A város Településszerkezeti Tervének és a Helyi Építési Szabályzatának változtatására készül az önkormányzat.

Az érintett területek Telepítési Tanulmányterv dokumentációjának digitális elérhetősége ide kattintva megtalálható:

A Telepítési Tanulmányterv  dokumentáció digitális elérhetősége: http://paks.hu/downloads/5699/

 

A Táncsics park, új városközpont és Duna-part rekreációs terület tervezési programjának koncepcionális alapelvei:

A tervezéssel érintett területen biztosítani kell az alábbiakat:

Közfunkciók: a területen a város meglévő Dózsa György út menti központjának

továbbfejlesztésével és megújításával helyet kell biztosítani a város terveiben szereplő egyes új

közfunkciók (adminisztrációs épületek, kulturális és oktatási intézmények) elhelyezésének.

Magánberuházások területei: a Telepítési Tanulmányterv fontos célja, hogy olyan térbeli

struktúrát és kerettervet hozzon létre, mely az egyéni / vállalkozói kezdeményezéseknek is teret

adhat egy jól megfogalmazott városközponti karakter és településkép részeként. Ezek részben

szolgáltatások (kereskedelem, irodák), illetve minőségi lakóterületek területei is (társasházak,

szállás jellegű intézmények).

Közterületek: a területen már most is megtalálhatóak a város identitása szempontjából fontos

közterületek és szabadterületek (Táncsics park, Duna-part), de ezek karaktere és hasznosítása

elmarad a városközponti helyzetből adódó lehetőségektől, illetve azok sem a területen belül, sem

a település egészének rendszerében nem alkotnak olyan hálózatot, mely mind a térhasználati,

mind az ökológiai folytonosságot biztosítani tudja.

 

Letölthető dokumentumok

Felhívás

application/pdf