A Paksi Települési Értéktár Bizottság pályázatI felhívása

A Paksi Települési Értéktár Bizottság pályázatot hirdet olyan szellemi vagy tárgyi, személyhez, eseményhez, alkotótevékenységhez, tudáshoz, hagyományhoz, tájhoz, élővilághoz, a város történetéhez stb. kapcsolódó, jelentősnek vagy érdekesnek ítélt témák kutatására és dokumentálására, amelyek új tartalmakkal tölthetik meg értékeink tárát. A pályamunkákat 2019. március 1-jéig lehet eljuttatni postai úton a bizottság tagjaihoz, valamint e-mail-ben az ertektar@paks.hu e-mail címre. A beérkező pályaműveket a bizottság szakemberek bevonásával értékeli és díjazza. A részletes pályázati felhívás a csatolt mellékletben olvasható.