök analitikus nyilvántartása,

- A Paksi Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és az költségvetési intézmények általános forgalmi adó, a rehabilitációs hozzájárulás és egyéb NAV-nak fizetendő adók (pl. cégautóadó, idegenforgalmi adó) nyilvántartása és bevallása.

- A Paksi Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat, és a 6 költségvetési intézmény, a két nemzetiségi önkormányzat elhatárolásával a számviteli törvény, valamint a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó kormányrendeletben előírtak szerinti tevékenysége vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményeiről a kettős könyvvitel rendszerében nyilvántartást vezet, amelyet a naptári év végével lezár.

- A Paksi Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzatra, valamint a költségvetési intézményekre, a nemzetési önkormányzatokra kiterjedően az alkalmazási iratok elkészítése, átsorolások, pótlékváltozások átvezetése, minőségi kereset-kiegészítés átvezetése, jubileumi jutalmak, stb. számfejtése,

- Adósok és vevők analitikus nyilvántartása név szerinti és szolgáltatásfajta szerinti bontásban,

- Analitikus nyilvántartások vezetése, és a főkönyvi kivonattal való egyezőségek ellenőrzése,

- Az állami költségvetésből igényelhető támogatások havi rendszerességgel történő igénylése, annak elszámolása.

- Az intézmények pénzforgalmának követése, pénztár, és bank tételek számlakijelölése,

- Az osztály iktatási, ügyirat rendezési és gépelési feladatainak ellátása,

- BÉRINFO MÁK-hoz továbbítása,

- Cafeteria nyilvántartás, folyósítás, jelentés, esetlegesen előforduló visszafizetések kimutatása, kiközlése az érintett intézmények vezetőinek

- Egyéb kifizetések (illetményelőleg, munkaruha-juttatás, munkába járás, étkezési támogatás, reprezentációs kiadás, stb.) számfejtése,

- Egyéb, munkavállalókat érintő feladatok (családi pótlék és iskoláztatási támogatás, családi kedvezmény, jövedelemigazolások, letiltások, szülési és fizetés nélküli szabadság) ügyintézése, telefon-igénylések, nyilvántartások

- Előkészíti a hitel igénybevételéhez szükséges dokumentációt,

- Elvégzi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Járási Tankerülete, és a Tolna Megyei Kormányhivatal felé történő továbbszámlázáshoz kapcsolódó feladatokat.

- Eseti bérszámfejtések,

- Év végi leltárak elkészítése,

- Feladatalapú támogatás igénylés alapbizonylatai ellenőrzése.

- Feladatalapú támogatás igényléshez szükséges bizonylatok körének kialakítása, gondoskodás a folyamatos vezetéséről, összesítések végrehajtása, támogatások igénylése, évközi módosítása, év végi elszámolása, intézményenkénti összegének meghatározás, mind a feladatmutatóhoz kötött, mind az egyéb kötött felhasználású támogatásokra vonatkozóan.

- Folyamatos kapcsolattartás a számlavezető bankkal,

- Folyószámla kivonatok készítése, egyeztetése,

- Hátralékosok felszólítása,

- Ingatlanvagyon-kataszter vezetése.

- Intézi az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétre történő elhelyezését.

- Közreműködik a hitelszerződések előkészítésében, gondoskodik a hitelek és hitelkamatok törlesztésének nyilvántartásáról,

- Köztartozásmentes adatbázis havi frissítése,

- Leltározási, selejtezési tevékenység végzése, koordinálása,

- MÁK-hoz továbbítandó jelentések elkészítése (munkából való távolmaradás, táppénzes állomány, helyettesítések, túlórák, szabadság, készenlét, ügyelet stb.)

- Munkaügyi nyilvántartások folyamatos vezetése,

- Negyedévenként értékcsökkenés elszámolása,

- Önkéntes nyugdíjpénztárakkal, egészségpénztárral kapcsolatos feladatok,

- Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások nyilvántartása, bevételek beszedése,

- Személyi jövedelemadózással kapcsolatos feladatok (év végi adóigazolások stb.) ellátása.

- Valamennyi szociális és egyéb segély, támogatás határozat alapján havi rendszerességgel való kiutalása,

A főkönyvi számlákhoz analitikus nyilvántartások vezetése.

A költségvetési bankszámláról felvett készpénz és a készpénzben teljesített befizetések kezelése.

Ágazatok: Hivatali ágazat, Önkormányzati ágazat, Szociális ágazat, Óvodai ágazat, Kulturális ágazat

Az osztályra beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok,

Bankszámlakezelés,

Bizottsági pályázatok, az éves költségvetési rendelet alapján nyújtott támogatások, és a polgármesteri, alpolgármesteri keretből nyújtott támogatások ellenőrzése

Kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések nyilvántartása

Pénzgazdálkodási feladatokDolgozók


Balló Zsuzsanna

közbeszerzési referens

Telefon:75/830-615 (615 mellék)

Csekk Zsoltné

pénzügyi ügyintéző

Telefon:75/830-501 (501 mellék)

Hanol Erika

pénzügyi ügyintéző

Telefon:75/830-543 (543 mellék)

Marosfi Annamária

szociális ágazatfelelős

Telefon:75/830-589 (589 mellék)

Sáhi Manuéla

pénzügyi ügyintéző

Telefon:75/830-596 (596 mellék)

Szabóné Hirt Mária

pénzügyi csoportvezető

Telefon:75/830-508 (508 mellék)

Weisz Erzsébet

pénzügyi ügyintéző

Telefon:75/830-550 (550 mellék)

Bereczki Erzsébet

pénztáros

Telefon:75/830-520 (520 mellék)

Dóczi Gabriella

pénzügyi ügyintéző

Telefon:75/830-599 (599 mellék)

Hesz Andrea

számlázó

Telefon:75/830-545 (545 mellék)

Némethné Szabó Éva

pénzügyi ügyintéző

Telefon:75/830-588 (588 mellék)

Seres Edina

pénzügyi ügyintéző

Telefon:75/830-593 (593 mellék)

Sztanó Miklósné

pénzügyi ügyintéző

Telefon:75/830-595 (595 mellék)